Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

10
Ное
Организационният комитет по подготовката и провеждането на международното изложение за отбранителни продукти и услуги – „Хемус“ взе решение за провеждане на XVI-тото поредно издание на изложението.

Уведомяваме нашите настоящи и бъдещи изложители, гости и посетители, че XVI-тото поредно издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - „ХЕМУС“,  „Хемус 2024“,   ще се проведе в периода от 5 до 8 юни 2024 г. в Международния панаир Пловдив, България. И през 2024 г., след повече от 29 години нарастващ опит, при което бяха потвъдени основни характеристики на изложението като ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ и УСТОЙЧИВОСТ на кризи, отново ще предложим уникални възможности за създаване на нови контакти, укрепване на отношенията между бизнес партньори, правителствени и неправителствени организации, представяне на иновативни решения на продукти и услуги в сфератат на отбраната и сигурността, споделяне на знания и опит, сключване на търговски споразумения и др.

Важно е да се отбележи, че успешно проведените две издания на изложението след 2020 г. в условия на кризи от различен характер ни дава увереността че „Хемус 2024“ ще постигне своите цели за развитие на отбранителната индустрия, сектора за сигурност и Въоръжените сили на България, бидейки надежден партньор на държавните институции, български и междунаросдни цомпании от  отбранителната индустрия, чуждестранни гости и дипломатически представители, научните институции и академичната общност.

Като страна-членка в ЕС и НАТО ние предлагаме еднакви условия за представяне на нови и иновативни продукти и услуги в областта на отбраната и сигурността и бихе желали да насърчим участието на изложители и посетители както от страни-членки на ЕС, така и от държави извън тази общност и от различни континенти.

Предстоящото издание отново ще се проведе под егидата и с активното съдействие на Министерство на отбраната и Министерството на икономиката на България.

Мотото на изложбата остава "Отбрана, антитероризъм и сигурност", но тематичните направления са актуализирани, като се фокусират върху киберсигурността, граничната сигурност, стратегическите комуникации, изкуствения интелект, безпилотните автономни системи, управлението на кризи, реагирането при бедствия и гражданската защита. Научноизследователска и развойна дейност, тестване и оценка също са включени като предметни области.

Основните съпътстващи събития на изложението са:

- XII -та Международна научна конференция;

- Индустриален форум;

- Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“;

- Динамичен и статичен показ на способностите на българските и съюзнически Въоръжени сили и други държавни органи с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация "Хемус-95" е определена за непосредствен организатор на "Хемус 2024" с ключови партньори - Международния панаир Пловдив - АД и Сдружение Българска отбранителната индустрия „Академик Стефан Воденичаров“. 

На редица структури от Министерството на отбраната също са възложени функции и отговорности за подготовката на „Хемус 2024“ и всички съпътстващи събития.
18
Юли
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2022“ и съпътстващите го събития потвърждава в цифри неговия категоричен успех и ръст независимо от сложната обстановка в световен мащаб.


          Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2022“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на Петнадесетото издание на изложението проведено в изключително динамична и сложна геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб. Независимо от горното постигнатите резултати отбелязаха значим ръст по сравнение с предишните издания. Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.
22
Юни
Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ отново регистрира устойчив растеж в сложни условия.

 
Петнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ се състоя от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието се проведе в сложни геополитически и икономически условия. От организаторите бяха положени значими усилия за да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

Независимо от сложната геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб „Хемус 2022“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2020 г. По-специално, „Хемус 2022“ разшири покритата и особено откритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители. Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание. Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования. Този контингент беше част от Многонационалната батальонна бойна група на НАТО формирана на територията на Република България.

Броят на посетителите надвиши 3000 и показа повишен национален и международен интерес към изложението. Изключително ни е приятно да отбележим, че и при посетителите расте броят на новите, от нови страни.

В национален контекст, изложението беше посетено от ръководители и високо поставени представители на българските национални институции, включително Президента на Р. България, министри, Началника на отбраната, Командирите на Видовете Въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

„Хемус 2022“ предизвика и изключително висок международен интерес. Броят на официалните делегации, поканени от Министъра а отбраната на България,  нарасна на 18, а състава им включваше министри, заместник-министри, национални директори по въоръженията, високо поставени военни длъжностни лица. Заедно с това, изложението беше посетено и от много посланици, аташета по отбрана и търговски аташета от дипломатически представителства, акредитирани в София и други чуждестранни посетители от около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Австралия.

Както обикновено, „Хемус 2022“ предложи и редица съпътстващи събития, такива като: Международна научна конференция, Индустриален форум, Динамичен и Статичен показ на въоръжение и техника, Демонстрационни стрелби на живо и бизнес срещи.   

Тази годишното издание за първи път предложи и още две съпътстващи събития - първия Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD) и първото международно Състезание-хакатон DefInSpace - Bulgaria 2022 за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността.

Резултатите от проведеното независимо социологическо проучване по време на „Хемус 2022“ потвърдиха високата оценка и удовлетвореност на изложители и посетители от реализираните високи стандарти и повишаващото се доверие към Изложението, както и от рационалните ползи от него.

Така, „Хемус 2022“ потвърди отново тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност.

Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО представяне, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.

Очаквайте подробен преглед на резултатите от проведеното изложение „Хемус 2022“ и съпътстващите го събития, който ще бъде публикуван на нашата интернет страницата.
23
Май
Изложителите и гостите на "Хемус 2022", желаещи да наблюдават стрелбите, моля да изпратят своите имена на E-mail адрес: catip@abv.bg, за включване в списъка на посетителите на събитието.

Автобус за извозване на участниците в стрелбите ще тръгне в 08.30 часа от хотел "Санкт Петербург" и в 08.45 от Централния вход на Международен Панаир Пловдив.
16
Май
Демонстрационните стрелби привличат все повече участници.


Към 15 май седем компании, са изявили желание да участват в Демонстрационните стрелби на ЦАТИП „Змейово“ – едно от съпътстващите събития на „Хемус 2022“.

Това са: ВМЗ АД, Ахелой ОПМ ООД, ZETOR Engineering, Оптикс, Дунарит АД, Сейдж Консултатнтс АД и Трансмобил ЕООД.

Програмата на стрелбите и информация за продуктите, които ще бъдат демонстрирани, ще бъде публикувани на интернет страницата на Изложението скоро.
13
Май
Първият международен Хакатон DefInSpace в България, ще се проведе в рамките на Хемус 2022

Офисът за трансфер на аеро-космически технологии “РИСК-СПЕЙС-ТРАНСФЕР“, Българска академия на науките, под патронажа на Посолството на Франция в България и с подкрепата на Министерството на отбраната на Република България и Фондация „Хемус-95“ организира на 3-4 юни 2022г., първият международен хакатон в България – DefInSpace в рамките на XV Специализирано международно изложение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2022 - Отбрана, антитероризъм и сигурност” (1-4 юни 2022г.) в град Пловдив (https://www.hemusbg.org/).

DefInSpace 2022 (https://www.definspace.fr/en) е първото международно състезание за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността. Иницииран от Френското космическо командване във Франция (Commandement de l'Espace) и организиран от  френския аерокосмически клъстер „Aerospace Valley“ през 2021г.

В DefInSpace 2022 могат да участват лица над 18 г., студенти или служители с до 3 години професионален опит, които имат желание да решават предизвикателства, поставени от Френското космическо командване, свързани с управление на космическия трафик в (Space traffic management). Участниците се регистрират индивидуално или като отбор от 2 до 5 човека. Правилата за участие са публикувани на официалната страница на DefInSpace: https://www.definspace.fr/en/reglement
Управлението на космическият трафик е тема, която има все по-голямо значение за човечеството, поради значителното увеличение на изстрелваните изкуствени спътници в околоземна орбита и плановете на Европейския съюз за разработването на политика, свързана със способностите на ЕС да проследява обекти в космоса и създаването на международни регулации за отговорно и безопасно използване на космическото пространство.

Отборите победители в българското издание на DefInSpace 2022 ще имат възможността да представляват страната ни в Париж на международния финал, който ще се проведе на 28 юни 2022г. Голямата награда е пътуване до космодрума във Френска Гвиана и наблюдение на изстрелването на сателит.

Регистрацията за участие за DefInSpace Bulgaria: https://www.eventbrite.fr/e/definspace-bulgaria-tickets-321645168357

За допълнителна информация: https://www.hemusbg.org/sybitia/hakaton-definspace-dis-bylgariq-2022
12
Май
Значителен интерес към „Хемус 2022“ подкрепен с генералното спонсорство на Аполо Инженеринг и Локхеед Мартин.

Организационният комитет на 15-то издание на Международното изложение за отбранителна техника и услуги – „Хемус 2022“ има удоволствието да обяви на всички заинтересовани, че Изложението се радва на значителен интерес в страната и чужбина.

Показателен за това е факта, че 15-то издание на Изложението има по-голям брой спонсори – двама генерални спонсори и спонсор.

Генрални спонсори са „Аполо Инженеринг ООД“ и Lockheed Martin.

“Аполо Инженеринг” ООД е една от водещите български компании предлагащи продукти и услуги в областта на отбраната и сигурността. Същата е добре позната и приета в десетки държави, раположени на няколко континента, благодарение на коректността и дейността на фирмата в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, както и високото качество и надеждност на предлаганите продукти и услуги, съответстващи на международните стандарти. Повече информация за компанията може да бъде намерена на нейната интернет страницата – www.apolobg.com.

Lockheed Martin е глобална компания в областта на сигурността и аерокосмическа дейност, в която работят приблизително 114 000 души по целия свят и се занимава основно с изследвания, проектиране, разработка, производство, интеграция и поддържане на модерни технологични системи, продукти и услуги в следните бизнес направления: Аеронавтика, Ракетни системи и Системи за управление на огъня, Ротационни въздухоплавателни средства и Системи за управление на мисии и Космическо пространство. Lockheed Martin е основен доставчик на Министерството на отбраната на САЩ и федералните агенции на САЩ, както и на въоръжените сили на повече от 40 държави. Повече информация за компанията може да бъде намерена на нейната интернет страница - https://www.lockheedmartin.com/en-us/index.html.

Спонсор на Изложението е и Сайдж Консултатнтс АД.

С радост можем да информираме, че към настоящия момент изложители от 19 държави, включително България, са потврдили учстие в Изложението. Повечето от изложителите са представители на националната и международна отбранителна индустрия, научни институции, българските военни и технически университети, неправителствени организации, структури на Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи и др, като броят на изложителите от чужбина надвишава този от предишното издание на Изложението. Към момента има индикации за участие на официални делегации от 8 държави, някои от които ще бъдат водени от съответните министри на отбраната. Броят на отговорите за посещения от поканените държави расте.

Подготовката на съпътстващите събития – Международната научна конференция, Индустриалния форум, Демонстрационните стрелби и Статичния показ на въоръжение и техника също напредва много добре. Отново ще имаме участие на военна техника от Въоръжените сили на партньорска държава, което ще бъде редом до това на Българската Армия. В рамките на Изложението за първи път ще се проведе „Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD), като ще се отбележи една година от стартирането на Horizon Europe (HE) и European Defence Fund (EDF), новата рамкова програма за научни изследвания и иновации. Очаква се проведе и  първият международен хакатон в България – DefInSpace. DefInSpace 2022 е международно състезание за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността, иницииран от Френското космическо командване.
10
Май
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРЕСЦЕНТЪР

София 1092, ул. „Дякон Игнатий“ 3; тел.: 02 9 885 885; 02 92 20 953; 02 92 20 955;
факс: 02 987 32 28;
Е-mail: presscntr@mod.bg
 
10 май 2022 г.

 
Акредитация на журналистите за отразяване на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022”

 

България ще бъде домакин на 15-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022”, което ще се проведе от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен панаир Пловдив.

Изложбата се провежда под мотото „Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Главното внимание на изложителите ще бъде насочено към представянето на своите технологични постижения и възможности за участие в реализацията на основните проекти за модернизация на Въоръжените сили на Република България в областите „Въоръжение и техника“, „Комуникационно-информационни системи“, безпилотни летателни системи, системи за наблюдение и проследяване, киберзащита и други.

Международното изложение „Хемус 2022” се провежда под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката и индустрията. Основен организатор е фондация „Хемус - 95“ с председател на управителния съвет контраадмирал (о. р.) д-р Николай Николов.

Провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“, заседание на Индустриалния форум, както и от демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

За първи път в рамките на изложбата ще се проведе „Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD), като ще се отбележи една година от стартирането на Horizon Europe (HE) и European Defence Fund (EDF), новата рамкова програма за научни изследвания и иновации.

Уважаеми колеги,

Официалното откриване на 15-ата международна изложба за отбранителна техника „Хемус 2022” ще се състои от 11.00 часа на 1 юни 2022 г. в Международен панаир Пловдив. По традиция преди церемонията по откриването от 10.00 часа в зала „Пресклуб“ на Конгресния център на панаира ще се проведе съвместна пресконференция на организаторите на изложбата, на която ще имате възможност да получите подробна информация за участниците в нея и за съпътстващите мероприятия.

Пресцентърът на Министерството на отбраната ще организира допускането на представители на медиите за отразяване на официалното откриване на Международната изложба „Хемус 2022“ и на съпътстващите мероприятия. За тази цел е необходимо журналистите да потвърдят участието си като попълнят и изпратят до 18 май 2022 г. на e-mail: presscntr@mod.bg следната регистрационна форма:

Име:                                                                          Медия:

Презиме:                                                                  Позиция в медията:

Фамилия:                                                                 Телефон за контакт:  

ЕГН:                                                                           e-mail адрес:  

Номер на лична карта:                                           Номер на журналистическа карта: 

Телефон за контакти: 02/92 20 954, 02/92 20 955
04
Апр
Девет приоритетни проекта за модернизацията на Българската армия.

На пресконферения на Министъра на отбраната, Драгомир Заков, проведена на 29 март, на която министърът представи екипа си и приоритетите в своята работа, в отговор на журналисти бяха очертани девет приоритетни проекта, които ще бъдат водещи при модернизацията на Българската армия оттук нататък.

Наред с реализацията на проекта за придобиване на нов тип боен самолет, става дума за:

- поетапно придобиване на бойна техника за изграждане на батальонна бойна група в състава на механизираната бригада,

- развитие на способности за артилерийска поддръжка,

- придобиване на 3D радари,

- изграждане на система за противовъздушна отбрана за обектово и зоново покритие,

- придобиване на безпилотни летателни апарати,

- придобиване на многоцелеви дизелови електрически подводници,

- придобиване на боеприпаси за ВМС,

- придобиване на брегови противоракетни комплекси,

- придобиване на полево комуникационно оборудване.
25
Мар
Групата на медийните партньори на „Хемус 2022” се увеличи с още един член.

Организаторите на  Международното изложение за отбранителни продукти, „Хемус 2022“, получиха покрепа за популяризиране на събитието от UnmannedSystemsTechnology.com, с което групата на медийните партньори на Изложението се увеличи с още един член.

UnmannedSystemsTechnology.com (UST) е онлайн платформа, източник на информация за продукти и технологии, предназначена да демонстрира най-новите технологии във въздушни, сухопътни и морски системи.

Получила доверието на над 200 партньора доставчици от цял ​​свят, UST използва комбинация от дигитален маркетинг, SEO и социални медии за популяризиране на продукти, технологии и възможности онлайн, свързвайки доставчици с изследователи, инженери и купувачи на пазара.

С над 85 000 посетители на месец и аудитория в социалните медии надвишаващи 55 000, UST има най-голямата глобална аудитория от всички професионални медии за безпилотни системи, фокусирани върху бизнес контактите (B2B) в тази област.

Заповече информация относно UnmannedSystemsTechnology.com моля следвайте линка - http://www.unmannedsystemstechnology.com
14
Май
„Хемус 2022“ привлича нарастващ интерес за участие.

След първите изложители подали заявления за участие в „Хемус 2022“ в края на месец март тази година, Изложението продължава да привлича нарастващ международен интерес за участие.

Екипът на „Хемус 2022“ припомня на традиционните си и нови изложители за предоставяните отстъпки при ранно заявяване на участие, както и за наемане на по-голяма изложбена площ:

· при ранна регистрация за участие до 17.12.2021 г. включително и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация;

· при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удвоения размер на наетата покрита изложбена площ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ;

· при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ; 

· при заявяване на открита площ над 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ.
За повече информация посетете сайта ни на: https://www.hemusbg.org/bg

За подробности можете да се свържете със следните лица за контакт:

Яна Минчева, Международен панаир Пловдив.
Тел.: +359 32 902494, E-mail: y.mincheva@fair.bg

Христо Парушев, управител на „Хемус Консулт“ ЕООД.
Tел.:  +359 876676033, E-mail: manager@hemusbg.org
28
Апр
Възможности за позициониране и рекламно присъствие предоставяни на "Хемус 2022".

За Петнадесетото издание на изложението през 2022 г. ние традиционно предлагаме редица спонсорски пакети – „Генерален спонсор“, „Спонсор“, спонсорски пакети „Международна научна конференция“, спонсорски пакети „Индустриален форум“ и спонсорски пакет „Демонстрационни стрелби“.

И както обикновено, можете да рекламирате продуктите и услугите си в каталога на изложението, чрез видео електронна или печатна реклама в изложбените палати и извън тях.

След доказания по време на предишното издание през 2020 г. успех на предложените виртуални услуги, намерението ни е да предоставим тази възможност отново на физическите ни изложители и потенциални онлайн посетители и на „Хемус 2022“.

За повече информация виж тук.
21
Апр
Официалните делегации поканени на „Хемус 2022“ са известни.

Българското министерство на отбраната, под чиято егида се провежда Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус“, определи официалните делегации, които ще бъдат поканени на „Хемус 2022“.

От името на Министъра на отбраната, предстои да бъдат изпратени покани до министерствата на отбраната на 68 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка, както и до Европейската агенция по отбрана и четири агенции на НАТО, докато Нционалният дирктор по въоръженията ще покани своите колеги от 32 партньорски държави.

Повече информация може да бъде намерена  тук и на интернет страницата на „Хемус 2022“.
14
Апр
Две традиционни партньорства продължават действието си и по повод организирането на „Хемус 2022“.

Две влиятелни организации, а именно Сдружение „Атлантически клуб в България“ и „АФСЕА Секция София“ продължават сътрудничеството си с Фондация „Хемус – 95“. По силата на подписаните меморандуми организациите обединяват усилията си и осъществяват  сътрудничество и партньорство за реализиране на евро-атлантическите ценности в интерес на националната, регионалната и глобалната сигурност чрез взаимодействие с държавните институции, индустрията, други неправителствени организации и академичните среди, за представяне на водещия международен опит и решения в областта на политиката за сигурност, отбраната и сигурността, информационните технологии и кибер сигурността, както и за осигуряване на възможности за насърчаване на българското участие в международните отношения, основано на централната роля на евро атлантическата общност в посрещането на международните предизвикателства на 21-ви век, както и за осъществяване и развитие на партньорства на българската отбранителна индустрия с водещи световни фирми в бранша.

В този контекст обект на сътрудничество и съвместни усилия е и организацията и подготовката на Петнадесетото издание на Изложението „Хемус 2022“.

За повече информация посетете:

https://www.atlantic-club.org/home/

https://www.afcea-bg.org/en
20
Мар
Сайтът на „Хемус 2022“ и профила на изложението в професионалната мрежа Linked In са с нова визия, оформление и функционалност.

Новата разработка в това число и мобилната й версия позволяват бърза и лесна навигация, както и богата информираност на изложители и посетители. Сред новите функции са под-менютата „Защо „Хемус 2022“, „Заяви среща“, „Ранна регистрация и отстъпки“, „Преглед на резултатите от „Хемус 2020“, „Делови срещи“, „Видове посетители“ и др.

Както обикновено публикуваната информация се актуализира своевременно, за което участниците в изложението се информират незабавно.

Добре дошли и приятно сърфиране на сайта ни на адрес: http://www.hemusbg.org/bg !

Също така, не пропускайте да разгледате и профила ни в Linked In търсейки ‘HEMUS’ IDEE!
15
Фев
Подписани са договорите за сътрудничество с основните партньори на Фондация „Хемус-95“ за подготовката на „Хемус 2022“.

В резултат на проведени преговори и постигнато взаимно съгласие за сътрудничество между Фондация „Хемус-95“ и основните партньори: „Международен панаир Пловдив“ – АД“ и Сдружение „Българска отбранителна индустрия – Акад. Стефан Воденичаров“, бяха сключени съответните договори за сътрудничество по повод подготовката и провеждането на „Хемус 2022“.
01
Фев
Определена е темата на Международната научна конференция, съпътстваща „Хемус 2022“.

Темата на  XI Международна научна конференция е "Научните изследвания, технологии и иновации - основа за изграждане на нови отбранителни способности". Основните тематични направления са:

„Модернизация на Въоръжените сили и възможности за изграждане на нови отбранителни способности“ и

„Интеграция на научните изследвания, технологии и иновации за повишаване на общата отбрана и сигурност“.
15
Яну
Организационният комитет по подготовката и провеждането на изложението взе решение да се проведе XV-тото поредно издание на „Хемус 2022“ от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен панаир гр. Пловдив.

„ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ на кризи“

С гордост съобщаваме, че 15 -тото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - „ХЕМУС“ ще се проведе от 1 до 4 юни 2022 г. в Международния панаир Пловдив, България. През 2022 г. отбелязваме 27 години нарастващ опит и традиционно предлагаме уникални възможности за съвместяване на интересите на държавните институции, Въоръжените сили, отбранителната индустрия, научните институции и академичната среда. Предстоящото издание отново е под егидата на българското Министерство на отбраната и Министерството на икономиката.

Важно е, че от 2020 г. Изложението се утвърди като най-надеждния партньор в криза и в най-несигурните времена. Също така се доказа и като успешен форум за бизнеса в отбранителния сектор за създаване на връзки, укрепване на отношенията между бизнес партньори, правителствени и неправителствени организации, представяне на иновативни решения на продукти и услуги, споделяне на знания и опит.

Членството на България в ЕС разшири обхвата на изложението и добави привлекателност както за страни членки, така и за страни извън ЕС.

Предишното издание - „ХЕМУС 2020“ беше едно от малкото събития в бранша, проведено физически в световен мащаб през 2020 г. и демонстрира устойчивост на кризи с доказана способност да се проведе в условия на тежки противоепидемични ограничения и икономически трудности предоставяйки не само атрактивни, но и безопасни условия за изложители и посетители. 

Мотото на изложбата остава "Отбрана, антитероризъм и сигурност", но тематичните направления са актуализирани, като се фокусират върху киберсигурността, граничната сигурност, стратегическите комуникации, изкуствения интелект, безпилотните автономни системи, управлението на кризи, реагирането при бедствия и гражданската защита. Научноизследователска и развойна дейност, тестване и оценка също са включени като предметни области.

Основните съпътстващи събития са определени като:

- XI -та Международна научна конференция;

- Индустриален форум;

- Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“;

- Динамичен и статичен показ на способностите на българските и съюзнически Въоръжени сили и други държавни органи с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация "Хемус-95" е определена за непосредствен организатор на XV -то издание на "Хемус 2022" с ключови партньори - Международния панаир Пловдив - АД и Сдружение Българска отбранителната индустрия „Академик Стефан Воденичаров“. На Фондацията са поверени преговорите с основните партньори, в резултат на което да се подпишат съответните договори и споразумения за сътрудничество.

На редица структури от Министерството на отбраната също са възложени функции и отговорности за подготовката на „Хемус 2022“ и всички съпътстващи събития.
10
Ное
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2020“ и съпътстващите го събития потвърждава в цифри неговия категоричен успех и ръст независимо от сложната обстановка в световен мащаб.


      Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2020“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на Четиринадесетото юбилейно издание на изложението проведено присъствено в изключително динамична и сложна епидемична и икономическа обстановка в световен мащаб. Независимо от горното постигнатите резултати отбелязаха значим ръст по сравнение с предишните издания. Ето защо, организаторите и техните партньори с гордост добавят още едно послание към вече използваните за характеризиране на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ на кризи“.

Виж повече на: https://www.hemusbg.org/za-hemus/pregled-na-rezultatite-ot-hemus-2020
19
Окт
Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020“ постига устойчив растеж в криза и независимо от пандемията COVID19
 
     Четиринадесетото юбилейно издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020“ се състоя от 30 септември до 3 октомври 2020 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието беше едно от няколкото проведени присъствено изложения в световен мащаб, в условия на сурови противоепидемични ограничения и икономически трудности. Огромни усилия бяха положени от Организаторите за да бъдат спазени всички кризисни изисквания и да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

       Независимо от сложната епидемиологична и икономическа обстановка в световен мащаб „Хемус 2020“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2018 г. По-специално, „Хемус 2020“ зае още една, допълнителна изложбена палата за да разположи повишения брой изложители. Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования, както и изтребители от ВВС на САЩ, които участваха заедно с вертолети от  българските ВВС в Динамичния показ. 

     Броят на посетителите надвиши 3000 и показа повишен национален и международен интерес към изложението.

     В национален контекст, изложението беше посетено от ръководители и високо поставени представители на българските национални институции, включително Президента на Р. България, двама вицепремиери, министри, Началника на отбраната, Командирите на Видовете Въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

     „Хемус 2020“ предизвика и изключително висок международен интерес. Броят на официалните делегации, поканени от Министъра на отбраната на България,  нарасна на 15, а състава им включваше министри, постоянни секретари на отбраната, национални директори по въоръженията, високо поставени военни длъжностни лица. Заедно с това, изложението беше посетено и от много посланици, аташета по отбрана и търговски аташета от дипломатически представителства, акредитирани в София и други чуждестранни посетители от около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Азия.
Както обикновено, „Хемус 2020“ предложи и редица съпътстващи събития, такива като: Международна научна конференция, Индустриален форум, Динамичен и Статичен показ на въоръжение и техника, Демонстрационни стрелби на живо и бизнес срещи.  
 
       Тази годишното издание предложи и още едно съпътстващо събитие, дискусия в деня преди откриване на изложението – „Day Zero Discussion” на тема „Бъдещето на отбраната: Технологичната иновация в НАТО", която предизвика засилен интерес.

      Резултатите от проведено независимо социологическо проучване потвърдиха високата удовлетвореност на изложители и посетители, подчертавайки, че това е било постигнато дори в критична епидемиологична и икономическа ситуация в световен мащаб.

       Така, „Хемус 2020“ доказа тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди дори  в условия на кризи, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност.

         Казано накратко, „Хемус 2020“ отбеляза рекорд в най-несигурните времена.

     Ето защо, ние с гордост бихме могли да добавим още едно послание към вече използваните да характеризират Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус“, а именно:
 „ТРАДИЦИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО представяне, НЕЗАВИСИМО от кризата“.

       Очаквайте подробен преглед на резултатите от проведеното изложение „Хемус 2020“ и съпътстващите го събития, който ще бъде публикуван на нашата интернет страницата. 
28
Сеп
IAI/ELTA Systems ще представи решения за въздушно наблюдение за българските ВВС.


IAI/ELTA Systems ще представи решения за въздушно наблюдение за българските ВВС 
Israel Aerospace Industries (IAI), най-голямата израелска държавна отбранителна компания и дъщерното й подразделение ELTA Systems, фокусирано върху производството на модерни радари и сензори, организират семинар на тема “Решения за въздушно наблюдение в подкрепа на българските ВВС”.

Събитието е част от официалната програма на “Хемус 2020” (тук) и ще се проведе от 9:30 до 10:30 ч. на 1-ви октомври (четвъртък) в Зала “Пресклуб” на Международeн Панаир Пловдив.

Основните теми на семинара ще бъдат:

- Въздушно наблюдение - нужди, заплахи и предизвикателства;
- Концепцията “Небесен щит” и решенията, които предлага;
- Многофункционалните радари от фамилията MMR;
- Мултисензорният многофункционален радар MMR (MS-MMR)
   
MMR е една от най-успешните разработки на IAI/ELTA Systems с над 100 системи, продадени в цял свят, и заедно с MS-MMR отговарят напълно на потребностите на българските ВВС. 
 
Основните участници в семинара ще бъдат о.з. полк. Моше Манор, старши експерт в IAI/ELTA Systems с 36 години опит в Израелските военновъздушни сили, и Алон Каплан, мениджър “Бизнес развитие и маркетинг” в IAI/ELTA Systems.
 
Семинарът е предназначен за представители на българските ВВС и на Министерство на отбраната, високотехнологични компании, експерти в сферата на отбраната, сигурността и киберсигурността, компании от отбранителната индустрия, представители на академичните среди и висшите учебни заведения. 
 
 
За контакти:
 
Мария Пифер
Представител на IAI/ELTA Systems в България
e-mail: lumast@mbox.contact.bg
Мобилен телефон: +359 888 63 09 99
                                 +359 884 14 14 14
21
Сеп
Нови виртуални услуги за нашите физически изложители и потенциални онлайн посетители са вече налични.


За нас е удоволствие да информираме всички участници в „Хемус 2020“, че сега предлагаме нови услуги онлайн.

COVID-19 промени начина ни на мислена тази година, като в резултат множество физически събития по цял свят бяха отменени.

За да бъде гарантиран очаквания традиционен успех на „Хемус 2020“, организаторите на събитието реализираха партньорства с лидери на пазара на онлайн събития и видеоконференции. Услуга е безплатна само за физическите изложители на „Хемус 2020“ и е предназначена да им предостави достъп до по-голяма онлайн аудитория от клиенти по целия свят.

По-специално за нашите физически изложители услугата включва:
- 30-минутен презентационен слот (5 минути за подготовка и настройка и 25 минути на живо), който ще се осъществи в т.нар. „Виртуален щанд - Излъчване на живо към света“, в палата 7, на територията на „Хемус 2020“;

- Мобилна камера / аудио платформа за заснемане на експонати и демонстрации на открито, която може да бъде разположена навсякъде за кратко време;

- Изложителят може да избере нивото на поверителност - публично, само с покани и т.н. 

За да ползвате тази услуга и да представите онлайн вашите продукти и услуги по целия свят по време на „Хемус 2020“, моля, попълнете Формуляра за онлайн представяне на изложители тук 

Също така, услугата предоставя алтернативна възможност за посещение на Изложението за тези, за които е трудно пътуват при настоящите обстоятелства.

За да посетите дистанционно „Хемус 2020“ и съпътстващите го събития като „ Виртуален посетител “, а също и да се срещнете онлайн с нашите физически изложители, попълнете Формуляра за онлайн посетител тук 

За повече подробности и насоки, моля свържете се с:
Саймън Фийк , Директор Операции, PrepYou.Eu 
Имейл: info@prepyou.eu
Тел .: +44 756 220 6673
19
Сеп
Ново медийно партньорство дава нови възможности на нашите изложители за продуктово позициониране.

Наскоро беше подписано споразумение за медийно партньорство с PrepYou.Eu Media Services. Компанията работи с медийни продуцентски къщи в цяла Европа и Близкия изток, предлагайки техническа консултация и други услуги за представяне на  продуктите на големи корпоративни клиенти чрез добре познати стрийминг платформи. Съвсем отскоро PrepYou.Eu започна да консултира както корпоративни, така и правителствени клиенти относно процедури и технологии за сигурна онлайн конферентна връзка по време на традиционни физически събития Това беше провокирано от разпространението на COVID-19 е се осъществява в партньорство с лидери на пазара на оборудването и софтуера за видеоконферентни връзки.

За повече подробности посетете сайта PrepYou.Eu на адрес:

Споразумението с PrepYou.Eu по-специално предвижда да предоставим на нашите физически изложители възможността да представят онлайн своите продукти и услуги по целия свят по време на „Хемус 2020“.

Споразумението също така дава възможност на наши потенциални виртуални посетители от цял свят да следят онлайн в реално време това, което се случва по време на „Хемус 2020“ и съпътстващите го събития, както и да се онганизират онлайн срещи на  нашите физически изложители с нашите виртуални посетители.

Повече подробности за тези услуги ще бъдат публикуване съвсем скоро на нашия сайт.
17
Сеп
Ново мероприятие в календара на „Хемус 2020“ предизвиква силен интерес.


Фондация „Хемус – 95“ и Атлантически Клуб в България организират съвместно в рамките на „Хемус 2020“ дискусия на тема „Бъдещето на отбраната: Технологичната иновация в НАТО“.

Дискусията цели да се обсъдят технологичното бъдеще на Алианса и сътрудничеството между държавите-членки на НАТО в областта на новите технологии, информационната и комуникационна сигурност, както и основните предизвикателства за сигурността в дигиталния свят и ще се проведе на 29 септември в Пресклуба на МПП.

Основен говорител на дискусията ще бъде адмирал Емил Ефтимов, Началник на отбраната. За участие специално са поканени представители на българските институции, технологични компании и компании от военнопромишления комплекс.

За повече подробности и регистрация за участие виж ТУК.08
Сеп
Български и чуждестранни изложители продължават да заявяват участие в Демонстрационните стрелби на 2 октомври в рамките на „Хемус 2020“

Следните български и чуждестранни участници ще демонстрират маневрените и огневи възможности на своите продукти. От българска страна участват МЕТАЛИКА АБ-ЕООД (Модернизирано БМП2М, Модернизиран вариант на МТЛБ, Модернизирана БМ21 и планинска преносима установка „Град-П“), „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД (120 мм мина HCMM-120 и 120 mm мина VDMM-120), „ВМЗ“ ЕАД (изстрели WB-7V, TB-7V, КО-7ВМ, 122 mm ОФ, 152 mm ОФ и БУЛСПАЙК-АП), АРКУС АД (23х153 mm ОФЗТ изстрел, 40х53 mm и 30 mm осколъчни граната), АРСЕНАЛ 2000 АД (автомат AR-M5F41 и картечница АРСЕНАЛ MG-M2), ДУНАРИТ АД и ЦЕНТРАЛЕН АРТИЛЕРИЙСКИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПИТАТЕЛЕН ПОЛИГОН (ЦАТИП).

Традиционно в демонстрационните стрелби взема участие и чуждестранен изложител. В тазгодишното издание участие взема холандската компания MICROFLOWN AVISA, която ще представи своята Акустична система с насочено действие AMMS (Acoustic Multi Mission Sensor) за откриване и определяне на местоположението на стрелба с леко, артилерийско и ракетно въоръжение. Сензорите на системата са разположени на терена, а контролната апаратура – на безопасна дистанция. Свръзката е 4G и/или радио.

Както обикновено на участниците в се предоставя възможността да поканят свои гости на събитието.

Заявления за участие в демонстрационните стрелби продължават да постъпват, като информацията на сайта ще бъде актуализиране своевременно.

04
Сеп
Десетата международна научна конференция привлича нарастващ интерес и участие.

Десетата международна научна конференция на тема „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността” ще се проведе на 1 октомври.

Основните тематични направления са научните изследвания и иновации в отбраната и сигурността и инвестиции в технологични иновации с акцент върху насърчаването на изследванията за отбрана, както и направленията въоръжение, бойни системи и технологии, комуникационни системи, киберсигурност и социални и икономически аспекти на отбраната.

В конференцията ще вземат участие над 80-90 делегати и гости от страни от Европейския съюз и други. Очакват се също така и представители на световни водещи производители на отбранителна техника и академичните среди. За участие по време на конференцията към момента са подадени заявки за 25 доклада, а други 10 да бъдат изложени на постери.

Своето участие за изнасяне на пленарни доклади са потвърдили началникът на ВА „Г.С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов, началника на ВВВУ „Георги Бенковски“ - Долна Митрополия бригаден генерал инж. Юлиян Радойски, началника на НВУ „Васил Левски“-Велико Търново полковник Иван Маламов. Пленарните доклади са с приоритет военно-образователната система.
03
Сеп
Актуална информация за хода на подготовката на „Хемус 2020“ от 30 септември до 3 октомври.
 
Уважаеми настоящи и нови участници в „Хемус 2020“,
Уважаеми приятели на „Хемус 2020“,

С удовлетворение съобщаваме, че подготовката за „Хемус 2020“ върви успешно и въпреки тежката пандемична обстановка в световен мащаб се радваме на значителен ръст на участие от изложители, посетители и VIP делегации, поканени от българския министър на отбраната, по сравнение с предишното издание през 2018 г.

Освен това бихме желали да информираме всички вас, че след пика на нови случаи на COVID19 в България от средата на юли до средата на август и благодарение на ефикасните мерки, предприети от съответните български власти, сега се радваме на значителен спад на новите случаи, като за през последните три седмици броят на положителните PCR тестове остава под 3% от всички направени тестове, докато в същото време броят на всички направени тестове се увеличава значително.

Това доведе до решения на българските национални институции, които благоприятстват нашите участници и самото Изложение. Например, нашите участници от ЕС могат да влязат в България свободно, докато тези, които идват от трети страни, трябва само да имат валиден отрицателен PCR тест, направен 72 часа преди влизането им в България. Всички чуждестранни държавни и правителствени служители също се ползват със свободен достъп до България.

Казано накратко и три седмици преди официалното откриване на „Хемус 2020“ бихме желали още веднъж да потвърдим нашата пълна ангажираност за един успешен "Хемус 2020".

Ето защо бихме искали да напомним на нашите изложители за ограниченото време, което им остава да финализират всички процедури по участието си в Изложението.

Освен това, за настоящото издание, и с оглед да улесним нашите чуждестранни участници при връщането им след Изложението, ние предлагаме да издадем на всички, които имат нужда от това, официално писмо, в което се посочва, че са участвали в събитие свързано с колективната и националната сигурност, както и с индустриалното сътрудничество и икономическата стабилност. Събитие, което се организира и провежда под егидата на българските Министерства на отбраната и Икономиката. Разбира се, текстът на писмото може да бъде изменен и/или допълнен в отговор на определени специфични потребности, като също така при поискване писмото може да бъде издадено преди отпътуване за участие в изложението.
01
Сеп
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ПРЕСЦЕНТЪР

София 1092, ул. „Дякон Игнатий” 3; тел.:029 885 885; 0292 20 953; 0292 20 955;
факс: 02 987 32 28;
Е-mail: presscntr@mod.bg
 
 1 септември 2020 г.

 
Акредитация на журналистите, които ще отразяват 14-ата специализирана международна изложба за отбранителна техника „Хемус - 2020”.
 
България ще бъде домакин на 14-ата специализирана международна изложба за отбранителна техника „Хемус 2020 – Отбрана, антитероризъм и сигурност”, която ще се проведе от 30 септември до 3 октомври 2020 г. в Международния панаир в град Пловдив.
 
Международната изложба „Хемус - 2020” се провежда под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката на Република България и се организира от фондация „Хемус-95“.
 
Тази година провеждането на изложбата ще бъде съпътствано от международна научна конференция, заседание на Индустриалния форум, както и от демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.
 
Уважаеми колеги,
 
Официалното откриване на 14-ата международна изложба за отбранителна техника „Хемус - 2020” ще се състои на 30 септември 2020 г. в Международния панаир в град Пловдив. По традиция преди церемонията ще се проведе съвместна пресконференция на организаторите на изложбата, на която ще имате възможност да получите подробна информация за участниците в нея и за съпътстващите мероприятия.
 
Пресцентърът на Министерството на отбраната ще организира допускането на представители на медиите за отразяване на официалното откриване на Международната изложба „Хемус – 2020“ и на съпътстващите мероприятия. За тази цел е необходимо постоянно акредитираните журналисти да потвърдят участието си като попълнят и изпратят до  9 септември 2020 г. на e-mail: presscntr@mod.bg следната регистрационна форма:
 
Име:                                                                          Медия:
 
Презиме:                                                                  Позиция в медията:
 
Фамилия:                                                                 Телефон за контакт:
 
ЕГН:                                                                           e-mail адрес:
 
Номер на лична карта:                                            Номер на журналистическа карта:

Телефон за контакти: 02/92 20 954.
21
Авг
Демонстрационните стрелби привличат нарастващ интерес.

Към 15 август девет компании, иложители на „Хемус 2020“, са изявили желание да участват в Демонстрационните стрелби на ЦАТИП „Змейово“ – едно от съпътстващите събития на Изложението. Информация за продуктите, които ще бъдат демонстрирани, ще бъде публикувана на интернет страницата на Изложението.
20
Авг
Интересът за участие на фирми и организации в „Хемус 2020“ нараства.

С наближаване на датата за откриване на 14 Международно изложение за отбранителна техника и услуги - „Хемус 2020“, Организационният комитет по подготовка на Изложението  уведомява всички заинтересовани, че интересът за участие на фирми и организации расте и подаването на заявления за участие все още е въможно.

Подготовката за провеждането на „Хемус 2020“ напредва на пълна скорост и организаторите на Изложението, както и техните патрьори от Международен Панаир Пловдив, със съществената подкрепа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката са силно ангажирани Изложението да бъде проведено така както е планирано (от 30 септември до 3 октомври).

Ние сме радостни да информираме нашите участници, че към настоящия момент имаме изложители от 16 държави, включително България. Повечето от изложителите са представители на националната и международна отбранителна индустрия, научни институции, българските военни и технически университети, неправителствени организации, структури на Министерствата на отбраната и икономиката и др. Получихме потвърждения за участие на официални делегации от 11 държави, някои от които ще бъдат водени от съответните министри на отбраната. Броят на запитванията за участие и отговори за посещения от поканените държави расте.

Подготовката на съпътстващите събития – Международната научна конференция, Индустриалния форум, Демонстрационните стрелби и Статичния покан на въоръжение и техника също напредва много добре. За първи път ще имаме удоволствието да участва военна част от Въоръжените сили на партньорска държава, която ще представи тяхното оборудване съвместно с това на българските военнослужещи.
17
Юни
Изявление на Организационния комитет на „Хемус 2020“

Относно: Протокол за безопасност във връзка с COVID-19 и правила, които ще бъдат прилагани при подготовката и по време на Изложението и съпътстващите го събития.

През март и април 2020 г. в следствие на ситуацията, във връзка с разпространението на коронавируса, държавните институции в България обявиха „извънредно положение“ и с цел ограничаване на негативните последствия от разпространението на заразата наложиха редица рестриктивни мерки, такива като: забрана на социалните контакти, носене на лични предпазни средства, забрана провеждането на културни събития в театри, кина, галерии и т.н., забрана на посещението на публични места и туристически обекти, въвеждане на нестандартни практики за работа от дома в държавните учреждения и сферата на бизнеса, ограничаване на пътуването с цел бизнес и туризъм, затваряне на държавните граници, въвеждане на карантина и др. Една от всички тези мерки беше решението на Министерския съвет да отложи провеждането на 14-то юбилейно издание на „Хемус 2020“ от края на май за периода 30 септември – 3 октомври 2020 г.

В следствие на мерките, взети на национално и Европейско ниво, ситуацията с разпространението на COVID-19 през май и юни се подобри значително, което позволи на компетентните национални институции да започнат поетапно облекчаване на ограничителните мерки, в зависимост от текущата обстановка. Допълнителни детайли и ежедневно актуализирани данни за ситуацията с разпространението COVID-19 в България могат да бъдат намерени на: https://coronavirus.bg/bg/.

По-конкретно, със заповед на Министъра на здравеопазването беше разрешено провеждането на конгресни и конферентни мероприятия, семинари и изложения, считано от 30 май 2020 г., при спазването и прилагането на противоепидемичните мерки по време на изложенията, в случай, че се налагат такива, за да се предпазят всички участници в тях. 

В изпълнение на горното, Организационният комитет по провеждането на „Хемус 2020“ заедно с ръководството на Международен Панаир Пловдив, който е член на Световната асоциация на изложбената индустрия, предвиждат и ще приложат Протокол за сигурност, във връзка с COVID-19, препоръчан от асоциацията, в съответствие с текущата обстановка и указанията на правителството на Р. България.

Протоколът включва пет групи от мероприятия, които следва да се прилагат по време на подготовката и провеждането на Изложението и съпътстващите го мероприятия.

За повече информация, моля посетете: https://www.hemusbg.org/covid-19-protokol.
21
Апр
Новият период за провеждане на  „ХЕМУС 2020“ е 30 септември – 3 октомври.

Организационният комитет по провеждането на 14-то Международно изложожение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020“, на свое заседание взе решение Изложението да бъде проведено в периода 30 септември – 3 октомври 2020 г., в съответствие с Решението на Министерския съвет на Р. България от миналата седмица.
15
Апр
Министерският съвет на Р. България одобри отлагането на Международното изложение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020“.

 Министерският съвет на Р. България, на свое заседание от 15 април 2020 г., прие решение, с което се отлага провеждането на Международното изложожение за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС“ през 2020 година, във връзка с обявеното извънредно положение от Народното събрание.

С оглед нормалното протичане на организационните действия се предлага провеждането на "ХЕМУС 2020“ да се състои в рамките на планираната продължителност през месеците септември и октомври 2020 г. Изборът на конкретния период се възлага на Организационния комитет, натоварен с организацията и провеждането на изложението.

Конкретните дати за провеждане на „Хемус 2020“ ще бъдат публикувани на интернет страницата на изложението през следващите няколко дни.
11
Фев
Сключено е споразумение за медийно партньорство със списанието „Aerospace & Defence Review“.

Списанието „Aerospace & Defence Review“ стана поредния медиен партньор на „Хемус 2020“ след като беше сключено споразумение за медийно партньорство между ръководството на списанието и организаторите на Изложението.

„Aerospace & Defence Review“ е единственото печатно списание, четено от над 45 000 висококвалифицирани специалисти в САЩ, които включват: ръководители на корпорации, старши ръководители на конструкторски и развойни организации, научни работници, инженери, системни интегратори, ръководители на проекти, ръководители на структури за управление на доставките и други високопоставени ръководители, овластени за вземане на решения в областта на технологиите. Следвайки модела за обучение на връстници, списанието е отправна точка за представителите на индустрията за научаване на новите технологични тенденции и за споделяне в рамките на общността как да използват технологиите за успешното изпълнение на различни програми.
20
Дек
Подписан е Меморандум за сътрудничество и партньорство между Сдружение „Атлантически клуб в България“ и Фондация „Хемус – 95“.

Меморандумът беше подписан на 29.11.2019 г. от Президента и основател на „Атлантически клуб в България“  д-р Соломон Паси и председателя на Управителния съвет на Фондация „Хемус – 95“ контраадмирал (о.р.) Николай Николов, д-р. Документът предвижда обединяване на усилията на двете организации за осъществяване на сътрудничество и партньорство за реализиране на евро-атлантическите ценности в интерес на националната, регионалната и глобалната сигурност чрез взаимодействие с държавните институции, индустрията, други неправителствени организации и академичните среди, за представяне на водещия международен опит и решения в областта на политиката за сигурност, отбраната и сигурността, информационните технологии и кибер сигурността, както и за осигуряване на възможности за насърчаване на българското участие в международните отношения, основано на централната роля на евро атлантическата общност в посрещането на международните предизвикателства на 21-ви век, както и за осъществяване и развитие на партньорства на българската отбранителна индустрия с водещи световни фирми в бранша. Предвидено е сътрудничеството да се осъществява в областта на глобалната, евро-атлантическата и националната сигурност, индустриалното сътрудничество и взаимодействието с държавната администрация, научната и академичната среда чрез взаимен обмен на информация, опит, идеи и данни, свързани с предмета на меморандума, чрез обмен и прилагане на добрите международни практики, чрез съвместно организиране и участие в информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции и изложби и други форуми и чрез съвместни срещи и инициативи към отговорните институции и ведомства.

Още от създаването на Атлантическия клуб в България преди 29 години мисията на клуба е да укрепи единството, сигурността и отбранителната способност на Запада като природно местообитание на България. Като организация, насочена към бъдещето и младежта, АКБ фокусира своята дейност върху модернизирането на България, НАТО и ЕС, за да посрещне и прогнозира съществуващите и неочаквани регионални и глобални предизвикателства и заплахи, включително онези, породени от напредъка в технологиите. Признавайки критичното значение на трансатлантическата връзка за сигурността на Европа, АКБ винаги е изпълнявала ролята на мозъчен тръст и клъстер, посветен на застъпничеството за българо-американското приятелство.

АКБ е сформиран през август 1990 г., след парламентарна реч на д-р Соломон Паси – тогава член на Народното събрание , която задейства дискусиите за присъединяването на България и Нова Европа към НАТО и прекратяването на Варшавския пакт. АКБ остава първата и единствена неправителствена организация от Варшавския пакт, чиято открита цел е да доведе до неговото разпадане. През 1992 г. организацията се присъединява към Асоциацията на Атлантическия договор (ATA) като първи член от държава извън НАТО. Като европейски тръст за застъпничество АКБ е домакин на стотици ръководители на държави, правителства и международни организации по време на обществени събития, включително НАТО, ШЕЙП, ООН, ЕС, ОССЕ и ЮНЕСКО, както и носители на Нобелова награда и лидери на световното мнение. От 1994 – 2002 г. АКБ е движещата сила зад историческото посещение в България на папа Йоан Павел II и – през 1991 г. – на XIV Далай Лама от Тибет.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на „Атлантически клуб в България“ на адрес https://www.atlantic-club.org
02
Дек
GDELS навлиза в България.

General Dynamics European Land Systems (GDELS) – европейското подразделение на международния отбранителен гигант General Dynamics, със съдействието на Атлантически клуб в България, представи на 28 ноември 2019 г. на специално събитие своето предложение за индустриално сътрудничество при осъществяване на проекта на Министерството на отбраната за придобиване на бронирани бойни машини за Сухопътните войски на България. Насоките бяха очертани от г-н Марк-Аурел Бишоф, директор „Политики за ЕС и индустриални въпроси“ и г-н Кенан Куртович, директор „Индустриално развитие“ на GDELS. Част от предложението включва:  възможност за обучение на български специалисти, които не само да сглобяват, но и да произвеждат компоненти за военната техника; трансфер на технологии към българската отбранителна индустрия за производство на най-съвременно военно оборудване и включването й в партньорската мрежа за доставки на GD; адаптиране на предлаганата военна техника към изискванията на Въоръжените сили на България; дългосрочно, устойиво сътрудничество с образователни и научни институции и местната индустрия. Г-н Бишов подчерта, че GDELS идва в България с намерението да остане тук в дългосрочен план. 

             

В рамките на събитието се проведоха бизнес срещи между участвалите български и чуждестранни компании и задълбочена панелна дискусия, посветена на сътрудничеството между индустрия и образование и обмена на международен опит и добри практики. В събитието взеха участие посланиците на Испания и Швейцария в България, заместник-министри на Министерството на образованието и науката, представители на Българската Академия на Науките и чуждестранни и български компании.

                            
27
Ное
ПРОВЕДЕНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ "Тех Нет София" 2019.

На 25 ноември 2019 г. беше проведена годишна конференция на АФСЕА секция София „Тех Нет София 2019“ под надслов „Индустрията и високите технологии в интерес на отбраната и националната сигурност“.

Мероприятието се проведе под патронажа на Вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Обръщения към участниците бяха поднесени от заместник-министрите на отбраната, на икономиката и на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от директора на Щаба по отбраната. Редица държавни институции и компании представиха техните продукти, решения и разработки, имащи отношение към темата на конференцията, което провокира висок интерес и задълбочени дискусии сред участниците.

                                                  

По време на Конференцията, Председателят на фондация „Хемус – 95“ изнесе кратка презентация за целите, структурата и организацията на 14-то издание на Българското международно изложение за отбранителна техника и услуги – „Хемус 2020“. Беше официално оповестено подписването на Меморандума за сътрудничество и партньорство между „АФСЕА Секция София“ и Фондация „Хемус – 95“. Председателите и на двете организации - Константин Зографов и контраадмирал (о.р.) Николай Николов подчертаха голямото значение, което има този акт за постигане на целите и задачите на двете организации, насочени към развитие на националната отбранителна индустрия и укрепването на националната сигурност.

                                        
13
Ное
ПРЕДСТОИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ГОДИШНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ "Тех Нет София" 2019.

„Индустрията и високите технологии в интерес на отбраната и националната сигурност“.

Под патронажа на Вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов и с участието на NATO C3A, MO, МВР, МИ. 

ЦВК СОФИЯ, 25 И 26 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА. 

АФСЕА СЕКЦИЯ СОФИЯ през четвърт вековното си съществуване множество пъти е поставяла на свои събития проблемите за модернизация на армията и органите по сигурността. Сега отново ги поставя, обнадеждена от промяната на политиката в положителна посока.  

Целите на конференцията са :

Да се чуе анализ на състоянието и политиката на правителствените органи относно високите технологии и индустриалните решения в интерес на отбраната и сигурността;
Да се внесе яснота как ще се развива отбранителната промишленост и индустриалното партньорство в областта на националната сигурност;
Обществото да бъде информирано – как се развива политиката и какви са практическите действия на Р. България по Киберзащитата;
Български и чуждестранни компаниите да представят високотехнологични решения и технологии за националната сигурност и отбраната.
Широкият спектър на предложените за разглеждане проблеми и възможността за представяне на високотехнологични и иновативни решения от индустрията и научноизследователските институции в интерес на отбраната и националната сигурност ще Ви позволят да се включите активно в трасирането на основните приоритети на Правителството и Министерството на отбраната при предстоящия Преглед на отбраната и определяне на водещите проекти и програми за периода 2020-2022 година. 

В реален диалог с ръководителите и експертите от ведомствата, отговарящи за националната сигурност ще можете да научите кои са ключовите проблеми и направления за постигане на по-високи резултати, способности и съвместимост със системите на НАТО и ЕС. 

Партньори: МО, МВР, МИ, ДА «Електронно управление», ДА «Инвестиции», ДКСИ. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

25 ноември 2019 (понеделник):Встъпително приветствие – Почетен президент на АФСЕА секция София;
ОТКРИВАНЕ: ВИЦЕПРЕМИЕР И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ;
ПРИВЕТСТВИЯ: МИ, ДКСИ, МВР, ДА «Електронно управление». 
СЕСИЯ 1. „Високите технологии и индустриални решения в интерес на отбраната“.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ GENERAL DYNAMICS – Платинен спонсор на конференцията;
ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ.
СЕСИЯ 2. „Развитието на отбранителната промишленост и индустриалното партньорство в областта на националната сигурност“.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ.
26 ноември (2019 вторник):

СЕСИЯ 3. „Високотехнологични решения и информационни технологии за киберсигурност.“ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ И ЗАКРИВАНЕ. 

За повече информация: https://www.afcea-bg.org/bg
21
Окт
Подписан е Меморандум за сътрудничество и партньорство между „АФСЕА Секция София“ и Фондация „Хемус – 95“.

Меморандумът беше подписан на 04.10 2019 г. от президента на „АФСЕА Секция София“, регионален вицепрезидент за Югоизточна Европа и член на Борда на директорите на AFCEA International, господин Константин Зографов и председателя на Управителния съвет на Фондация „Хемус – 95“ контраадмирал (о.р.) Николай Николов, д-р. Документът предвижда обединяване на усилията на двете организации за осъществяване на сътрудничество и партньорство, за укрепване на националната, регионална и глобална сигурност чрез взаимодействие с държавните институции, индустрията и академичните среди, както и представяне на водещия международен опит и решения в областта на отбраната и сигурността, информационните технологии и кибер сигурността и осигуряване на възможности за осъществяване и развитие на партньорство на предприятия от отбранителната индустрия на България с водещи световни фирми.

Предвидено е сътрудничеството да се осъществява в областта на отбранителните и информационни технологии, сигурността и борбата с тероризма и асиметричните заплахи чрез взаимен обмен на информация, опит, идеи и данни, свързани с предмета на меморандума; чрез обмен и прилагане на добрите международни практики; чрез съвместно организиране и участие в информационни кампании, семинари, кръгли маси, конференции и изложби; чрез съвместни срещи и инициативи към отговорните институции и ведомства, както и чрез други форми.

Българската АФСЕА секция “София” е основана на общо събрание през месец май 1993 г. Приета е за член на AFCEA International  със сертификат от м. юни 1993 г. Регистрирана е от Софийски градски съд през м. февруари 1994 г. Ръководи се от Устав и Управителен съвет. Целта на дейността й е да осигури в регионален и международен мащаб среда за обмен на идеи и информация за модернизация на въоръженията, техниката, електрониката, информационните и комуникационните технологии и създаване на условия за тяхното развитие и успешно внедряване в интерес на националната сигурност и други сфери на обществения живот.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на АФСЕА секция “София” на адрес https://www.afcea-bg.org/bg
09
Окт
Първият Генерален спонсор на „Хемус 2020“ вече е факт. Всички следващи Генерални спонсори, Спонсори на Изложението и съпътстващите го събития са добре дошли.


Организационният комитет на 14-то издание на Международното изложение за отбранителна техника и услуги – „Хемус 2020“ има удоволствието да обяви, че Аполо Инженеринг ООД е първият Генерален спонсор на юбилейното издание.

Аполо Инженеринг ООД е една от водещите български компании предлагащи продукти и услуги в областта на отбраната и сигурността.

Същата е добре позната и приета в десетки държави, раположени на няколко континента, благодарение на коректността и дейността на фирмата в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, както и високото качество и надеждност на предлаганите продукти и услуги, съответстващи на международните стандарти.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на компанията – www.apolobg.com.

Екипът на „Хемус 2020“ напомня, че няма ограничения в броя на пакетите „Генерален спонсор“, „Спонсор на изложението“, както и при спонсорските пакети за съпътстващите „Хемус 2020“ събития. Насърчаваме всички желаещи фирми и организации да използват предложените от организаторите широки възможности за продуктово позициониране и рекламно присъствие. Подробна информация може да бъде намерена на интернет страницата на Изложението, следвайки линка - https://www.hemusbg.org/izlozhiteli/reklama-i-sponsorstvo.
27
Сеп
Българо-Австрийски индустриален ден, Сектор сигурност.

На 25 и 26 септември се проведе Българо-Австрийски индустриален ден, в който участваха фирми от сектора за сигурност на двете държави.

Събитието беше проведено по инициатива на посолството на Република Австрия в България и със съдействието на Министерството на отбраната и Министрсвото на икономиката на България.

Форумът имаше за цел да представи потенциала и възможностите на австрийски и български фирми от сектора за сигурност и да създаде условия за установяване на контакти и иницииране на бъдещо сътрудничество и коопериране между фирмите по проекти от взаимен интерес.

Събитието беше открито от заместник-министъра на отбраната г-н Анатолий Величков.  В него от австрийска страна участваха Националният директор по въоръженията, Управителят на австрийската асоциация за сигурност и икономика, заместник-ръководителят на посолството на Република Австрия в България и единадесет австрийски фирми. От българска страна участваха представители на министерството на отбраната, министерството на икономиката и над 35 фирми и организации.

В края на събитието търговският съветник към посолството на Република Австрия в България, г-жа Улрике Щрака, призова австрийските компании да участват и в „Хемус 2020“, като логично продължение на проведеният индустриален ден.


15
Юли
Медиен партньор на „Хемус 2020“ предлага допълнителна възможности за реклама и бизнес контакти.

Групата на медийните партньори на „Хемус 2020“ нарасна с още един участник, ARMSCOM OU.

ARMSCOM е международна бизнес - бизнес (b2b) медийна платформа за въздушно-космическа и отбранителна индустрия. Нейната база данни съдържа повече от 4000 компании с предмет на дейност в 3400 сектора на свързани с отбраната. За повече подробности посетете сайта на платформата на адрес: http://www.armscom.net/.

Като медиен партньор на „Хемус 2020“, ARMSCOM предлага на изложителите, посетителите и спонсорите на “Хемус“ промоционален рекламен пакет, който предоставя чудесни възможности за бизнес контакти и реклама.

Пакета включва:
- изписване на профила на компанията;
- изписване на профилите на продуктите на началната страница;
- новини и съобщения за пресата;
- банери (300х250 pixels, 728x90 pixels);
- видео материали ( до 100MB, mp4) на началната страница;
- изпращане на 12 електронни съобщения (имейли) до над 11500 професионални адреса.

Активност на пакета – от заявяване на услугата до приключване на Изложението, но не по-малко от 6 месеца.

 За повече информация за рекламиране, моля следвайте връзката - https://www.hemusbg.org/izlozhiteli/reklama-i-sponsorstvo.

За повече информация за бизнес контакти, моля следвайте връзката -https://www.hemusbg.org/sybitia/delovi-sreshti.
17
Юни
За първи път на „Хемус“ могат да участват и Старт-ъп компании.

За първи път на „Хемус 2020“ е предвидено участието на Старт-ъп компании.

Желаещите да представят своите иновативни продукти, разработки и идеи, които биха имали отношение към отбраната и националната сигурност, ще получат тази възможност на символична цена.

За целта е необходимо да отговарят на определените от Организационния комитет на „Хемус 20202“ критерии и да изпратят запитване за участие.

Повече информация може да бъде намерена тук и на интернет страницата на „Хемус 2020“.
27
Май
Официалните делегации поканени на „Хемус 2020“ са известни.

Българското министерство на отбраната, под чиято егида се провежда Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус“, определи официалните делегации, които ще бъдат поканени на „Хемус 2020“.

От името на Министъра на отбраната, предстои да бъдат изпратени покани до министерствата на отбраната на 68 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка, както и до Европейската агенция по отбрана и четири агенции на НАТО, докато Нционалният дирктор по въоръженията ще покани своите колеги от 32 партньорски държави.

Повече информация може да бъде намерена  тук и на интернет страницата на „Хемус 2020“.
07
Май
Определена е темата ма Международната научна конференция, съпътстваща „Хемус 2020“.

Определена е темата на  X Международна научна конференция, която ще бъде проведена в рамките на „Хемус 2020“, която е „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността".
29
Апр
Към групата на медийните партньори на „Хемус 2020” се присъединиха още двама от традиционните и членове.

Организаторите на „Хемус 2020“ сключиха споразумение за сътрудничество, във връзка с медийното отразяване на събитието с още двама от традиционните си партньори – MSI Turkish Defence Review и  Bulgarian Military Industry Review.

- MSI Turkish Defence Review е месечно медийно издание, във версии на турски и английски език, фокусирано върху информацията, свързана с турската отбранителна и аерокосмическа индустрия. Първото издание на медията е публикувано през ноември 2004 г. Оттогава до сега MSI Turkish Defence Review е публикувало повече от 100 месечни и специални издания. Работейки под мотото „Великите умове мислят заедно“, MSI Turkish Defence Review, винаги са били горди с навременното издаване на списанията, съдържащи актуална, точна и  надеждна информация.

- Bulgarian Military Industry Review е информационен уеб сайт за новини, анализи и коментари от света на военно-политическата обстановка, отбрана, и сигурност за България и останалия свят. Фокусът на съдържанието на сайта е насочен към информиране на обществото за последните новини, технологии и горещи теми не само от света на българската и международната отбрана, но и от българската военна индустрия. Медията е създадена през м.септември 2016 година, като първоначално идеен проект – отразяване на новости, събития и друга информация на английски език за българската отбранителна индустрия. Днес, проекта е на английски и български език, издава собствено печатно списание, което се разпространява в чужбина. Основното предимство на медията е големият размер на съдържанието с достоверно цитирани източници и текстове, които да бъдат конкретни и ясни за читателите. Целта на екипа на медията е да представя новините такива, каквито са, а не да ги дебатира.
11
Апр
Водещи испански фирми от отбранителната индустрия търсят сътрудничество с български партньори.

Дванадесет от най-големите испански производители на продукти и технологии, свързани с отбраната взеха участие в Българо-испански бизнес форум. Форумът има за цел да покаже потенциала и възможностите на българския отбранителен сектор и да идентифицира възможни области за бъдещо сътрудничество и коопериране между испанските и българските компании в контекста на актуалните европейски инициативи в сферата на отбраната като Постоянното структурирано сътрудничество в областта на отбраната (PESKO) и Европейската програма за индустриално развитие в областта на отбраната (EDIDP).

Събитието беше открито от заместник-министъра на икономиката Лилия Иванова. В него взеха участие и националните директори по въоръженията на Р България и Кралство Испания ген. Красимир Кънев и адмирал Сантяго Гонсалес, както и представители на над 25 български фирми.

Програмата на събитието предвиждаше кратко представяне на възможностите на испанските и българските компании участващи във форума, какти Б2Б срещи по теми от взаимен итерес.

Във форума, с кратка презентация, участва и фондация „Хемус -95“ – организатор на 14-то Международно изложение за отбранителна техника и технологии – „Хемус 2020“, предлагайки още една добра възможност за задълбочаване на сътрудничеството на бизнеса от отбранителния сектор на България и Испания.
05
Апр
Още един трдиционен партньор се присъедини към групата на медийните партньори на „Хемус 2020”.

Монк Пъблишинг Груп, партньор на Международното изложение за отбранителна техника - Хемус от деситилетия, се присъедини към групата на медийните партньори на 14-то издание на изложението – „Хемус 2020“.

Монк Пъблишинг Груп е основана през 1956 г. по молба на Министерството на отбраната на Германия и включва редица успешни издания в областта на отбраната (списания, справочни публикации, книги) и поддържа силно фокусирано присъствие като онлайн издание. Днес списанията на Монк покриват аудитория от целия свят. Основната насоченост на тези издания са технологии в областта на сигурността и отбраната, осигурявайки уникална и професионална платформа, която обединява доставчици и снабдители на такива технологии.

В допълнение към редицата успешни издания в областта на отбраната, Монк включва и онлайн канал за новини - Mönch Online News Channel, поместен на тяната интернет страница - www.monch.com, който предоставя на взискателния читател оригинални новини и медийно покритие с изключително съдържания, а Premium Channel е посветен на експертни анализи и разработки.

Монк посреща и дори надхвърля високите изисквания към информацията от областта на отбраната, поставени от отговорните за вземане на решения представители на въоръжените сили, правителството, структурите за снабдяване с въоръжение и техника и международната отбранителна индустрия.

Монк усртановява висок стандарт за качество и успех: „Необходимото четиво за професионалисти от областта на отбраната“.

За повече информация, моля посетете интернет страницата на Монк, следвайки линка на интернет страницата на „Хемус 200“.
26
Мар
Медийното отразяване и промотиране на „Хемус 2020“ се осъществява от традиционни медийни партньори.

Организаторите на 14-то Юбилено издание на Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2020“ имат удоволствието отново да работят с традиционни медийни партньори, чиято група към момента се състои от:

- “My Dear Drone” – високо професионална електронна медия и блог, предлагаща разнообразна, безпристрастна и съществена информация относно безпилотно управляеми летателни системи – дронове, като прегледи, статии, видеклипове, ръководства, техническа помощ, структурирана и представена по такъв начин, че ползвателите да са в сътояние, възможно най-ефективно, да намерят интересуващата ги информация и да я разберат.

- “Turkish Defence Industry (TDI) News”- онлайн медия, публикуваща новини, информация, мнения имащи отношение към отбранителната индуструия и отбранителния сектор на Република Турция. TDI News Group, създадена като уникална социална мрежа на медията за национални и чуждестрани експерти в областта на военното дело и отбраната предоставя възможности за споделяне и обмяна на въпроси, идеи и мнения по теми на сигурността и отбраната. Ние насърчаваме всички гости и посетители, специалисти от отбранителната индустрия, научни организации и национални институции, така както и участниците в „Хемус 2020“, имащи интерес към въпросите по сигурността и отбраната, да се присъединят към TDI News Group чрез: https://groups.yahoo.com/neo/groups/turkishdefenceindustry/info

- “European Security and Defence” – списание за отговорни ръководители на международно ниво, вземащи решения в областта на отбраната и въоръжените сили. European Security & Defence (ESD) разглежда ключови аспекти от европейската сигурност, отбранителната политика, развитието на въоръжените сили, предназначени за международна аудитория в над 100 държави. Високопоставеи автори от областта на политиката, въоръжените сили, публичната администрация и от научните среди коментират теми по политика за сигурност, международни въоръжени сили, въоръжение и доставки, оръжейни системи и оборудване, международни отбранителни технологии, изследване и технологични области.

- „Аir Group 2000“ OOD – българска издателска къща, публикуваща списания на военна , авиационна и морска тематика.

Немерете необходимата ви информация като посетите интернет страниците на нашите медийни партньори, следвайки съответния линк на страницата на „Хемус 2020“.
18
Мар
Първият изложител на „Хемус 2020“ е вече известен.

Българският холдинг Арсенал 2000 АД е първият производител на отбранителни продукти и услуги заявил участие в „Хемус 2020. Ранната регистрация на компанията й дава възможност да се възползва от всички отстъпки и преференции предвидени в Общите условия за участие в Изложението.

Арсенал 2000 АД е холдингова структура от няколко компании и разполага с лицензия от Правителството на Р България за снабдяване на военна продукция. Компанията инвестира в изделия, свързани с отбраната, както и в изделия и технологии с двойна употреба.

Сфери на дейност:
  • инвестиции в производство за отбраната и в софтуерни решения;
  • внос, износ и реекспорт на изделия, свързани с отбраната;
  • трансфер на технологии, ноу-хау и допълнителни услуги.

Компанията предлага:
  • стрелкови оръжия и артилерийски системи;
  • боеприпаси и техните компоненти;
  • пиротехнически военни изделия;
  • гражданско производство – инструментална екипировка, ловни оръжия и боеприпаси.

Мисията на Арсенал 2000 АД е да бъдат лидери на пазара в индустриалните сегменти, в стремежа да отговорят на все по-големите и разнообразни изисквания на потребителите. Фокусът им е изграждане на трайни бизнес отношения с техните клиенти.

Традиционно, Арсенал 2000 АД участва във всички големи изложения и търговски панаири по света, промотирайки издръжливостта и надеждността на продукта и бранда в рамките на международната пазарна концепция за отбрана и сигурност.

За повече информация посетете сайта на компанията на http://www.arsenal-bg.com/ .

Поздравления, добре дошли и успех на „Хемус 2020“!
22
Фев
Сайтът на „Хемус 2020“ и профила на изложението в професионалната мрежа Linked In са с нова визия, оформление и функционалност.

Новата разработка в това число и мобилната й версия позволяват бърза и лесна навигация, както и богата информираност на изложители и посетители. Сред новите функции са под-менютата „Защо „Хемус 2020“, „Заяви среща“, „Ранна регистрация и отстъпки“, „Преглед на резултатите от „Хемус 2018“, „Делови срещи“, „Видове посетители“ и др.

Както обикновено публикуваната информация се актуализира своевременно, за което участниците в изложението се информират незабавно.

Добре дошли и приятно сърфиране на сайта ни на адрес: http://www.hemusbg.org/bg !

Също така, не пропускайте да разгледате и профила ни в Linked In търсейки ‘HEMUS’ IDEE!
10
Фев
Възможности за позициониране и рекламно присъствие предоставяни на "Хемус 2020".

Наред с традиционно предлаганите спонсорски пакети, за юбилейното издание на изложението през 2020 г. ние предлагаме и още два – Спонсорски пакет „Индустриален форум“ и Спонсорски пакет „Демонстрационни стрелби“.

И както обикновено, можете да рекламирате продуктите и услугите си в каталога на изложението, чрез видео електронна или печатна реклама в изложбените палати и извън тях.

За повече информация виж тук.
20
Яну
Актуализирани и нови тематични направления за „Хемус 2020“.

Тематичните направления на изложението са изцяло актуализирани и допълнени. Разширени са с две нови секции – „Съвместни способности, бойно осигуряване и логистика“ и  „Обучение, образование, иновации и научна дейност“. В секцията „Сигурност и антитероризъм“ са добавени нови направления в областите кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации, наблюдение и анализ на информацията в социалните мрежи, изкуствен интелект, защита на данни, идентификация и управление на биометрични данни, критична инфраструктура, компенсиране на климатичните промени, борба с природни бедствия и аварии, автономни системи за наблюдение, информация и реагиране и редица други.

За повече информация виж тук
17
Окт
Подписани са договорите и споразуменията за партньорство при подготовката на „Хемус 2020“.

В резултат на проведени преговори и постигнато взаимно съгласие за сътрудничество между Фондация „Хемус-95“ и основните партньори: „Международен панаир Пловдив“ – АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия“, бяха сключени съответните договори и споразумения за сътрудничество по повод подготовката и провеждането на „Хемус 2020“.
30
Авг
Организационният комитет по подготовката и провеждането на изложението взе решение да се проведе XIV-тото поредно издание на „Хемус 2020“ от 27 до 30 май 2020 г. в Международен панаир гр. Пловдив.

Предвид постигнатите високи резултати и реализираните цели на „Хемус 2018“ беше взето решение за провеждане на следващото по ред, четиринадесето издание на изложението. В решението си Комитетът формулира основните параметри на изложението и възложи отговорности на участниците в подготовката.

Мотото на изложението остава „Отбрана, антитероризъм и сигурност“, но тематичните направления следва да бъдат актуализирани, като се постави акцент на областите кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации и автономни системи за наблюдение, информация и реагиране.

Традиционно, „Хемус 2020“ ще бъде организиран и проведен под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Като основни съпътстващи мероприятия са определени провеждането на Десетата международна научна конференция, Индустриален форум, Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“, Статичен показ и демонстрационни мероприятия на видовете Въоръжени сили на Българската армия и други ведомства с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация „Хемус-95“ е определена за непосредствен организатор на XIV-тото издание „Хемус 2020“ с основни партньори „Международен панаир Пловдив“ – АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия‘. На Фондацията е възложено да проведе преговори с основните партньори в резултат на което да бъдат сключени съответните договори и споразумения за сътрудничество.

На редица структури от Министерството на отбраната също така са възложени функции и отговорности по подготовката на „Хемус 2020“ и съпътстващите изложението мероприятия.
22
Юни
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ и съпътстващите го мероприятия потвърждава в цифри неговия категоричен успех.

          Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на тринадесетото издание на изложението.

Виж повече - http://hemusbg.org/za-hemus/pregled-na-rezultatite-na-hemus-2018
20
Юни
Резултатите от проведеното изложение „Хемус 2018“ го представят като безспорен успех за последните 10 години.


    От 30 май до 2 юни 2018 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018”. Тематичните направления бяха допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност, стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.

    Бяха представени общо 69 фирми и организации, от които 48 български и 21 чуждестранни. С изложители, подизложители или представени на щанд участваха 17 държави. За първи път като изложители участваха две организации от състава на българското Министерство на вътрешните работи. Българската академична среда разшири участието си, като 10 научни и висши учебни звена представиха свои образователни продукти, услуги и иновативни научни разработки в областта на сигурността и отбраната. Търговските параметри на изложението отбелязаха най-значимия си ръст за последните 10 години.

    Броят на посетителите надмина 2800 души и показа висок национален и международен ръст на интереса към изложението, също така най-значимия за последните 10 години. В национален контекст експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на българските държавни институции, в т.ч. от Началникът на отбраната, от Командванията на Видовете въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

     Изложението предизвика изключително висок международен интерес. Експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на европейските и евроатлантическите институции, от 12 чуждестранни делегации, и посетители от много други държави.

  Проведеното независимо социологическо изследване потвърди високата удовлетвореност на изложителите и посетителите. По този начин „Хемус 2018” се превърна в успешна платформа за координация и партньорство между българските държавни институции, националната ни отбранителна индустрия, Въоръжените сили на страната, и академичната общност и се утвърди като емблема на синергията на усилията в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

    Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

       Експозицията на практика обхвана пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

       Две основни послания характеризират приключилият „Хемус 2018“:
„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“
„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

   Очаквайте до дни на сайта ни да бъде публикуван окончателен преглед за изложението и съпътстващите го мероприятия.