Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Динамичен и статичен показ

Това съпътстващо изложението събитие дава възможности да бъдат показани в статика и демонстрирани в динамика основни характеристики на предлаганите отбранителни продукти и услуги. Тези възможности ще бъдат предоставени на изложители и посетители и по време на „Хемус 2020“. 

По време на предишното издание на Изложението през 2018 г. експонатите бяха изложени по време на цялото Изложение в няколко центъра в изложбената палата и пред нея:

– „Автотранспортен център“;

- „Специализирана техника“;

- „Авиационна техника и водолазна екипировка на ВМС“;

- „Въоръжение и оптични прибори“;

- „Средства за индивидуална и балистична защита“;

- „Системи за моделиране и симулации“;

- „Полеви комуникационни средства на ВВС“;

- „Център за техника на МВР“, на който бяха представени СОБТ и ГДПБЗН.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ