Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

27
Юни
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2024“ и съпътстващите го събития потвърждава в цифри неговия категоричен успех и ръст независимо от сложната обстановка в световен мащаб.

Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2024“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на Шестнадесетото издание на изложението проведено в изключително динамична и сложна геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб. Независимо от горното постигнатите резултати отбелязаха значим ръст по сравнение с предишните издания. Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.Виж повече на: https://www.hemusbg.org/za-hemus/pregled-na-rezultatite-ot-hemus-2024
10
Юни
Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“ отново регистрира устойчив растеж в сложни условия.


Шестнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“ се състоя от 5 до 8 юни 2024 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието се проведе в сложни геополитически и икономически условия. От организаторите бяха положени значими усилия за да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

Независимо от сложната геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб „Хемус 2024“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2022 г. По-специално, „Хемус 2024“ разшири особено покритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители, като за първи път от повече от 14 години се използват три изложбени палати (Палати 3, 7 и 6). Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание. Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования.

Броят на посетителите надвиши 3000 и показа повишен национален и международен интерес към изложението. Изключително ни е приятно да отбележим, че и при посетителите расте броят на новите, от нови страни.

В национален контекст, изложението беше посетено от ръководители и високо поставени представители на българските национални институции, включително Президента на Р. България, министри, Заместник-началника на отбраната, Командирите на Видовете Въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

„Хемус 2024“ предизвика и изключително висок международен интерес. Броят на официалните делегации, поканени от Министъра а отбраната на България и делегациите от международни организации  нарасна на 25, а състава им включваше министри, заместник-министри, национални директори по въоръженията, високо поставени военни длъжностни лица и представители на ръководството на редица международни организации. Заедно с това, изложението беше посетено и от много посланици, аташета по отбрана и търговски аташета от дипломатически представителства, акредитирани в София и други чуждестранни посетители от около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Австралия.

Както обикновено, „Хемус 2024“ предложи и редица съпътстващи събития, такива като: Международна научна конференция, Индустриален форум, Динамичен и Статичен показ на въоръжение и техника, Демонстрационни стрелби на живо и бизнес срещи.   

В програмата на изложението за първи път беше включено ново съпътстващо събитие – „Седмица на изследванията и иновациите за сигурност, отбрана и космос“. Събитието се проведе под общия патронаж на белгийското председателство на Съвета на ЕС и беше организирано съвместно от Института по отбрана – МО и ЦИНСО – БАН. Включени бяха следните тематични събития: Международна научна конференция „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“, Семинар на тема: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“ и Семинар на тема: „Космос за устойчиво бъдеще“, както и Хакатон  „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“.

Резултатите от проведеното независимо социологическо проучване по време на „Хемус 2024“ потвърдиха високата оценка и удовлетвореност на изложители и посетители от реализираните високи стандарти и повишаващото се доверие към Изложението, както и от рационалните ползи от него.

Така, „Хемус 2024“ потвърди отново тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност.

Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО представяне, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.

Очаквайте подробен преглед на резултатите от проведеното изложение „Хемус 2024“ и съпътстващите го събития, който ще бъде публикуван на нашата интернет страницата.
04
Юни
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

АВТОБУС ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБИТИЕТО ТРЪГВА НА 7 ЮНИ В 08.15 ЧАСА ОТ ХОТЕЛ "САНКТ ПЕТЕРБУРГ" И В 08.30 ЧАСА ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ!
03
Юни
ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС
6-8 ЮНИ 2024, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ


Събитията от програмата на ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще съберат на едно място български експерти, работещи в европейските институции и организации за сигурност, отбрана и космос.

Лектори в Пленарната сесия: Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната на 06.06.2024г. ще бъдат двама българи - заместник-началници на отдели в Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ на Европейската комисия - https://defence-industry-space.ec.europa.eu/index_en. Дирекцията отговаря за поддържането на конкурентоспособността и иновациите в европейската отбранителна промишленост, както и за изпълнението на космическата програма на ЕС, състояща се от Европейската програма за наблюдение на Земята („Коперник“), Европейската глобална навигационна спътникова система („Галилео“) и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS).

Г-жа Динка Динкова – зам.-началник на отдел „Иновации и ново космическо пространство – космическа отбрана“, ще представи изпълнението на Космическата стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, предизвикателствата и перспективите, пред които е изправен бъдещият Закон на ЕС за Космоса, както и технологиите с двойна употреба. Г-н Кръстьо Преславски – зам.-началник на отдел „Европейски фонд за отбрана – програмиране и подкрепа за малки и средни предприятия“, ще засегне темите за перспективите и иновациите в европейската отбранителна промишленост.

Участие в ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще вземат и български експерти, работещи в Европейската космическа агенция (ЕКА - https://www.esa.int/). Г-жа Богдана Цоневска Перротте – инженер по програмата „Коперник“, ще се включи в дискусиите относно ролята на космическите технологии за зелено бъдеще.

За подробна програма и регистрация за Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос - https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica---izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos
29
Май
ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС
6-8 ЮНИ 2024, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ


В дискусиите във втория ден от ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще се включи екип от експерти от Европейската космическа агенция (ЕКА - https://www.esa.int/), чиято цел е да осигурява и насърчава, за мирни цели, сътрудничество между европейските държави в областта на космическите изследвания и технологии и техните космически приложения, с оглед на използването им за научни цели и за оперативни системи за космически приложения.

Д-р Кристофър Топпинг – Ръководител на Програмата „Гражданска сигурност от Космоса“ и на акселератора за бързо и устойчиво реагиране при кризи на ЕКА ще се включи в Пленарната сесия относно ролята на Космоса като ключов фактор за климатична адаптация. Участието на експертния екип в  ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС е от изключително значение за засилване на интеграцията на България в Агенцията. Понастоящем България има сключено Споразумение за европейска кооперираща държава (ЕКД) с ЕКА.

Д-р Тан-Там Ле – директор на отдел „Трансформация в национален и регионален мащаб“ в Climate-KIC (https://www.climate-kic.org/) ще бъде лектор по темата за ролята на Космоса за зелено бъдеще. Climate-KIC e Европейска агенция за климатични иновации към Европейския институт за иновации и технологии - EIT (https://eit.europa.eu/), която подкрепя градове, региони, държави и индустрии да отговорят на климатични си амбиции чрез системни иновации и базирани на място трансформации.

За подробна програма и регистрация за Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос - https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica---izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos

24
Май
ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС
6-8 ЮНИ 2024, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ


За пръв път в България идва Изпълнителният директор на Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA - https://www.euspa.europa.eu/) – г-н Родриго да Коста, заедно с екип от експерти, за да вземат участие в ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС. Агенцията отговаря за управлeнието на бюджет от 13 милиарда евро, разпределен за програмите на ЕС - Галилео и EGNOS - глобална спътникова навигация; за дистанционно наблюдение на Земята - Коперник; Космическа ситуационна осведоменост (SSA) и Правителствени сателитни комуникации (GOVSATCOM). Г-н Родриго да Коста ще участва в Пленарната сесия: Използване на космическото пространство за целите на сигурността и отбраната – 6 юни 2024г., по време на която ще бъдат обсъдени възможностите за интеграция на България в най-важните европейски космически програми, свързани с отбрана и сигурност.

В първия ден на ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС ще участва и г-жа Доминик Тилманс – почетен сенатор на Кралство Белгия и председател на EURISY (https://www.eurisy.eu/) - водеща европейска асоциация на космическите агенции и офиси в използването на космоса за интересите на обществото. Основна цел на EURISY е изграждането на стабилни отношения с общности, които са нови за космоса, както и насърчаването на иновативните употреби на сателитни приложения, за да се отговори на днешните предизвикателства и да се обмени опит между професионалисти от различни сфери.

За подробна програма и регистрация за Седмицата на научни изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос - https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica---izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos

   
                                      

              Родриго да Коста                                                                Доминик Тилманс

23
Апр
Седмица на изследванията и иновациите в рамките на Хемус 2024.

#SAVEtheDATE!

От 6-ти до 8-ми юни 2024 г. Центърът за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН) съвместно с Института по отбрана, под патронажа на Белгийското председателство на Съвета на ЕС и на посланика на Кралство Белгия в България организира: ХЕМУС-2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС. Седмицата на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ще се проведе в рамките на Международното изложение „ХЕМУС-2024“ (https://www.hemusbg.org/) в гр. Пловдив и ще отбележи 155-та годишнина от създаването на БАН.

Програмата включва поредица от тематични събития, адресиращи два основни аспекта – от една страна, предизвикателствата, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за укрепване на европейската отбранителна индустрия, а от друга - глобалните предизвикателства, свързани с неблагоприятните последици от климатичните промени и ролята на науката, иновациите и космическите технологии за ускоряване на прехода към зелена, устойчива и сигурна Европа:

·  Международна научна конференция: „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“ – 6-7 юни 2024г.;

·  Семинар: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“ – 6 юни 2024г.;

·  Семинар: „Космос за устойчиво бъдеще“ – 7 юни 2024г. ;

·  Хакатон „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (Space for Green, Sustainable and Secure Europe – S4GSS) – 7-8 юни 2024г.

Събитията ще дадат възможност да се дискутират предизвикателствата и да се търсят решения, като ще събере представители на националната и местната власт, специалисти, експерти и учени от водещи европейски организации, както и представители на бизнеса от различни сектори.

Събитията са без такса за участие. Работните езици ще бъдат български и английски.

За повече информация: https://www.hemusbg.org/sybitia/sedmica---izsledvaniq-i-inovacii-za-sigurnost-otbrana-i-kosmos
08
Фев
Конференция на високо ниво и Индустриален ден 2024 в София.

На 6 февруари 2024 г. се проведе конференция на високо ниво и индустриален ден в Тех Парк София. Събитието беше организирано съвместно от Министерствата на Отбраната, на Иновациите и растежа и на Икономиката и индустрията. Актуалната тема, беше: НАРАСТВАЩИ НУЖДИ ОТ ПОДКРЕПА НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАЦИИ

Като панелисти и гости участваха- председателят на Комисията по отбрана към Народно събрание, вицепремиерът (откриването), министрите на отбраната, на иновациите и растежа, на образованието и науката, заместник-министри, Началникът на отбраната, генерали, военнослужещи, академичната общност, помощник-генераленият секретар на НАТО за Иновации, хибридни и кибернетични технологии, главеният технологичен директор на NCIA, директорът за управление на жизнения цикъл - NSPA, генераленият директор на DG DEFIS - Европейска комисия и много други уважавани гости. Редица високопоставени български компании от отбранителната промишленост изложиха своите иновативни технологични продукти и решения.

Събитието беше високо професионално модерирано от проф. Шаламанов. Темите на конференцията и сесиите бяха разгледани своевременно, ефикасно и ефективно. Последваха ясни и ползотворни дискусии. Синергията на усилията между правителствените органи, международните институции, отбранителната индустрия, академичната среда и други неправителствени организации беше посочена като основен двигател за развитие на успешна екосистема за отбранителни иновации.

Благодарим на всички организатори, за това изключително значимо и видимо събитие!
29
Яну
Забележителен ръст на участие в „Хемус 2024” е регистриран в началото на 2024 г. Последно напомняне за участие.

В отговор на поканата на Организационния комитет за участие в Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2024” Ви уведомяваме, че подготовката на събитието е в напреднал етап. Вече имаме регистрирани изложители от значителен брой страни и най-атрактивните позиции на открито и в павилионите се продават и заемат много бързо. Поради този факт предстои да отворим още един павилион, за да отговорим на нарастващия интерес, като все още сме в състояние да предложим привлекателни места.

От друга страна, очакваме значителен брой български и чуждестранни ВИП делегати, ръководители и делегации на високо ниво да посетят изложението в отговор на вече изпратените покани. Пред тази изтъкната публика нашите изложители ще могат да покажат и демонстрират своите продукти, услуги и решения, които отговарят на изискванията на проектите не само за българските въоръжени сили, но и на много други по света.

Подготовката на традиционните съпътстващи събития на изложението, като демонстрационни стрелби, международна научна конференция, индустриален форум и демонстрации на живо, също напредва много бързо. Съответните спонсорски пакети за тези събития все още са налични.

Убедени сме, че „Хемус 2024” ще демонстрира за пореден път възможностите си да бъде не само атрактивно, но и безопасно място за изложители и посетители.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА „ХЕМУС 2024“!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС ЗА СЪБИТИЕТО СЕГА!

За допълнителна информация ви каним да посетите нашия:

Уебсайт на адрес:
http://www.hemusbg.org/en

Профил в Linked In:
https://www.linkedin.com/in/hemus-idee/

You Tube канал на:
  https://www.youtube.com/channel/UCfGNNHNcrR43XHR_Ck2O7Eg

Можете да намерите всички формуляри за заявяване на участие на:
http://www.hemusbg.org/exhibitors/application-forms

За допълнителна информация, моля, свържете се с:

Г-жа Яна Минчева, Търговски отдел, Международен панаир – Пловдив.
Тел: +359 32 902494, E-mail: y.mincheva@fair.bg

Г-н Христо Парушев, Управител, „Хемус Консулт” ООД.
Тел: +359 876676033, E-mail: manager@hemusbg.org
21
Дек
Българското правителство увеличава разходите за отбрана, за да отговори на изискванията на инвестиционните проекти.

На 21 декември 2023 г. Народното събрание прие Държавния бюджет на Република България за 2024 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза (СБП) за периода 2024-2026 г. Законът предвижда увеличение на разходите за отбрана за 2024 г. в размер на 2,05% от БВП, като през 2025 г. се изчисляват 2,00% от БВП, а през 2026 г. – 2,23% от БВП. Разходите обхващат основно приоритетните Инвестиционни проекти за модернизация на Българската армия, публикувани на сайта: Защо да бъдете изложител на "Хемус 2024" - МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ "ХЕМУС" - ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ, СИГУРНОСТ (hemusbg.org)

Освен това, България наскоро започна да привлича значително внимание от страна на международната отбранителна индустрия в резултат на очакваната инвестиция от 6 милиарда евро в инфраструктура на НАТО и общо превъоръжаване на въоръжените сили на страната.

Поради гореизложеното изложението „Хемус 2024“ се радва на нарастващ интерес от по-широка публика, която определено вижда възможност в България.
16
Окт
Десет проекта за модернизация на Българската армия са в ход.

На 10-11 октомври 2023 г. В Централен военен  клуб,  София,  беше проведена научна конференция  АФСЕА ТЕХ НЕТ СОФИЯ 2023  на тема „Технологичните предизвикателства и мястото на Българската армия в колективната отбрана и сигурност“. Конференцията се организира от българската АФСЕА секция “София” на AFCEA International, по случай 30 години от нейното основаване.

На конференцията присъстваха трима вицепрезиденти на AFCEA International, представител на министъра на отбраната на Р. Българи, председателите на Парламентарните комисии на Народното събрание по отбрана и по електронно управление и информационни технологии, генерали и офицери от Българската армия, много гости и представители на бизнеса.

По време на пленарната сесия, в изказване от името на министъра на отбраната беше отбелязано, че одобрените 10 проекта за модернизация на Българската армия са в процес на реализация. Като такива бяха посочени следните проекти:  Придобиване на нов многоцелеви боен самолет; Придобиване на многоцелеви патрулни кораби; Придобиване на бойно оборудване за батальонни бойни групи; Придобиване на 3D радари; Придобиване на 155 mm гаубици; Придобиване на ракетна система за залпов огън (MLRS) с повишена мобилност; Придобиване на системи за противовъздушна отбрана с наземно базиране (GBAD); Придобиване на брегови противокорабни комплекси; Модернизация на танк Т-Т2;  Мобилност и защита на Силите за специални операции.

Председателят на Комисията по отбрана на Народното събрания подчерта, че има разбиране относно необходимостта от придобиване на нови способности от Българската армия и оказването на подкрепа от държавата за тяхното реализиране.
09
Окт
„Хемус 2024“ привлича все по-голям интерес за участие.

Организационният комитет на 16-ото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги – „Хемус 2024“ има удоволствието да съобщи на всички заинтересовани, че изложението се радва на значителен интерес в страната и чужбина.

Щастливи сме да Ви информираме, че за участие в  „Хемус 2024” вече имаме регистрирани изложители от значителен брой страни, докато много други компании заявиха твърдото си намерение да участват с индивидуални или национални щандове, като по този начин увеличиха броя на участващите страни. Правилата и условията за участие не са променяни. Въпреки напрегнатата политическа среда и икономическите предизвикателства по света успяваме да поддържаме цените за участие в изложението в много разумни граници. По традиция в „Хемус 2024” се предвижда участие и на стартъп компании.

Тематичните направления на изложението са достатъчно широки, за да позволят участието на голям кръг компании, имащи отношение към националната сигурност.

Нашите изложители трябва да имат предвид, че тъй като обработваме заявленията на нашите клиенти на принципа „първи дошъл, първи обслужен“, най-атрактивните позиции на закрито и открито се продават и заемат много бързо.

„Хемус 2024“ получи безценна подкрепа от нашите Платинен, Златен и Сребърен спонсори, съответно Sage Consultants Co, Apolo Engineering и MTG Dolphin. Броят на златните и сребърните пакети е неограничен и те все още са налични. Има различни други възможности за продуктово позициониране, реклама и промоция за основното и съпътстващите събития, от които можете да се възползвате, дори и да не сте изложител.

Подготовката на традиционните съпътстващи събития на изложението, като демонстрационни стрелби, международна научна конференция, индустриален форум, демонстрации и статичен показ също напредва много бързо.

Не на последно място, бихме искали да Ви напомним, че са предвидени редица отстъпки за участие, като: ранна регистрация до 22 декември 2023 г.; наемане на открита изложбена площ при условията описани в Общите условия за участие и др. Ранната регистрация и попълването на необходимите формуляри са важни и за навременно стартиране на процедурите за получаване на лицензи за внос/износ, което е задължение на изложителите.

За допълнителна информация ви каним да посетите нашия:

Уебсайт на адрес: http://www.hemusbg.org/en; LimkedIn профил в: https://www.linkedin.com/in/hemus-idee/ и You Tube канал на: http://www.youtube.com/@Hemus_IDEE
31
Юли
Официалните делегации поканени на „Хемус 2024“ са известни.

Българското министерство на отбраната, под чиято егида се провежда Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус“, определи официалните делегации, които ще бъдат поканени да посетят 16-то издание на изложението - „Хемус 2024“.

От името на Министъра на отбраната, предстои да бъдат изпратени покани до министерствата на отбраната на 71 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка, до Европейската агенция по отбрана, Помощника на Генералния секретар на НАТО по инвестиции в отбраната и три агенции на НАТО, докато Националният дирктор по въоръженията ще покани своите колеги от 32 партньорски държави.

Повече информация може да бъде намерена тук и на интернет страницата на „Хемус 2024“
04
Апр
You Tube канала на „Хемус 2024“ е актуализиран.

Уважаеми колеги, настоящи и бъдещи участници в „Хемус 2024“,

Информираме всички, че наскоро съдържанието на канала на изложението в You Tube беше актуализирано. В допълнение към публикуваното на сайта ни, сега вече можете да гледате кратките и пълните версии на видеоклиповете от „Хемус 2022“, както и от съпътстващите го Демонстрационни стрелби. Следвайте линковете по-долу и ви желаем приятни минути с нас!

Hemus 2022 In Brief: https://youtu.be/hqbJWmRsrGA

Hemus 2022 Overview: https://youtu.be/SRXW5BeSE7E

Hemus 2022 Live Firings Trailer: https://youtu.be/HxVX0YjP-ig

Hemus 2022 Live Firings Ful lVideo: https://youtu.be/uakOQps1DU4

Hemus 2020 Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-aILqtTz6USGK2vMUsD5nzPJI5J3dMpJ
 
За подробности можете да се свържете със следните лица за контакт:

Яна Минчева, Международен панаир Пловдив.
Тел.: +359 32 902494, E-mail: y.mincheva@fair.bg

Христо Парушев, управител на „Хемус Консулт“ ЕООД.
Tел.:  +359 876676033, E-mail: manager@hemusbg.org

За повече информация посетете ни на:

www.hemusbg.org/en 

www.linkedin.com/in/hemus-idee/

https://www.youtube.com/@Hemus_IDEE
21
Мар
„Хемус 2024“ привлича нарастващ интерес за участие.

След първите изложители подали заявления за участие в „Хемус 2024“ в средата на месец март тази година, Изложението продължава да привлича нарастващ международен интерес за участие. Екипът на „Хемус 2024“ припомня на традиционните си и нови изложители за предоставяните отстъпки при ранно заявяване на участие, както и за наемане на по-голяма изложбена площ:
  • при ранна регистрация за участие до 22.12.2023 г. включително и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация;
  • при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удвоения размер на наетата покрита изложбена площ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ;
  • при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ; 
  • при заявяване на открита площ над 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ.
За повече информация посетете сайта ни на: https://www.hemusbg.org/bg

За подробности можете да се свържете със следните лица за контакт:

Яна Минчева, Международен панаир Пловдив.
Тел.: +359 32 902494, E-mail: y.mincheva@fair.bg

Христо Парушев, управител на „Хемус Консулт“ ЕООД.
Tел.:  +359 876676033, E-mail: manager@hemusbg.org
21
Фев
Възможности за позициониране и рекламно присъствие предоставяни на "Хемус 2024"

За Шестнадесетото издание на изложението през 2024 г. ние предлагаме редица нови спонсорски пакети – „Платинен спонсор“, „Златен спонсор“, „Сребърен спонсор“, както и традиционните спонсорски пакети „Международна научна конференция“, „Индустриален форум“ и „Демонстрационни стрелби“.

И както обикновено, можете да рекламирате продуктите и услугите си в каталога на изложението, чрез видео електронна или печатна реклама в изложбените палати и извън тях.

След доказания по време на предишното издание през 2022 г. успех на предложените виртуални услуги, намерението ни е да предоставим тази възможност отново на физическите ни изложители и потенциални онлайн посетители и на „Хемус 2024“.

За повече информация виж тук
14
Фев
Сайтът, профилът в Linked In и каналът в You Tube на „Хемус 2024“, са с нова визия, оформление и функционалност.

Новата разработка в това число и мобилната й версия позволяват бърза и лесна навигация, както и богата информираност на изложители и посетители. Актуализирани са функциите на под-менютата „Защо „Хемус 2024“, „Заяви среща“, „Ранна регистрация и отстъпки“, „Преглед на резултатите от „Хемус 2022“, „Делови срещи“, „Видове посетители“ и др.

Както обикновено публикуваната информация се актуализира своевременно, за което участниците в изложението се информират незабавно.

Добре дошли и ползотворно посещение на:

www.hemusbg.org/en 

www.linkedin.com/in/hemus-idee/

www.youtube.com/@Hemus_IDEE
08
Фев
Групата на медийните партньори на „Хемус 2024” нараства.

Организаторите на  Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - „Хемус 2024“ получиха покрепа за популяризиране на събитията свързани с организирането и провеждането на изложението от Unmanned Systems Technology.com, с което групата на медийните ни партньори се увеличи с още един член.

Unmanned Systems Technology.com (UST) е електронна платформа посветена на технологиите и иновациите в безпилотните системи. Уебсайтът на медията, седмиченият електронен бюлетин и профилите в социалните мрежи предоставят актуална информация за технологичните разработки в този сектор, както военни, така и търговски, на глобална аудитория, с над 80 000 посетители от над 200 държави всеки месец. Публикуваните изчерпателни профили на доставчици показват огромното разнообразие на продукти, услуги и възможности в индустрията за безпилотни наземни, морски и въздушни превозни средства.

За повече информация относно Unmanned Systems Technology.com моля следвайте линка - https://www.unmannedsystemstechnology.com
27
Яну
Кампанията на „Хемус 2024“ е стартирана.

ДОБРЕ ДОШЛИ НА “ХЕМУС 2024 ”!

Уважаеми симпатизанти, настоящи и бъдещи участници на ХЕМУС,

Както съобщихме в края на миналата година, 16-тото издание на Международното изложение за отбранителна техника и услуги – „ХЕМУС“ ще се проведе от 5-ти до 8-ми юни 2024 г. в Международен панаир Пловдив, България. През 2024 г. празнуваме 29 години нарастващ опит и традиционно предлагаме уникални възможности. Предстоящото издание отново е под егидата на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Важно е, че от 2020 г. изложението се утвърди като най-надежден партньор в криза и в най-несигурните времена. Предишното издание – „ХЕМУС 2022“ се проведе в сложни геополитически и икономически условия и демонстрира устойчивост на кризи с доказана способност да се проведе в условия на тежки противоепидемични ограничения и икономически затруднения, осигурявайки не само атрактивни, но и безопасни условия за изложители и посетители. Нашето обещание е да запазим Събитието като: „ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, УСТОЙЧИВОСТ НА КРИЗИ“.

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС ЗА „ХЕМУС 2024“ СЕГА!

Бихме искали да напомним, че тъй като обработваме заявките на нашите клиенти на принципа „първия заявил е първи обслужен“, най-атрактивните позиции на откритите и закритите площи се наемат и заемат много бързо.

За повече информация посетете:

www.hemusbg.org/bg 

www.linkedin.com/in/hemus-idee/

www.youtube.com/@Hemus_IDEE

За допълнителни насоки, моля, свържете се с:

Г-жа Яна Минчева , Търговски отдел, Международен панаир – Пловдив.
Тел: +359 32 902494, E-mail: y.mincheva@fair.bg

Господин Христо Парушев , управител, “Хемус Консулт” ООД.
Тел: +359 876676033, E-mail: manager@hemusbg.org

10
Ное
Организационният комитет по подготовката и провеждането на международното изложение за отбранителни продукти и услуги – „Хемус“ взе решение за провеждане на XVI-тото поредно издание на изложението.

Уведомяваме нашите настоящи и бъдещи изложители, гости и посетители, че XVI-тото поредно издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - „ХЕМУС“,  „Хемус 2024“,   ще се проведе в периода от 5 до 8 юни 2024 г. в Международния панаир Пловдив, България. И през 2024 г., след повече от 29 години нарастващ опит, при което бяха потвъдени основни характеристики на изложението като ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ и УСТОЙЧИВОСТ на кризи, отново ще предложим уникални възможности за създаване на нови контакти, укрепване на отношенията между бизнес партньори, правителствени и неправителствени организации, представяне на иновативни решения на продукти и услуги в сфератат на отбраната и сигурността, споделяне на знания и опит, сключване на търговски споразумения и др.

Важно е да се отбележи, че успешно проведените две издания на изложението след 2020 г. в условия на кризи от различен характер ни дава увереността че „Хемус 2024“ ще постигне своите цели за развитие на отбранителната индустрия, сектора за сигурност и Въоръжените сили на България, бидейки надежден партньор на държавните институции, български и междунаросдни цомпании от  отбранителната индустрия, чуждестранни гости и дипломатически представители, научните институции и академичната общност.

Като страна-членка в ЕС и НАТО ние предлагаме еднакви условия за представяне на нови и иновативни продукти и услуги в областта на отбраната и сигурността и бихе желали да насърчим участието на изложители и посетители както от страни-членки на ЕС, така и от държави извън тази общност и от различни континенти.

Предстоящото издание отново ще се проведе под егидата и с активното съдействие на Министерство на отбраната и Министерството на икономиката на България.

Мотото на изложбата остава "Отбрана, антитероризъм и сигурност", но тематичните направления са актуализирани, като се фокусират върху киберсигурността, граничната сигурност, стратегическите комуникации, изкуствения интелект, безпилотните автономни системи, управлението на кризи, реагирането при бедствия и гражданската защита. Научноизследователска и развойна дейност, тестване и оценка също са включени като предметни области.

Основните съпътстващи събития на изложението са:

- XII -та Международна научна конференция;

- Индустриален форум;

- Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“;

- Динамичен и статичен показ на способностите на българските и съюзнически Въоръжени сили и други държавни органи с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация "Хемус-95" е определена за непосредствен организатор на "Хемус 2024" с ключови партньори - Международния панаир Пловдив - АД и Сдружение Българска отбранителната индустрия „Академик Стефан Воденичаров“. 

На редица структури от Министерството на отбраната също са възложени функции и отговорности за подготовката на „Хемус 2024“ и всички съпътстващи събития.
18
Юли
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2022“ и съпътстващите го събития потвърждава в цифри неговия категоричен успех и ръст независимо от сложната обстановка в световен мащаб.


          Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2022“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на Петнадесетото издание на изложението проведено в изключително динамична и сложна геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб. Независимо от горното постигнатите резултати отбелязаха значим ръст по сравнение с предишните издания. Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.
22
Юни
Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ отново регистрира устойчив растеж в сложни условия.

 
Петнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ се състоя от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието се проведе в сложни геополитически и икономически условия. От организаторите бяха положени значими усилия за да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

Независимо от сложната геополитическа и икономическа обстановка в световен мащаб „Хемус 2022“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2020 г. По-специално, „Хемус 2022“ разшири покритата и особено откритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители. Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание. Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования. Този контингент беше част от Многонационалната батальонна бойна група на НАТО формирана на територията на Република България.

Броят на посетителите надвиши 3000 и показа повишен национален и международен интерес към изложението. Изключително ни е приятно да отбележим, че и при посетителите расте броят на новите, от нови страни.

В национален контекст, изложението беше посетено от ръководители и високо поставени представители на българските национални институции, включително Президента на Р. България, министри, Началника на отбраната, Командирите на Видовете Въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

„Хемус 2022“ предизвика и изключително висок международен интерес. Броят на официалните делегации, поканени от Министъра а отбраната на България,  нарасна на 18, а състава им включваше министри, заместник-министри, национални директори по въоръженията, високо поставени военни длъжностни лица. Заедно с това, изложението беше посетено и от много посланици, аташета по отбрана и търговски аташета от дипломатически представителства, акредитирани в София и други чуждестранни посетители от около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Азия и Австралия.

Както обикновено, „Хемус 2022“ предложи и редица съпътстващи събития, такива като: Международна научна конференция, Индустриален форум, Динамичен и Статичен показ на въоръжение и техника, Демонстрационни стрелби на живо и бизнес срещи.   

Тази годишното издание за първи път предложи и още две съпътстващи събития - първия Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD) и първото международно Състезание-хакатон DefInSpace - Bulgaria 2022 за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността.

Резултатите от проведеното независимо социологическо проучване по време на „Хемус 2022“ потвърдиха високата оценка и удовлетвореност на изложители и посетители от реализираните високи стандарти и повишаващото се доверие към Изложението, както и от рационалните ползи от него.

Така, „Хемус 2022“ потвърди отново тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност.

Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИИ, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО представяне, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.

Очаквайте подробен преглед на резултатите от проведеното изложение „Хемус 2022“ и съпътстващите го събития, който ще бъде публикуван на нашата интернет страницата.