Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

КОНТАКТИ

Организатор - Фондация "Хемус-95"
Христо Парушев
Търговски операции – „Хемус Консулт” ЕООД (дъщерно дружество)
4000 Пловдив, бул. „Христо Ботев” №116, офис 6
+359 32 620 300
+359 32 620 333
manager@hemusbg.org

Партньор - Международен панаир Пловдив
Яна Минчева
Международен панаир Пловдив
4000 Пловдив, Бул. „Цар Борис III – Обединител” 37
+359 32 902 494
+359 32 902 432
y.mincheva@fair.bg

Партньор - Сдружение Българска Отбранителна Индустрия
Петър Чолаков - Съпредседател
Сдружение Българска Отбранителна Индустрия
бул. „Христо Смирненски“ 78, етаж 5, офис 3, гр. София, България
+359 2 49 49 620
Моб: +359 888 60 44 26
+359 2 49 49 620
p.cholakov@bdia-bg.com
www.bdia-bg.com

Търговски представител: Турция
Ms IPEK DIREN
"OCTO VITAE CONSULT" Ltd.
Flat 98, 364 Upper Richmond rd, London, United Kingdom
Mob: +44 7366581558
Mob: +90 533 264 5368
ipek.diren@ovconsult.net
https://www.ovconsult.net

Митнически формалности
Иван Денчев
“МОБА" ЕООД
1220 гр.София, ж.к.„Толстой”, бл.36, ет.1
0876 81 64 96
0888 21 59 62
i.denchev@mobabg.com

Спедиция
Юлия Стателова
Международен панаир Пловдив
4000 Пловдив, Бул. „Цар Борис III – Обединител” 37
0885 00 22 43
sped@fair.bg

Международна научна конференция
проф. д-р Росен Илиев
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров"
София 1592, бул."Проф. Цв. Лазаров" № 2
+ 359 2 922 18 21
+ 359 2 922 18 42
+359 2 922 18 08
r.iliev@di.mod.bg

Индустриален форум
г-н Росен Иванов
Министерство на отбраната на Република България
ул. "Дякон Игнатий" 3, 1000 - София
: 00359 2 92 20 867
Мобилен: 00359 888 889 468
rosen.ivanov@mod.bg

Демонстрационни стрелби
Подп. доц. д-р Илиян Хутов
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“
София 1592, бул."Проф. Цв. Лазаров" № 2
0889 84 58 34
i.hutov@di.mod.bg

Реклама
Мария Миланова
Международен панаир Пловдив
4000 Пловдив, Бул. „Цар Борис III – Обединител” 37
032 90 23 77
0885 787 587
advertising@fair.bg

Настаняване
Даниела Евтимова
"ДАН-ТЕА ТРАВЕЛ"
ул. "Юрий Венелин" №10 гр. София
+359 2 980 35 04
+359 2 987 29 20
+359 2 987 92 81
hotels@danteatravel.com
http://danteatravel.com/