Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Преглед на резултатите от "Хемус 2022"

Петнадесето издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022“,
01.06. - 04.06.2022, Пловдив, България


„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“


Общ преглед.

Петнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ се състоя от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието се проведе в сложни геополитически и икономически условия. От организаторите бяха положени значими усилия за да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

Независимо от сложната обстановка „Хемус 2022“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2020 г. По-специално, „Хемус 2022“ разшири покритата и особено откритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители. Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание.

На изложбена площ от общо 4284 кв.м., от които 2039 кв.м. покрита и 2245 кв.м. открита бяха представени 100 фирми и организации, от които 59 български и 41 чуждестранни от 21 държави, а именно Република Австрия, Австралийския съюз, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия (8 фирми), Република Гърция, Държавата Израел (4 фирми), Република Индия, Кралство Испания (2 фирми), Италианска република, Република Литва (2 фирми), Кралство Норвегия, Ислямска република Пакистан, Република Полша, Румъния, САЩ, Република Сърбия, Република Турция, Република Финландия (3 фирми), Френската република (3 фирми) и Чешка Република (2 фирми).

Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования. Този контингент, както и посетилите изложението военнослужещи от Обединеното Кралство бяха част от Многонационалната батальонна бойна група на НАТО формирана на територията на Република България.

Българската академична среда продължи да показва значим интерес, като в „Хемус 2022“ взеха участие като изложители общо 11 научни звена и висши учебни заведения, от които 5 военни и 6 граждански.

Като цяло, независимо от сложната икономическа и геополитическа  обстановка в света, постигнатите търговски параметри на „Хемус 2022“ надвишиха с от 10% до 50 % постигнатото на предишното издание.

    

  

Това издание на изложението предизвика разширен интерес и посещение от редица представители на българските държавни институции, от официални делегации и гости на министъра на отбраната, от дипломатическия корпус, от представители на българския и чуждестранен бизнес и не на последно място от множество български и чуждестранни граждани. Позитивна тенденция е привличането на нови посетители от всички категории, както и на високопоставени делегации от нови страни при запазване на интереса на традиционните посетители.

Така например от българска страна експозицията беше разгледана от президента на Република България, от народни представители, от министъра на отбраната, от заместник министри на отбраната, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа,  от началника на отбраната, от командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали.

Изложението беше посетено и от 18 чуждестранни делегации, гости на министъра на отбраната от Босна и Херцеговина (министър на отбраната), Република Ирак (министър на отбраната и акредитиран посланик), Република Ирак (Иракска комисия по отбранителна индустрия), Република Руанда (министър на отбраната), Република Северна Македония (заместник-министър на отбраната), Арабска Република Египет (акредитиран посланик и аташе по отбраната), Република Хърватска (национален директор по въоръженията), Кралство Испания (национален директор по въоръженията и аташе по отбраната), Ислямска Република Пакистан (военна делегация), Република Полша (началник офиса на националния директор по въоръженията и аташе по отбраната), Република Румъния (делегация от МО), Кралство Саудитска Арабия (заместник-министър на отбраната и военна делегация, аташе по отбраната),  Република Гърция (военна делегация от МО), Френска Република (военна делегация от МО и аташе по отбраната), Федерална Република Германия (аташе по отбраната), Република Косово (временен ръководител на дипломатическата мисия в София), Европейска агенция по отбраната (зам.-директор на дирекция „Научноизследователски дейности, технологии и иновации), САЩ (старши представител от МО, помощник на началника на Щаба на СВ на САЩ в Европа и Африка), Агенция на НАТО NSPA.

Наред с официалните делегации, на „Хемус 2022“ имаше посетители от 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Африка и Азия. Редица страни, бяха представени като посетители и от аташетата си по отбраната акредитирани в София.

    

 

Общият брой посетители на изложението и съпътстващите го мероприятия надмина 3000 души, с което позитивната тенденция за увеличаване на посещаемостта се запазва. Това увеличение е предимно за сметка на ръст в интереса проявен от представителите на българските държавни институции, на частния бизнес, на българската академична среда и посетителите по покана на чуждестранните и нашите изложители.

Проведеното независимо социологическо изследване отчита многократно усложнената геополитическа и икономическа обстановка при която е проведен „Хемус 2022“. В тази обстановка изданието успява да привлече значителен брой нови изложители и посетители, и е белязано от цялостно добра реализация на предварително поставените цели. Резултатите от проучването показват, че са налице достатъчно предпоставки за високи нива на цялостна удовлетвореност и намерения за участие на „Хемус 2024“. В заключение, проучването регистрира повишаващо се доверие към специализираната изложба и висока оценка за конкретните рационални ползи от нея.

Изложението и съпътстващите го мероприятия бяха отразени от представители на над 36 български и чуждестранни медии.

Експозицията на практика продължава да обхваща пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

По този начин, „Хемус 2022“ доказа тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.

 Откриване, съпътстващи мероприятия и закриване на изложението.

Изложението беше открито от президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, Румен Радев. С приветствие към изложителите и посетителите се обърна министърът на отбраната, Драгомир Заков.

Сред официалните лица на церемонията по откриването бяха още главният секретар и съветници на президента на Република България, народни представители, заместник министрите на отбраната, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа, началника на отбраната, командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали, министрите на отбраната на Босна и Херцеговина, Ирак и Руанда, заместник-министрите на отбраната на Кралство Саудитска Арабия и Република Северна Македония,  ръководители на над 20 дипломатически мисии в страната ни, над 50 акредитирани аташета по отбраната и търговски аташета, както и много български и чуждестранни гости.

Непосредствено след откриването по утвърдена вече традиция беше проведен динамичен показ, в който взеха участие вертолет и самолети от българските ВВС.

 

Традиционно, преди откриването се проведе пресконференция на която представителите на медиите бяха запознати от главния директор на Международен панаир Пловдив със значението на изложението и неговите основни параметри. Заместник министърът на отбраната, в качеството му на основен представител на Организационния комитет за подготовката и организацията на изложението акцентира върху факта, че изложението традиционно продължава да отбелязва съществено увеличение на участващите изложители и посетители, както и на заетите изложбени площи по сравнение с предишното издание. Отбелязано беше още, че е значим и ръстът на международния интерес към „Хемус 2022“ и международния характер на събитието и съпровождащите го мероприятия, като изложението е посетено от 18 чуждестранни официални делегации, трима министри на отбраната, двама заместник-министри, редица национални директори по въоръженията и др.

Заместник министърът на икономиката и индустрията акцентира, че с 15-тото си издание Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022“ отново се утвърждава като значимо изложение в Югоизточна Европа на продукти и технологии за отбрана и сигурност. Доказателство за това е широкото участие на български и чуждестранни компании и правителствени представители. Днес „Хемус 2022“ е утвърдена платформа за представяне на международното индустриално сътрудничество в отбраната и сигурността, за развиване на съществуващи и създаване на нови партньорства.

  


Събития съпътстващи „Хемус 2022“.

Делови срещи.

„Хемус 2022“ се утвърди като изключително успешна платформа за деловите срещи от всички видове – g2g, g2b, b2b. Благодарение на предварително резработен механизъм бяха заявени, организирани и проведени над 60 делови срещи от различен вид, както по заявка на делегациите и останалите посетители, така и по заявка на самите изложители.

По отношение на формата g2g, всички официални делегации проведоха делови срещи с ръководството на българското МО, а много от тях – и двустранно.

По отношение на формата b2b, по-важни бяха изнесените презентациите от фирмите „Елта Системс“, „Рафаел“, „Патрия“, „Елбит“, „Самел-90“, „Сейдж Консултанс“ и др. Над 30 изложители заявиха и проведоха делови срещи с техни бизнес партньори.

  

 Динамичен показ.

Непосредствено след откриването и по възстановената през 2020 г. традиция от беше проведен динамичен показ. Участие в показа взеха вертолет Ми-17 с българския трибагреник и два самолета МиГ-29 от българските ВВС.


   

Статичен показ на въоръжение, техника и оборудване на Въоръжените сили на Република България, МВР на страната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

Експонатите бяха изложени в 10 центъра - Автобронетанкова техника, Въоръжение, оптични прибори и специално оборудване,  Средства за индивидуална и балистична защита, Специална техника и лабораторно оборудване, Системи за моделиране и симулации, Полеви комуникационни средства и авиационна техника на ВВС, Специализирани автомобили, Център за техника на МВР и център за техника на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ, на който бяха представени три бойни бронирани машини на пехотата, както и безпилотен летателен апарат с близко действие.


    

 

 Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“.

Демонстрационни стрелби в рамките на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус–2022“ се проведоха на 3 юни, на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

Участие в демонстрационните стрелби взеха 9 фирми и организации.

По време на стрелбите бяха демонстрирани 24 вида нови отбранителни продукти от следните български производители от отбранителната индустрия: „Вазовски Машиностроителни Заводи” ЕАД – Сопот, „Трансмобил” ЕООД, „Ахелой ОПМ“ ООД – София, „ДУНАРИТ” АД – Русе, „Sage Consultants“ АД, „Аркус“ АД – Лясковец, „Оптикс“ АД – Панагюрище и „МЕТАЛИКА АБ“ ЕООД – София. Също така бяха демонстрирани изпитания на боеприпаси свързани с дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

От българска страна демонстрационните стрелби бяха наблюдавани от заместник-министърът на отбраната, от командира на ВМС, от директора на дирекция „Политика по въоръженията“ – МО, както и офицери и служители от Щаба на отбраната, Сухопътните войски, Военноморските сили и Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново.

Демонстрационните стрелби предизвикаха широк интерес и сред високопоставените гости и посетители на изложението, както и сред изложители от страната и чужбина. Сред присъстващите бяха делегациите на Руанда (министър на отбраната) и Ирак (Комисията по отбранителна индустрия), представители/аташета по отбраната на посолствата на Великобритания, Германия, Израел, Индонезия и Гърция в България, представители на Defence Research Institute, Франция, на Police Service of  Northern Ireland, Обединено Кралство, на VVT Technical Research Center of Finland, Финландия. По покана на българските фирми участваха гости от Конго, Индонезия, Украйна и Белгия. Стрелбите бяха наблюдавани и от представители на значим брой български и чуждестранни фирми, сред които Югоимпорт, Сърбия, ЛОМИНИ и ЕМКО, България, Partia, Финландия и General Dynamics Land Systems, Швейцария.

Стрелбите бяха излъчвани на живо на територията на изложението, на мониторите на информационните щандове и в двете палати.

    

 

Международна научна конференция.

Единадесетата международна научна конференция „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности” се проведе на 2 и 3 юни 2022 г.

Приветствия към участниците и гостите на конференцията бяха отправени от заместник-министъра на отбраната, от началника на Военна академия „Г. С. Раковски“ и от директора на Института по информация и сигурност към Университета по библиотекознание и информационни технологии и др.

Заместник-министърът на отбраната, в своето приветствие към участниците в конференцията подчерта, че от съществено значение е търсенето на добри и рационални решения за развитие на отбранителните способности, като сподели, че на среща с представители на Европейската агенция за отбрана се е наблегнало върху съвместното разработване, придобиване, инвестиране и поддръжка в техника, технологии и ресурси, тъй като и съвместно участваме в провежданите операции.

 Сред основните акценти на конференцията бяха перспективите за развитие на научните изследвания и технологии и внедряването на иновативни решения за повишаване на отбранителните способности на страната и модернизация на Въоръжените сили. Дискусии и споделяне на различни идеи и решения намериха място в три научни сесии на конференцията. Участие в тях взеха директорът на дирекция „Поддръжка на операции” в агенция NSPA на НАТО, ръководителят на програма „Въздушни и сухопътни бойни системи” в агенция NSPA на НАТО, директорът на Института по отбрана и заместник-директорът на Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

Участие в събитието взеха над 120 делегати и гости от страната и чужбина. Изнесени бяха над 60 научни доклада.

 

Международен симпозиум.

На 31.05.2022 г. като ново съпътстващо събитие в рамките на „Хемус 2022“ беше открит първия симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD).

Целта на симпозиума бе да се обменят знания и опит, да се споделят постигнати резултати и да се задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната за по-пълно използване на възможностите, предоставени от новите технологични тенденции и научни постижения. Приветствия бяха отправени от зам.-министъра на иновациите и растежа, от зам.-министъра на отбраната, от представител на Европейската комисия, от генералния управител на  AFCEA Европа и др.

В симпозиума взеха участие повече от 30 лектори по проекти, финансирани от Европейския съюз, както и представители на EDA, Генерална дирекция за отбранителна индустрия и космос (DG DEFIS), Европейската комисия, Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) и други.

Симпозиумът беше трибуна на повече от 100 специалисти от различни европейски институти, научни и бизнес организации, събрани, за да обменят опит и установят трайни и полезни директни връзки.

   

 

Състезание-хакатон DefInSpace Bulgaria 2022

Състезанието се проведе на 3 и 4 юни като ново съпътстващо събитие в рамките на „Хемус 2022“. Организира се от Офисът за трансфер на аеро-космически технологии, Българска академия на науките, под патронажа на Посолството на Франция в България.

DefInSpace 2022 е първото международно състезание за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността. Иницииран от Френското космическо командване във Франция (Commandement de l'Espace) и организиран от  френския аерокосмически клъстер „Aerospace Valley“ през 2021г.

За международното откриване на хакатона онлайн приветствия поднесаха генерал-майор Мишел Фридлинг (Major General Michel Friedling), командир на Френското космическо командване и Бруно Дарбу (Bruno Darboux), вицепрезидент на Aerospace Valley.

В състезанието участваха единадесет отбора, които решаваха предизвикателства, поставени от Френското космическо командване, свързани с управление на космическия трафик (Space traffic management).

По време на събитието бяха изнесени редица презентации от представители на науката, отбраната и бизнеса.

   

 
Индустриален форум.

Индустриалният форум беше на тема „Приоритети на България за развитие на отбранителни способности и иновации в отбраната – прилагане на засилено военно-техническо сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО“. Събитието се проведе на 1 юни.

В работата взеха участие заместник-министъра на икономиката и индустрията, заместник-министъра на иновациите и растежа, представители на Министерски съвет, Министерството на икономиката, Министерството на отбраната, Европейска агенция по отбрана, както и представители на българската и чуждестранната отбранителна индустрия, научни институти и организации.

 

Закриване на изложението.

Церемонията по закриването се проведе на 4 юни от 10.30 ч. до 13.00 ч. Заместник-министърът на отбраната, Станимир Георгиев връчи плакет на всеки един от изложителите, както и сертификати за иновативни разработки, представени на изложението на шест екипа от НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен.

От страна на организаторите и на Международен панаир Пловдив на всеки изложител беше връчен Сертификат за участие.