Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Реклама и спонсорство

"Хемус 2022" предоставя различни възможности за позициониране и рекламно присъствие. Моля, вижте ги и изберете най-подходящите за Вас. А ако имате идея, която не намирате в нашите предложения, обадете ни се да я обсъдим.

За "Хемус 2022" сме подготвили четири групи спонсорски пакети: Спонсорски пакети "Хемус 2020", Спонсорски пакети "Международна научна конференция", Спонсорски пакети "Индустриален форум" и Спонсорски пакет "Демонстрационни стрелби".

1. Спонсорски пакети „Хемус 2022”

Генерален спонсор „Хемус 2022” - 25 000 лв. без ДДС 
 • Възможност за кратко приветствие при откриване на изложбата / коктейла на Министерството на Отбраната
 • Лого върху билборд на централния вход на Международен панаир Пловдив
 • Лого и изписване на генерален спонсор на сцената при откриване на изложбата и входовете на палатите
 • Четири двустранни рекламни пана на входовете на проявата
 • Рекламен банер на входа на изложбената палата
 • Рекламен винил на откритата площ на изложението
 • Лого на гърба на печатните покани за „Хемус 2022“
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org
 • Рекламни материали по време на пресконференция
 • Рекламни материали по време на научната конференция
 • Две рекламни пана по време на пресконференция
 • Рекламни материали в торбичките за изложителите на „Хемус 2020“
 • Лого върху торбичката за посетители на "Хемус 2022"
 • Обявяване на генералния спонсор в прес-рилийз и прес съобщения на събитието
 • Ползване на зала за презентации и включване на проявата в съпътстващата програма на изложението
 • Рекламно лого на печатните материали за „Хемус 2022“:
  • Първа корица на папка
  • Четвърта корица на папка
  • Лого върху печатна програма на изложението
 • Реклама върху LED екран по време на проявата: 
  • До 30 сек. - 100 броя на ден
 • Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на „Хемус 2022“ - четвърта корица:
Спонсор „Хемус 2022” – 5 000 лв. без ДДС
 • Рекламен банер на входа на изложбената палата
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org
 • Рекламни материали по време на пресконференция
 • Рекламни материали по време на научната конференция
 • Рекламни материали в торбичките за изложителите на Хемус 2022
 • Лого върху торбичката за посетители на "Хемус 2022"
 • Обявяване на спонсора в прес-рилийз и прес съобщения на събитието
 • Рекламно лого на печатните материали за „Хемус 2022“:
  • Четвърта корица на папка
  • Печатната програма на изложението
 • Реклама върху LED екран по време на проявата:
  • До 30 сек. - 50 броя на ден
 • Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на „Хемус 2022“:
  • Първа вътрешна страница
Брандиране на торбичките, в които ще бъдат поставени материалите за посетителите и изложителите на „Хемус 2022” – 2500 лв. без ДДС
 • Лого върху торбичка за посетителите на „Хемус 2022“
 • Рекламни материали в торбичките за изложителите на „Хемус 2022“
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6А

2. Спонсорски пакети „Международна научна конференция"

Основен спонсор „Конференция” - 5 000 лв. без ДДС
 • Рекламни пана в конферентните зали
 • Реклама на LED екран по време на проявата
 • Излъчване фирмен клип на LCD екран 
 • Анонсиране на спонсора при откриване на Конференцията
 • Фирмена презентация по време на Конференцията
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини
 • Разпространение на рекламни материали:
  • на регистратура
  • по време на кафе-пауза
 • Рекламни материали в торбичките за делегатите на Конференцията
 • Лого в печатната програма на Конференцията
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Регистрация на конференция” - 2 500 лв. без ДДС
 • Рекламни пана на мястото за регистрация на Конференцията
 • Разпространение на рекламни материали на мястото за регистрация
 • Лого в печатната програма на Конференцията
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Кафе-пауза на конференция” - 2 000 лв. без ДДС
 • Рекламни пана по време на кафе-пауза
 • Излъчване на фирмен клип на LCD екран по време на кафе-пауза
 • Разпространение на рекламни материали по време на кафе-пауза
 • Лого в печатната програма на Конференцията
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Торбички за делегати на конференция” - 1 000 лв. без ДДС
 • Брандиране на торбичките за делегатите на Конференцията с лого на спонсора
 • Рекламни материали в торбичките за делегатите на Конференцията
 • Лого в печатната програма на Конференцията
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6В

3. Спонсорски пакети „Индустриален форум"

Основен спонсор „Индустриалнен форум“ – 3 500 лв. без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана в залата за провеждане на Индустриалния форум
 • Излъчване видеореклама на LCD екран в залата за провеждане на Индустриалния форум
 •  Излъчване на фирмен видеоклип на LCD екран по време на кафе-паузата
 • Анонсиране на спонсора при откриване на Индустриалния форум
 • Фирмена презентация по време на Индустриалния форум
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини
 • Разпространение на рекламни материали в залата за провеждане на Индустриалния форум
 • Лого върху печатната програма на Индустриалния форум
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Кафе пауза на Индустриален форум“ – 1 500 лв. без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана по време на кафе-паузата
 • Излъчване на фирмен видеоклип на LCD екран по време на кафе-паузата
 • Разпространение на рекламни материали по време на кафе-паузата
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6С

4. Спонсорски пакет „Демонстрационни стрелби" - 1 500 лв. без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана в зоната за провеждане на Демонстрационните стрелби
 • Излъчване видеореклама на LCD екран в зоната на официалната трибуна
 • Излъчване на фирмен видеоклип на LCD екран в зоната на официалната трибуна
 • Анонсиране на спонсора при откриване на Демонстрационните стрелби
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини
 • Разпространение на рекламни материали в зоната за провеждане на Демонстрационните стрелби
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6D

5. Други възможност за реклама:
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6