Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Реклама и спонсорство

"Хемус 2024" предоставя различни възможности за позициониране и рекламно присъствие, които са посочени във Формуляр 6. Моля разгледайте ги и изберете най-подходящите за Вас. А ако имате идея, която не намирате в нашите предложения, обадете ни се да я обсъдим.

Свали формуляра в pdf: Формуляр 6

За "Хемус 2024" сме подготвили няколко групи спонсорски пакети, които да предложат на желаещите по-разнообразни възможности, в зависимост от фирмените маркетингови стратегии, а имено: Спонсорски пакети "Хемус 2024", Спонсорски пакети "Международна научна конференция", Спонсорски пакети "Индустриален форум" и Спонсорски пакет "Демонстрационни стрелби".

1. Спонсорски пакети „Хемус 2024”:

Платинен спонсор „Хемус 2024” – 15 000 евро без ДДС 

Платиненият спонсор е само един пакет. Пакета получава първият участник подал заявление (Формуяр 6А).
 • Възможност за кратко приветствие при откриване на изложбата, или на коктейла на Министерството на Отбраната;
 • Лого върху билборд на централния вход и рекламни съоръжения на Международен Ппанаир Пловдив;
 • Лого и изписване „Платинен спонсор“  на сцената при откриване на изложението, входовете на палати и  план-карта;
 • Четири двустранни рекламни пана на входовете на проявата;
 • Рекламно пано на входа на изложбената палата;
 • Рекламен винил на откритата площ на изложението;
 • Лого на гърба на печатните покани за „Хемус 2024“;
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org;
 • Рекламни материали по време на пресконференцията;
 • Рекламни материали по време на научната конференция;
 • Две рекламни пана по време на пресконференцията;
 • Рекламни материали в торбички за изложители на „Хемус 2024“;
 • Лого върху торбички за посетители на "Хемус 2024";
 • Обявяване в прес-рилийз и прес съобщения на събитието;
 • Ползване на зала за фирмени презентации и включване на проявата в съпътстващата програма на изложението;
 • Рекламно лого на печатните материали за „Хемус 2024“:
- Първа корица на папка,
- Печатна програма на изложението;
 • Излъчване нна реклама върху LED екран по време на изложението: 
- До 30 сек. - 150 броя на ден;
 • Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на „Хемус 2024“ - четвърта корица.
Златен спонсор „Хемус 2024” – 10 000 евро без ДДС 
 • Рекламно пано на входа на изложбената палата;
 • Рекламен винил на откритата площ на изложението;
 • Лого на гърба на печатните покани за „Хемус 2024“;
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org;
 • Рекламни материали по време на пресконференцията;
 • Рекламни материали по време на научната конференция;
 • Рекламни материали в торбички за изложители на „Хемус 2024“;
 • Лого върху торбички за посетители на "Хемус 2024";
 • Обявяване на спонсора в прес-рилийз и прес съобщения на събитието;
 • Ползване на зала за фирмени презентации и включване на проявата в съпътстващата програма на изложението;
 • Рекламно лого на печатните материали за „Хемус 2024“:
- Първа корица на папка,
- Печатна програма на изложението;
 • Излъчване на реклама върху LED екран по време на изложението: 
- До 30 сек. - 100 броя на ден;
 • Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на „Хемус 2024“ - втора корица и първа страница.
Сребърен спонсор „Хемус 2024” – 4000 евро без ДДС
 • Рекламно пано на входа на изложбената палата;
 • Рекламен винил на откритата площ на изложението;
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org;
 • Рекламни материали по време на пресконференцията;
 • Рекламни материали по време на научната конференция;
 • Рекламни материали в торбички за изложители на „Хемус 2024“;
 • Лого върху торбички за посетители на "Хемус 2024";
 • Обявяване на спонсора в прес-рилийз и прес съобщения на събитието;
 • Рекламно лого на печатните материали за „Хемус 2024“:
- Четвърта корица на папка,
- Печатна програма на изложението;
 • Излъчване нна реклама върху LED екран по време на изложението: 
- До 30 сек. - 50 броя на ден;
 • Рекламна страница в официален, двуезичен каталог на „Хемус 2024“ - трета корица и вътрешна страница.
Спонсор „Торбичка“ - брандиране на торбичките, в които ще бъдат поставени материалите за посетителие на „Хемус 2024” – 1500 евро без ДДС
 • Лого в www.fair.bg и www.hemusbg.org;
 • Рекламни материали в торбички за изложители на „Хемус 2024“;
 • Лого върху торбички за посетители на "Хемус 2024";
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6А

2. Спонсорски пакети във връзка с провеждането на XII-та Международна научна конференция:

„Основен спонсор“  - 2600 евро без ДДС
 • Рекламни пана в конферентните зали;
 • Реклама на LED екран по време на проявата;
 • Излъчване фирмен клип на LCD екран; 
 • Анонсиране на спонсора при откриване на конференцията;
 • Фирмена презентация по време на конференцията;
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини
 • Разпространение на рекламни материали:
- на мястото на регистрация,
- по време на кафе-пауза;
 • Рекламни материали в торбичките за делегатите на конференцията;
 • Лого в печатната програма на конференцията;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org.
Спонсор „Регистрация на конференция” – 1300 евро. без ДДС
 • Рекламни пана на мястото за регистрация на конференцията;
 • Разпространение на рекламни материали на мястото за регистрация;
 • Лого в печатната програма на конференцията;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org.
Спонсор „Кафе-пауза на конференция” – 1000 евро без ДДС
 • Рекламни пана по време на кафе-пауза;
 • Излъчване на фирмен клип на LCD екран по време на кафе-пауза;
 • Разпространение на рекламни материали по време на кафе-пауза;
 • Лого в печатната програма на Конференцията;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Торбички за делегати на конференция” – 500 евро без ДДС
 • Рекламни материали в торбичките за делегатите на конференцията;
 • Цветно лого на спонсора върху торбичката на делегатите;
 • Лого в печатната програма на ;онференцията;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6В

3. Спонсорски пакети във връзка с провеждането на Индустриалнен форум:

Основен спонсор– 1800 евро без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана в залата за провеждане на индустриалния форум;
 • Излъчване на рекламен клип на LCD екран в залата за провеждане на индустриалния форум;
 • Излъчване на фирмен видеоклип на LCD екран по време на кафе-паузата;
 • Анонсиране на спонсора при откриване на индустриалния форум;
 • Фирмена презентация по време на индустриалния форум;
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини;
 • Разпространение на рекламни материали в залата за провеждане на индустриалния форум;
 • Лого върху печатната програма на индустриалния форум;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Спонсор „Кафе пауза “ – 800 евро без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана по време на кафе-паузата;
 • Излъчване на фирмен видеоклип на LCD екран по време на кафе-паузата;
 • Разпространение на рекламни материали по време на кафе-паузата;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6С

4. Спонсорски пакет „Демонстрационни стрелби" – 770 евро. без ДДС
 • Разполагане на рекламни пана в зоната за провеждане на Демонстрационните стрелби;
 • Анонсиране на спонсора при откриване на Демонстрационните стрелби;
 • Обявяване на спонсора във всички прес съобщения и е-бюлетини;
 • Разпространение на рекламни материали в зоната за провеждане на Демонстрационните стрелби;
 • Лого в www.fair.bg и в www.hemusbg.org
Свали формуляр в pdf: Формуляр 6D