Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Структура

ВРЕМЕ
XIV Специализиранo международнo изложeние за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2020 - Отбрана, антитероризън и сигурност” ще се проведе в периода 27 - 30 май 2020 г.

МЯСТО
гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)

ПОД ПАТРОНАЖА НА
Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката на Република България

ОРГАНИЗАТОР
Фондация Хемус- 95

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
  • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ
Отбрана, антитероризъм и сигурност със специален акцент на направленията кибернетична сигурност,  гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация, следене и реагиране, както и образователни продукти и услуги в предметната област

УЧАСТНИЦИ
Изложба „Хемус” е предназначена за всички български и чуждестранни лица (физически и юридически), както и за организации с нестопанска цел, които осъществяват научно - изследователска, производствена и търговска дейност в областта на отбранителната техника, както и в направленията антитероризъм и сигурност.

ГОСТИ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
Министъра на отбраната на РБ и Министъра на икономиката на РБ. Чуждестранни делегации, представители на НАТО и Европейската агенция по отбрана.

ЦЕЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО
Да създаде непосредствена връзка на доставчиците на оборудване и техника за Отбрана, Антитероризъм и Сигурност с потенциалните потребители, както на национално, така и на международно равнище. Да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят и да се запознаят с новостите и достиженията на индустрията. Да бъде международен научен форум за представяне на авангардни решения и обмен на идеи в областите на образованието, научните изследвания, иновациите, изследователската и развойната дености, както и индустриалното сътрудничество в областите на сигурността и отбраната. Да създаде работна среда за осъществяване на сътрудничество между българската и международната отбранителна индустриална общност, правителствените, неправителствените и научни организации и институции за постигане на синергиен ефект в процесите на инвестиране, съвместни разработки, производство и реализиране на  продукти и услуги с приложение в областите на сигурността и отбраната. Да бъде използвано като международна платформа за контакт, дефиниране и реализиране на взаимен интерес в сферите „бизнес - бизнес“, „бизнес - държава“ и „държава - държава“.

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ
  • Десета международна научна конференция;
  • Индустриален форум;
  • Демонстрационни и тестови стрелби на ЦАТИП "Змейово";
  • Статичен показ и демонстрационни мероприятия на Видовете Въоръжени сили.
ЦЕНОВИ АКЦЕНТИ
Отстъпки при комбинирано наемане на външна (на открито) и вътрешна (в палатата) изложбена площ. При наемане на външна площ до удвоения размер на квадратурата на наетата вътрешната площ – 80% отстъпка  от стойността на наема за външната площ, или 21.80 ерво/кв.м. без ДДС. Например при наета вътрешна площ от 20 кв.м., ако изложителят наеме външна площ от 40 кв.м., цената за наем на външната
площ ще бъде 21.80 евро/кв.м. без ДДС.
Специлна цена при наемане на цяла палата (780 кв.м.). За повече информация, моля свържете се с нас.

ПЛОЩ
Покрита площ: 10 700 кв.м., открита площ над 20 000 кв.м.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ