Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Структура

ВРЕМЕ:

XVI Специализиранo международнo изложeние за отбранителна техника и услуги „ХЕМУС 2024- Отбрана, антитероризъм и сигурност” ще се проведе в периода периода 05 - 08 юни 2024 г.

МЯСТО:

гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)

ПОД ПАТРОНАЖА НА:

Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката на Република България.

ОРГАНИЗАТОР:

Фондация Хемус- 95

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ:

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ

ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ:

Отбрана, антитероризъм и сигурност със специален акцент на направленията кибернетична сигурност,  гранична сигурност, стратегически комуникации, автономни системи за наблюдение, информация, следене и реагиране, както и образователни продукти и услуги в предметната област.

УЧАСТНИЦИ:

Изложението „Хемус” е предназначена за всички български и чуждестранни лица (физически и юридически), както и за организации с нестопанска цел, които осъществяват научно - изследователска, производствена и търговска дейност в областта на отбранителната техника, както и в направленията антитероризъм и сигурност.

ГОСТИ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО:

Министъра на отбраната на РБ и Министъра на икономиката на РБ. Чуждестранни делегации, представители на НАТО и Европейската агенция по отбрана, представители на посолства акредитирани в България, представители на български държавни институции, неправителствени организациии и академичната общност.

ЦЕЛ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО:

Да създаде непосредствена връзка на доставчиците на продукти и услуги в областта на отбраната, антитероризма и националната сигурност с потенциалните потребители, както на национално, така и на международно равнище. Да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят и да се запознаят с новостите и достиженията на индустрията. Да бъде международен научен форум за представяне на авангардни решения и обмен на идеи в образованието, научните изследвания, иновациите, изследователската и развойната дености, както и индустриалното сътрудничество в областите на сигурността и отбраната. Да създаде работна среда за осъществяване на сътрудничество между българската и международната отбранителна индустриална общност, правителствените, неправителствените и научни организации и институции за постигане на синергиен ефект в процесите на инвестиране, съвместни разработки, производство и реализиране на  продукти и услуги с приложение в областите на сигурността и отбраната. Да бъде използвано като международна платформа за контакт, дефиниране и реализиране на взаимен интерес в сферите „бизнес - бизнес“, „бизнес - държава“ и „държава - държава“.

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ:

Дванадесета международна научна конференция;
Индустриален форум;
Демонстрационни и тестови стрелби на ЦАТИП "Змейово";
Статичен показ и демонстрационни мероприятия на Видовете Въоръжени сили.
Бизнес срещи, срещи на бизнеса с представители на български министерства и ведомства, срещи между представители на държавни институции и ведомства и др.;

ЦЕНОВИ АКЦЕНТИ:

Общите условия за участие в Изложението предвиждат: разумни цени,  ценови отстъпки при ранно записване за участие и заплащане на част от сумата за договорените услуги, комбинирано наемане на външна (на открито) и вътрешна (в палатата) изложбена площ, наемане на цяла палата (780 кв.м.) и др.
За повече информация, моля свържете се с нас.

ПЛОЩ:

Покрита площ: 10 700 кв.м., открита площ над 20 000 кв.м.