Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

13.05.2024 - 01.06.2024 02.06.2024 - 04.06.2024 05.06.2024 06.06.2024 07.06.2024 08.06.2024 08.06.2024 09.06.2024 - 18.06.2024
Монтаж на щандове; 24 май – Официален празник (работен ден за Изложението) Разполагане на експонати Изложба Изложба Изложба Изложба Демонтаж на щандове Демонтаж на щандове
08:00 - 17:00 08:00 - 21:30 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 15:00 16:00 - 20:00 08:00 - 17:00