Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ

12.05.2022 - 31.05.2022 29.05.2022 - 31.05.2022 01.06.2022 02.06.2022 03.06.2022 04.06.2022 04.06.2022 05.06.2022 - 13.06.2022
Монтаж на щандове; 24 май – Официален празник (работен ден за Изложението) Разполагане на експонати Изложба Изложба Изложба Изложба Демонтаж на щандове Демонтаж на щандове
08:00 - 17:00 08:00 - 21:30 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 15:00 16:00 - 20:00 08:00 - 17:00