Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

РАБОТНО ВРЕМЕ

06.05.2020 - 26.05.2020 24.05.2020 - 26.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 29.05.2020 30.05.2020 30.05.2020 31.05.2020 - 08.06.2020
Монтаж на щандове; 24 май – Официален празник (работен ден за Изложението) Разполагане на експонати Изложба Изложба Изложба Изложба Демонтаж на щандове Демонтаж на щандове
08:00 - 17:00 08:00 - 21:30 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 17:00 10:00 - 15:00 16:00 - 17:00 08:00 - 17:00

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ