Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Демонстрационни стрелби

Провеждането на Демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон  „Змейово“ (ЦАТИП) на МО традиционно съпътства Международното изложение за отбрнитени продукти и услуги „Хемус“ и предоставя отлични възможности за представяне на живо мобилността, функционалността и огневата мощ на предлаганите отбранителни продукти.

Полигонът е сертифициран да извършва полигонни и лабораторни изпитвания на стрелково, артилерийско, танково, авиационно, зенитно и морско въоръжение, преносими противотанкови и зенитни управляеми комплекси, техните боеприпаси и комплектоващите им елементи и инженерни боеприпаси, намиращи се на въоръжение в Българската армия, както и на произвежданите такива от отбранителната промишленост на страната, а така също и на новоразработени образци въоръжение и боеприпаси от военно-научни и граждански организации.

Събитието предизвиква широк интерес сред високопоставените гости на Изложението, посетители и изложители от страната и чужбина. Тези възможности ще бъдат отново предоставени на изложители и посетители и по време на шестнадесетото издание на изложението - „Хемус 2024“. 

Повече информация относно ЦАТИП „Змейово“  може да бъде намерена на неговата интернет страница - https://catip.mod.bg/