Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Демонстрационни стрелби

Провеждането на Демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон  „Змейово“ (ЦАТИП) на МО традиционно съпътства Международното изложение за отбрнитени продукти и услуги „Хемус“ и предоставя отлични възможности за представяне на живо мобилността, функционалността и огневата мощ на предлаганите отбранителни продукти.

Полигонът е сертифициран да извършва полигонни и лабораторни изпитвания на стрелково, артилерийско, танково, авиационно, зенитно и морско въоръжение, преносими противотанкови и зенитни управляеми комплекси, техните боеприпаси и комплектоващите им елементи и инженерни боеприпаси, намиращи се на въоръжение в Българската армия, както и на произвежданите такива от отбранителната промишленост на страната, а така също и на новоразработени образци въоръжение и боеприпаси от военно-научни и граждански организации. Повече информация относно ЦАТИП „Змейово“ може да бъде намерена на неговата интернет страница - https://catip.mod.bg/

Събитието предизвиква широк интерес сред високопоставените гости на Изложението, посетители и изложители от страната и чужбина. Тези възможности ще бъдат отново предоставени на изложители и посетители и по време на шестнадесетото издание на изложението - „Хемус 2024“. Срелбите ще бъдат проведени от 11.00 да 12.30 часа на 7 юни и ще завършат с коктейл, осигурен от Сейдж Консултантс - Платинен спонсор на изложението и Спонсор на Демонстрационните стрелби.
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !

1. Придвижването от гр. Пловдив до ЦАТИП ще се извърши само със служебни автобуси (с изключение на ВИП-гостите).
2. Влизането и излизането от района на ЦАТИП, и придвижването от КПП до района за наблюдение на демонстрационните стрелби и обратно ще се извърши само в колона от автобусите и транспорта на ВИП гостите, с ескорт на Военна полиция.
3. Напускането на района за наблюдение на демонстрационните стрелби е забранено.
4. Фотографирането на територията на ЦАТИП е забранено. 
5. Изложителите и гостите на "Хемус 2024", желаещи да наблюдават Демонстрационните стрелби, се умоляват да изпратят своите имена на E-mail адрес: catip@abv.bg, за включване в списъка на посетителите на събитието.

АВТОБУС ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В СЪБИТИЕТО ТРЪГВА НА 7 ЮНИ В 08.15 ЧАСА ОТ ХОТЕЛ "САНКТ ПЕТЕРБУРГ" И В 08.30 ЧАСА  ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ВХОД НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ!