Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
30 септември - 3 октомври 2020г.

Демонстрационни стрелби

Демонстрационните стрелби на полигон „Змейово“ традиционно съпътстват Изложението и дават отлични възможности са бъдат представени на живо мобилността, функционалността и огневата мощ на предлаганите отбранителни продукти и услуги. Тези възможности ще бъдат предоставени на изложители и посетители и по време на „Хемус 2020“. 

В рамките на предишното издание на Изложението Демонстрационните стрелби се проведоха на 1 юни 2018 г. Участие в събитието взеха 7 фирми и организации. От българска страна бяха демонстрирани 18 вида нови отбранителни продукти от следните производители: „Вазовски Машиностроителни Заводи”  ЕАД – Сопот, „Аркус” АД –  Лясковец, „Ахелой ОПМ“ ООД – София, „ДУНАРИТ” АД – Русе,  „Стройпроект“ ЕООД – София и Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

За първи път в историята на изложението на стрелбите през тази година участва и чуждестранна фирма – „Patria Land System”, Финландия която демонстрира маневрените и огневите възможности на бронираната модулна машина Patria AMV 8x8.

За първи път демонстрационните стрелби бяха излъчвани на живо в палатата на изложението и достъпни за наблюдение от всяка точка чрез web-адрес в интернет.За повече информация: https://di.mod.bg/hemus2020/bg/news/demonstracionni-strelbi
За контакти:
полковник, доцент д-р Борислав Генов;
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“;
София 1592, бул."Проф. Цв. Лазаров" № 2;
Телефон: +359 02 922 18 50;
E-mail: b.genov@di.mod.bg