Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Тематични направления

91.         СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
91.1.       Стрелково въоръжение и боеприпаси
91.2.       Артилерийски системи и боеприпаси
91.3.       Реактивни системи за залпов огън и боеприпаси
91.4.       Противотанкови гранатомети и боеприпаси
91.5.       Управляеми противотанкови комплекси
91.6.       Преносими зенитно-ракетни комплекси
91.7.       Ракетни системи „земя - земя“
91.8.       Барутни, взривни вещества и пиротехнически вещества
91.9.       Радиолокационна техника
91.10.     Танкове
91.11.     Бронетранспортьори и бойни машини за пехотата
91.12.     Военна автомобилна техника
91.14.     Средства и системи за устройване на минни заграждения и разминирване
91.15.     Инженерни машини и съоръжения
91.16.     Фортификационни съоръжения
91.17.     Средства за маскировка
91.18.     Системи и средства за радиационно и химическо разузнаване
91.19.     Средства за индивидуална и колективна химическа и радиационна защита
91.20.     Запалителни вещества
91.21.     Автоматизирани системи за управление на войските и оръжията
91.22.     Оптически, оптикоелектронни и термовизионни прибори и системи
91.23.     Средства за идентификация на бойното поле
91.24.     Средства за индивидуална балистична защита
91.26.     Средства за откриване и унищожаване на конвенционални и импровизирани взривни устройства

92.         ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
92.1.       Бойни самолети и вертолети
92.1.1.    Спомагателни самолети и вертолети
92.2.       Безпилотни летателни апарати и системи
92.3.       Авиационно въоръжение и боеприпаси
92.4.       Бордови свързочни средства
92.5.       Бордови радиолокационни средства и системи
92.6.       Авиационни силови установки
92.7.       Електро- и специално оборудване на летателните апарати
92.8.       Бордови системи за разузнаване и РЕП
92.9.       Самолетообслужваща техника
92.10.     Парашутно-десантна техника
92.11.     Системи и средства за осигуряване на полетите 

93.         ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
93.1.       Бойни и спомагателни кораби
93.2.       Технически средства, осигуряващи аварийно-спасителната дейност на ВМС
93.3.       Технически средства за измерване и компенсация на корабните физически полета
93.4.       Въоръжение и бойни средства на ВМС
93.5.       Хидроакустични средства
93.6.       Средства за навигационно и хидрографско осигуряване на ВМС
93.7.       Технически средства за осигуряване на подводно-техническа, подводно-диверсионна и водолазна дейност
93.8.       Системи и средства за морска сигурност и защита на силите
93.9.       Системи за подводно наблюдение и реагиране
93.10.     Автономни подводни системи

94.         СЪВМЕСТНИ СПОСОБНОСТИ, БОЙНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЛОГИСТИКА
94.1.       Решения и продукти в областта на военното разузнаване
94.2.       Решения и системи за командване, управление, свръзка, компютри, информация,  наблюдение, разузнаване и целеуказание
94.3.       Комуникационни системи
94.4.       Средства за криптозащита
94.5.       Радиостанции
94.6.       Радиорелейни системи
94.7.       Системи и средства за радиоразузнаване
94.8.       Средства за радиоелектронно противодействие
94.9.       Електронно-оптични системи
94.10.     Видеосистеми
94.11.     Кодиращи и декодиращи устройства
94.12.     Персонални средства за свръзка
94.13.     Апарати за далечен достъп
94.14.     Иновативни решения свързани с бойната устойчивост и съвместимостта на въоръжението и техниката
94.15.     Учебно-тренировъчни системи и средства
94.16.     Тилова техника и технологии
94.17.     Методи и средства за съхранение и обслужване на техниката
94.18.     Технологии за ремонт на бойна техника, въоръжение и военно-технически имущества
94.19.     Средства и технологии за производство и съхранение на ГСМ
94.20.     Технически средства за осигуряване на храненето на личния състав
94.21.     Технологии за производството на консервирани храни
94.22.     Вещево осигуряване на личния състав
94.23.     Технологии и апаратура за анализи
94.24.     Военно-медицинска техника и апаратура
94.25.     Болнично стационарно и мобилно оборудване
94.26.     Диагностична апаратура
94.27.     Лабораторна апаратура и системи
94.28.     Лекарства и медицински материали
94.29.     Медицински издания
94.30.     Медицински транспортни машини
94.31.     Полеви медицински пунктове
94.32.     Пожарна и аварийна безопастност
94.33.     Системи и продукти в областите на търсенето, спасяването и медицинската евакуация
 
97.         СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ
97.1.       Специализирано въоръжение за антитерористична дейност
97.2.       Специализирани транспортни средства за антитерористична дейност
97.3.       Системи за управление и защита на данни
97.4.       Продукти и решения в областта на наблюдението на социалните мрежи и анализа не информацията в тях
97.5.       Системи, продукти и услуги свързани с кибернетичната сигурност
97.6.       Иновативни решения в областта на стратегическите комуникации
97.7.       Иновации, решения и продукти в областта на изкуствения интелект
97.8.       Автономни системи за наблюдение, събиране на данни, разузнаване, контраразузнаване и противодействие
97.9.       Системи за охрана на държавната граница в т.ч. и автономни
97.10.     Системи за идентификация и управление на биометрични данни
97.11.     Механични системи за сигурност
97.12.     Системи за техническа защита
97.13.     Контролна и наблюдателна техника
97.14.     Специално оборудване, обучение
97.15.     Системи за контрол и охрана на критична  инфраструктура в т.ч. и автономни
97.16.     Системи и продукти предлагащи иновативни решения за компенсиране на климатичните промени
97.17.     Системи за превенция и борба с природни бедствия и аварии в т.ч. и автономни
97.18.     Индивидуални средства за защита на населението
 
64.         ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНОВАЦИИ И НАУЧНА ДЕЙНОСТ
64.1.       Научна дейност и разработки
64.2.       Изследователска и развойна дейност
64.3.       Обучение и образование, учебни заведения
64.4.       Изпитания и оценки
64.5.       Научни разработки в областта на стратегическите комуникации
 
98.         УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
98.15.     Експертизи и контрол, сертифициране
98.16.     Маркетинг и консултантска дейност
98.17.     Патенти, лицензи, ноу-хау
98.1.       Съюзи, организации, фондации и институции
98.2.       Панаири, изложби, конгреси
98.5.       Банки, банково и застрахователно дело
98.6.       Издателска дейност, печатни и онлайн издания
98.7.       Рекламни услуги
98.8.       Търговска дейност, вкл. онлайн магазини
 
99.         ДРУГИ


Свали в pdf: Тематични направления