Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Тематични направления

91. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
91.1. Стрелково въоръжение и боеприпаси
91.2. Артилерийски системи и боеприпаси
91.3. Реактивни системи за залпов огън и боеприпаси
91.4. Противотанкови гранатомети и боеприпаси
91.5. Управляеми противотанкови комплекси
91.6. Преносими зенитно-ракетни комплекси
91.7. Ракетни системи „земя - земя“
91.8. Барутни, взривни вещества и пиротехнически вещества
91.9. Радиолокационна техника
91.10. Танкове
91.11. Бронетранспортьори и бойни машини за пехотата
91.12. Военна автомобилна техника
91.14. Средства и системи за устройване на минни заграждения и разминирване
91.15. Инженерни машини и съоръжения
91.16. Фортификационни съоръжения
91.17. Средства за маскировка
91.18. Системи и средства за радиационно и химическо разузнаване
91.19. Средства за индивидуална и колективна химическа и радиационна защита
91.20. Запалителни вещества
91.21. Автоматизирани системи за управление на войските и оръжията
91.22. Оптически, оптикоелектронни и термовизионни прибори и системи
91.23. Средства за идентификация на бойното поле
91.24. Средства за индивидуална балистична защита и Решения за балистична защита на помещения за личен състав
91.25. Ракетни системи „Земя - вуздух“
91.26. Средства за откриване и унищожаване на конвенционални и импровизирани взривни устройства


92. ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
92.1. Бойни самолети и вертолети
92.1.1. Спомагателни самолети и вертолети
92.2. Безпилотни летателни апарати и системи
92.3. Авиационно въоръжение и боеприпаси
92.4. Бордови свързочни средства
92.5. Бордови радиолокационни средства и системи
92.6. Авиационни силови установки
92.7. Електро- и специално оборудване на летателните апарати
92.8. Бордови системи за разузнаване и РЕП
92.9. Самолетообслужваща техника
92.10. Парашутно-десантна техника
92.11. Системи и средства за осигуряване на полетите
 
93. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
93.1. Бойни и спомагателни кораби
93.2. Технически средства, осигуряващи аварийно-спасителната дейност на ВМС
93.3. Технически средства за измерване и компенсация на корабните физически полета
93.4. Въоръжение и бойни средства на ВМС
93.5. Хидроакустични средства
93.6. Средства за навигационно и хидрографско осигуряване на ВМС
93.7. Технически средства за осигуряване на подводно-техническа, подводно-диверсионна и водолазна дейност
93.8. Системи и средства за морска сигурност и защита на силите
93.9. Системи за подводно наблюдение и реагиране
93.10. Автономни подводни системи

94. СЪВМЕСТНИ СПОСОБНОСТИ, БОЙНО ОСИГУРЯВАНЕ И ЛОГИСТИКА
94.1. Решения и продукти в областта на военното разузнаване
94.2. Решения и системи за командване, управление, свръзка, компютри, информация, наблюдение, разузнаване и целеуказание
94.3. Комуникационни системи
94.4. Средства за криптозащита
94.5. Радиостанции
94.6. Радиорелейни системи
94.7. Системи и средства за радиоразузнаване
94.8. Средства за радиоелектронно противодействие
94.9. Електронно-оптични системи
94.10. Видеосистеми
94.11. Кодиращи и декодиращи устройства
94.12. Персонални средства за свръзка
94.13. Апарати за далечен достъп
94.14. Иновативни решения свързани с бойната устойчивост и съвместимостта на въоръжението и техниката
94.15. Учебно-тренировъчни системи и средства
94.16. Тилова техника и технологии
94.17. Методи и средства за съхранение и обслужване на техниката
94.18. Технологии за ремонт на бойна техника, въоръжение и военно-технически имущества
94.19. Средства и технологии за производство и съхранение на ГСМ
94.20. Технически средства за осигуряване на храненето на личния състав
94.21. Технологии за производството на консервирани храни
94.22. Вещево осигуряване на личния състав
94.23. Технологии и апаратура за анализи
94.24. Военно-медицинска техника и апаратура
94.25. Болнично стационарно и мобилно оборудване
94.26. Диагностична апаратура
94.27. Лабораторна апаратура и системи
94.28. Лекарства и медицински материали
94.29. Медицински издания
94.30. Медицински транспортни машини
94.31. Полеви медицински пунктове
94.32. Пожарна и аварийна безопастност
94.33. Системи и продукти в областите на търсенето, спасяването и медицинската евакуация
 
97. СИГУРНОСТ И АНТИТЕРОРИЗЪМ
97.1. Специализирано въоръжение за антитерористична дейност
97.2. Специализирани транспортни средства за антитерористична дейност
97.3. Системи за управление и защита на данни
97.4. Продукти и решения в областта на наблюдението на социалните мрежи и анализа на информацията в тях
97.5. Системи, продукти и услуги свързани с кибернетичната сигурност
97.6. Иновативни решения в областта на стратегическите комуникации
97.7. Иновации, решения и продукти в областта на изкуствения интелект
97.8. Автономни системи за наблюдение, събиране на данни, разузнаване, контраразузнаване и противодействие
97.9. Системи за охрана на държавната граница в т.ч. и автономни
97.10. Системи за идентификация и управление на биометрични данни
97.11. Механични системи за сигурност
97.12. Системи за техническа защита
97.13. Контролна и наблюдателна техника
97.14. Специално оборудване, обучение
97.15. Системи за контрол и охрана на критична инфраструктура в т.ч. и автономни
97.16. Системи и продукти предлагащи иновативни решения за компенсиране на климатичните промени
97.17. Системи за превенция и борба с природни бедствия и аварии в т.ч. и автономни
97.18. Индивидуални средства за защита на населението
 
64. ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНОВАЦИИ И НАУЧНА ДЕЙНОСТ
64.1. Научна дейност и разработки
64.2. Изследователска и развойна дейност
64.3. Обучение и образование, учебни заведения
64.4. Изпитания и оценки
64.5. Научни разработки в областта на стратегическите комуникации

 
98. УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
98.1. Съюзи, организации, фондации и институции
98.2. Панаири, изложби, конгреси
98.5. Банки, банково и застрахователно дело
98.6. Издателска дейност, печатни и онлайн издания
98.7. Рекламни услуги
98.8. Търговска дейност, вкл. онлайн магазини
98.15. Експертизи и контрол, сертифициране
98.16. Маркетинг и консултантска дейност
98.17. Патенти, лицензи, ноу-хау
 
99. ДРУГИ

Свали в pdf: Тематични направления