Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Международна научна конференция

По традиция Изложението се съпътства от Международна научна конференция, организи­рана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2022 година предстои единадесетото издание на конференцията. 

Tемата на  XI Международна научна конференция е "Научните изследвания, технологии и иновации - основа за изграждане на нови отбранителни способности".

Тематичните направление и условията за участие ще бъдат публикуване на по-късен етап.