Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Международна научна конференция

Единадесетата международна научна конференция „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности” се проведе на 2 и 3 юни 2022 г. в рамките на Петнадесетото международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022 – отбрана, антитероризъм и сигурност”.

Конференцията бе открита от директора на Института по отбрана полк. доц. д.н. Борислав Генов. Приветствия към участниците и гостите на конференцията бяха отправени от г-н Йордан Божилов – заместник-министър на отбраната, от генерал-майор Тодор Дочев – началник на Военна академия „Г. С. Раковски“, от проф. д.ик.н. Стоян Денчев – директор на Института по информация и сигурност към Университета по библиотекознание и информационни технологии и др.

Заместник-министърът на отбраната г-н Йордан Божилов, в своето приветствие към участниците в конференцията подчерта, че от съществено значение е търсенето на добри и рационални решения за развитие на отбранителните способности, като сподели, че на среща с представители на Европейската агенция за отбрана се е наблегнало върху съвместното разработване, придобиване, инвестиране и поддръжка в техника, технологии и ресурси, тъй като и съвместно участваме в провежданите операции.

 Сред основните акценти на конференцията бяха перспективите за развитие на научните изследвания и технологии и внедряването на иновативни решения за повишаване на отбранителните способности на страната и модернизация на Въоръжените сили. Дискусии и споделяне на различни идеи и решения за развитие на въоръженията и бойната техника, комуникациите, радиолокацията, информационните технологии, икономическите и политически аспекти на отбраната и други тематични направления намериха място в три научни сесии на конференцията. Участие в тях взеха: г-н Орхан Муратли – директор на дирекция „Поддръжка на операции” в агенция NSPA на НАТО, г-н Роберт Елвиш, ръководител на програма „Въздушни и сухопътни бойни системи” в агенция NSPA на НАТО, полковник доц. д.н. Борислав Генов, директор на Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“ и доц. д-р Велизар Шаламанов от Института по информационни и комуникационни технологии – БАН.

Участие в събитието взеха над 120 делегати и гости от страната и чужбина – от министерство на отбраната, министерството на икономиката, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система, академичната общност, представители на български и чуждестранни фирми и организации от отбранителната индустрия. Изнесени бяха над 60 научни доклада.