Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

Международна научна конференция

По традиция Изложението се съпътства от Международна научна конференция, организи­рана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2020 година предстои десетото издание на конференцията. 

Tемата на  X Международна научна конференция е „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността".

Тематичните направления са обособени в две секции, както следва:

Секция I. „Научните изследвания и иновации в отбраната и сигурността”:
- Въоръжение, бойни системи и технологии;
- Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
- Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.

Секция II. „Инвестиции в технологични иновации”:
- Изследвания, технологии и системи за отбрана и сигурност;
- Инвестиции и индустриално сътрудничество за отбрана и сигурност.

Повече информация относно условия за участие, регистрация, срокове и изисквания за подготовка на докладите и др. може да намерите на интернет страницата на Конференцията, следвайки линка - https://di.mod.bg/hemus2020/bg, или като се свържете с:

доцент д-р Росен Станков Илиев
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров"
София 1592, бул."Проф. Цв. Лазаров" № 2
тел:    + 359 2 922 18 21, + 359 2 922 18 37
факс:  +359 2 922 18 08
E-mail: r.iliev@di.mod.bg