Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Международна научна конференция

По традиция Изложението се съпътства от Международна научна конференция, организи­рана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2020 година предстои десетото издание на конференцията. 

Предишното издание, Деветата международна научна конференция на тема „Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата Европейска отбрана и сигурност” се проведе на 31 май 2018 г. Основните тематични направления обхванаха ролята и функциите на Европейския фонд за отбрана, приоритетите за придобиване на способности в Европейския съюз, насърчаването на изследванията за отбрана, изпълнението на Подготвителното действие за научни изследвания в отбраната, както и направленията въоръжение, бойни системи и технологии, комуникационни системи, киберсигурност и социални и икономически аспекти на отбраната.

 В конференцията взеха участие над 280 делегати и гости от страни от Европейския съюз, от Израел, Албания, Гана, Алжир и други, както и редица представители на световни водещи производители на отбранителна техника и академичните среди. По време на конференцията бяха изнесени 29 доклада, докато други 23 бяха изложени на постери.

Tемата на  X Международна научна конференция, която ще бъде проведена в рамките на „Хемус 2020“, вече е определена. Тя е „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации - решаващ фактор за отбраната и сигурността".