Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Международна научна конференция

По традиция „Хемус“ се съпътства от Международна научна конференция, която се организи­ра от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2024 година, по време на шестнадесетото издание на изложението, предстои провеждането на XII-та Международна научна конференция. 

Tемата конференцията е „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“.

По-подробна информация относно конференцията – програма, условия за участие, регистрация и др. ще бъде публикувана допълнително.

Лице за контакт от Института по отбрана,  във връзка с участие в конференцията:

проф. д-р Росен Илиев,
тел:+ 359 2 922 18 21,
факс: + 359 2 922 18 08,
E-mail: r.iliev@di.mod.bg