Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Международна научна конференция

По традиция „Хемус“ се съпътства от Международна научна конференция, която се организи­ра от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2024 година, по време на шестнадесетото издание на изложението, предстои провеждането на XII-та Международна научна конференция. Конференцията ще се проведе в рамките на "Седмица - Изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос", елемент от официалната програма на Белгийското Председателство на ЕС.

Tемата конференцията е „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“.

По време на конференцията ще бъдат организирани две научни сесии:

Сесия 1: „Иновации в сигурността и отбраната”: 

- Иновации в отбранителни технологии и системи на НАТО;

- Иновации за модернизация на Въоръжените сили.

Сесия 2: „Научни изследвания, технологии и системи за сигурност и  отбрана”:

- Въоръжение, бойни системи и технологии;

- Комуникационни и информационни системи и технологии, киберсигурност;

- Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната;

- Енергийна ефективност в отбраната;

- Защита на силите (инженерно осигуряване, ЯХБЗ и ПВО);

- Логистика;

- Медицина и здравен мениджмент.

За повече информация информация относно конференцията: програма, условия за участие, регистрация и др. моля, следвайте линка - https://di.mod.bg/hemus2024/bg
 
Лице за контакт от Института по отбрана,  във връзка с участие в конференцията:

проф. д-р Росен Илиев,
тел:+ 359 2 922 18 21,
факс: + 359 2 922 18 08,
E-mail: r.iliev@di.mod.bg