Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

История

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И УСЛУГИ „ХЕМУС“

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, УСТОЙЧИВОСТ на кризи“

„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“

„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

С решение на Министерския съвет на Република България от 1995 г. е създадена Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС”, която се провежда веднъж на две години на територията на Международен Панаир Пловдив.

Изложбата се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката.

Фондация „ХЕМУС – 95“, с принципал Министъра на отбраната, е ангажирана с финансирането и организацията на изложбата.

През периода на своето над 29 годишно съществуване изложбата преследва и постига своята основна цел, а именно да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят въоръжение и бойна техника, както и целия спектър от отбранителни продукти. Създава възможности за кооперирани производства, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки на нови изделия в областта на отбраната и сигурността.

От 2011г. идейната концепция на изложбата бе разширена и обогатена в три направления „ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ И СИГУРНОСТ“. Особено място се отделя на иновациите, научно-развойната дейност, като се организират научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.

Петнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2022- Отбрана, антитероризъм и сигурност“ се състоя от 1 до 4 юни 2022 г. в Международен Панаир Пловдив. Независимо от сложната обстановка „Хемус 2022“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2020 г. По-специално, „Хемус 2022“ разшири покритата и особено откритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители. Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание. На изложбена площ от общо 4284 кв.м., от които 2039 кв.м. покрита и 2245 кв.м. открита бяха представени 100 фирми и организации, от които 59 български и 41 чуждестранни от 21 държави.  Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования. Този контингент, както и посетилите изложението военнослужещи от Обединеното Кралство бяха част от Многонационалната батальонна бойна група на НАТО формирана на територията на Република България.

Българската академична среда продължи да показва значим интерес, като в „Хемус 2022“ взеха участие като изложители общо 11 научни звена и висши учебни заведения, от които 5 военни и 6 граждански.

Като цяло, независимо от сложната икономическа и геополитическа  обстановка в света, постигнатите търговски параметри на „Хемус 2022“ надвишиха с от 10% до 50 % постигнатото на предишното издание.

Това издание на изложението предизвика разширен интерес и посещение от редица представители на българските държавни институции, от официални делегации и гости на министъра на отбраната, от дипломатическия корпус, от представители на българския и чуждестранен бизнес и не на последно място от множество български и чуждестранни граждани. От българска страна експозицията беше разгледана от президента на Република България, от народни представители, от министъра на отбраната, от заместник министри на отбраната, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа,  от началника на отбраната, от командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали.

Изложението беше посетено и от 18 чуждестранни делегации, гости на министъра на отбраната. Наред с официалните делегации, на „Хемус 2022“ имаше посетители от 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Австралия, Африка и Азия. Редица страни, бяха представени като посетители и от аташетата си по отбраната акредитирани в София.

Общият брой посетители на изложението и съпътстващите го мероприятия надмина 3000 души, с което позитивната тенденция за увеличаване на посещаемостта се запазва.

Изложението и съпътстващите го мероприятия бяха отразени от представители на над 36 български и чуждестранни медии.

Експозицията на практика продължава да обхваща пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

Изложението беше открито от президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, Румен Радев. С приветствие към изложителите и посетителите се обърна министърът на отбраната, Драгомир Заков.

Непосредствено след откриването по утвърдена вече традиция беше проведен динамичен показ, в който взеха участие вертолет и самолети от българските ВВС.

„Хемус 2022“ се утвърди като изключително успешна платформа за деловите срещи от всички видове – g2g, g2b, b2b. Благодарение на предварително резработен механизъм бяха заявени, организирани и проведени над 60 делови срещи от различен вид, както по заявка на делегациите и останалите посетители, така и по заявка на самите изложители.

По отношение на формата g2g, всички официални делегации проведоха делови срещи с ръководството на българското МО, а много от тях – и двустранно.

Традиционно Изложението беше съпътствано от провеждането на Динамичен и Статичен показ на въоръжение, техника и оборудване на Въоръжените сили на Република България, МВР на страната, Демонстрационни стрелби, Научна конференция и Индустриален форум.

Отново в Статичния показ участваха личен състав и техника на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ, на който бяха представени три бойни бронирани машини на пехотата, както и безпилотен летателен апарат с близко действие.

Участие в демонстрационните стрелби взеха 9 фирми и организации. По време на стрелбите бяха демонстрирани 24 вида нови отбранителни продукти от български производители. Стрелбите бяха излъчвани на живо на територията на изложението, на мониторите на информационните щандове и в двете палати.

В Единадесетата международна научна конференция „Научните изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности” взеха участие над 120 делегати и гости от страната и чужбина. Изнесени бяха над 60 научни доклада.

Като ново съпътстващо събитие в рамките на „Хемус 2022“, в деня преди официалното откриване на изложението беше открит първия симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD). В симпозиума взеха участие повече от 30 лектори по проекти, финансирани от Европейския съюз, както и представители на EDA, Генерална дирекция за отбранителна индустрия и космос (DG DEFIS), Европейската комисия, Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) и други. Същият беше трибуна на повече от 100 специалисти от различни европейски институти, научни и бизнес организации, събрани, за да обменят опит и установят трайни и полезни директни връзки.

Ново съпътстващо събитие бе и състезанието-хакатон DefInSpace Bulgaria 2022. DefInSpace Булгариа 2022 е първото международно състезание за иновации с фокус приложението на космически технологии в областта на отбраната и сигурността, иницииран от Френското космическо командване във Франция (Commandement de l'Espace) и организиран от  френския аерокосмически клъстер „Aerospace Valley“ през 2021г. и Офисът за трансфер на аеро-космически технологии, Българска академия на науките.

Опирайки се на натрупания опит и създадените традиции, разчитайки на създадените контакти и делови отношения с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО и страните от близо и далеч, съблюдавайки взаимния интерес гледаме с оптимизъм към следващото изложение за отбранителна техника „ХЕМУС 2024“.

НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ, ДОБРЕ ДОШЛИ!