Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

История

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА И УСЛУГИ „ХЕМУС“

„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“

„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

С решение на Министерския съвет на Република България от 1995 г. е създадена Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС”, която се провежда веднъж на две години, в последната седмица на месец май, на територията на Международен Панаир Пловдив.

Изложбата се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката.

Фондация „ХЕМУС – 95“, с принципал Министъра на отбраната, е ангажирана с финансирането и организацията на изложбата.

През периода на своето 25 годишно съществуване изложбата преследва и постига своята основна цел, а именно да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят въоръжение и бойна техника, както и целия спектър от отбранителни продукти. Създава възможности за кооперирани производства, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки на нови изделия в областта на отбраната и сигурността.

От 2011г. идейната концепция на изложбата бе разширена и обогатена в три направления „ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ И СИГУРНОСТ“. Особено място се отделя на иновациите, научно-развойната дейност, като се организират научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.

От 30 май до 2 юни 2018 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018 - Отбрана, антитероризъм и сигурност”. При това издание тематичните направления бяха допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност, стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.

На изложбена площ от общо 4436 кв.м., от които 1536 кв.м. покрита и 2873 кв.м. открита, бяха представени общо 69 фирми и организации, от които 48 български и 21 чуждестранни. С изложители, подизложители или представени на щанд участваха 17 държави – Република Австрия, Република Беларус, Република България, Федерална република Германия, Кралство Дания, Държавата Израел, Италианската република, Канада, Китайската народна република, Република Литва, Кралство Испания, Република Полша, Съединените Американски Щати, Република Турция, Република Финландия, Френската република, Чешката Република. За първи път като изложители участваха две организации от състава на българското Министерство на вътрешните работи. Българската академична среда разшири участието си, като 10 научни и висши учебни звена представиха свои образователни продукти, услуги и иновативни научни разработки в областта на сигурността и отбраната. 

Броят на посетителите надмина 2800 души и показа висок национален и международен ръст на интереса към изложениет. В национален контекст експозицията беше разгледана от президентът на Република България, от председателят на Парламентарната комисия по отбрана и народни представители, от двама заместник министър-председатели, от двамата заместник-министри на отбраната, от заместник министрите на икономиката, на министерството на вътрешните работи и на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, от Началникът на отбраната, от Командванията на Видовете въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани. Изложението предизвика изключително висок международен интерес. Експозицията беше разгледана от европейският комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество, малки и средни предприятия, от главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана, от заместник-генералният директор на Генерална дирекция "Растеж" в Европейската комисия, от заместник-директорът на Дирекция „Инфраструктурни услуги“ в Агенцията на НАТО за комуникации и информация, от представителите на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа и др. Изложението беше посетено и от 12 чуждестранни делегации, гости на българския министър на отбраната. Редица страни бяха представени от ръководителите на дипломатическите си мисии в страната ни, както и от аташетата по отбраната акредитирани в София.

Според проведеното независимо социологическо изследване, удовлетвореността на изложителите и посетителите от изданието тази година бележи значим ръст по сравнение с предишни издания, като над 80% от изложителите и 90% от посетителите са изцяло удовлетворени, а негативни оценки липсват. Над 85% от изложителите и над 90% от посетителите дават конкретна заявка или заявяват намерение за участие в едно следващо издание. При изложителите, 17% са реализирали намеренията си за сключване на сделки по време на изложението, а други 61% очакват сключване на такива в периода след събитието. Посетителите от своя страна дават висока оценка за значимостта на изданието през 2018 г., като почти всички анкетирани са категорични, че подобни изложения ще продължават да имат значение за вземането на решения и развитието на бизнеса и ще останат полезни и ефективни през следващите 5-6 години.

Тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018“ беше открито от президента на Република България, Румен Радев. Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, Красимир Каракачанов отправи приветствен адрес към изложителите, гостите и посетителите на събитието. 

В рамките на Изложението беше проведена Деветата международна научна конференция на тема „Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата Европейска отбрана и сигурност” се проведе на 31 май. Основните тематични направления обхванаха ролята и функциите на Европейския фонд за отбрана, приоритетите за придобиване на способности в Европейския съюз, насърчаването на изследванията за отбрана, изпълнението на Подготвителното действие за научни изследвания в отбраната и др. В конференцията взеха участие над 280 делегати и гости от страни от Европейския съюз, от Израел, Албания, Гана, Алжир и други, представители на световни водещи производители на отбранителна техника и академичните среди. По време на конференцията бяха изнесени 29 доклада, докато други 23 бяха изложени на постери.

Индустриалният форум, като част от съпътстващите мероприятия на Изложението, беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведe. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната. Към подписаният меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и МВР.

Традиционно в рамките на “ХЕМУС 2018” се проведоха демонстрационни стрелби  на ЦАТИП „Змейово“. Участие в събитието взеха 7 фирми и организации. От българска страна бяха демонстрирани 18 вида нови отбранителни продукти. За първи път в историята на изложението на стрелбите през тази година участва и чуждестранна фирма – „Patria Land System”, Финландия която демонстрира маневрените и огневите възможности на бронираната модулна машина Patria AMV 8x8. 

В значителен Статичен показ бяха представени въоръжение, техника и оборудване на Видовете Въоръжени сили и МВР.

В церемонията по закриването на“Хемус 2018“ участва заместник-министърът на отбраната, Анатоли Величков, като на всеки един от изложителите беше връшен плакет и сертификат за участие.

По този начин „Хемус 2018” се превърна успешна платформа за координация и партньорство между българските държавни институции, националната ни отбранителна индустрия, Въоръжение сили на страната, и академичната общност и се утвърди като емблема на синергията на усилията в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие. Експозицията на практика обхвана пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване. Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

Опирайки се на натрупания опит и създадените традиции, разчитайки на създадените контакти и делови отношения с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО и страните от близо и далеч, съблюдавайки взаимния интерес гледаме с оптимизъм към следващото изложение за отбранителна техника „ХЕМУС 2020“.

НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ, ДОБРЕ ДОШЛИ!