Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Достъп

Право на достъп до Изложението през първия ден имат само официално поканените гости.

Право на достъп до Изложението за периода от втория ден до неговия край имат специалисти, търговци и представители на деловите среди с покани или предварителна онлайн регистрация.

Посетители с входен билет се допускат само през последните 2 дни.

От съображения за сигурност, лица под 16 години имат право на достъп до Изложението с придружител, лице над 18 г., носещо отговорност за техните действия.