Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Седмица - Изследвания и иновации за сигурност, отбрана и космос
ХЕМУС 2024 – НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС
6-8 ЮНИ 2024, ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ

Белгийското председателство на Съвета на ЕС постави като ключови приоритети ускоряването на двойния зелен и цифров преход и използване на иновациите, както и укрепването на способността на ЕС да предприема действия в областта на сигурността и отбраната. С предвидените за приемане, в рамките на Белгийското председателство, законодателство на ЕС за космическото пространство и Космическа стратегия на ЕС за сигурност и отбрана, ще бъдат поставени основите на една нова екосистема - „Сигурност-Отбрана-Космос“, която ще помогне за постигане на стратегическа автономност на Европа в тези сектори.

В отговор на актуалните геополитически предизвикателства Европейската комисия прие първата по рода си Европейска стратегия за отбранителната промишленост на ниво ЕС и предложи амбициозен набор от нови действия в подкрепа на конкурентоспособността и готовността на своята отбранителна индустрия.

Целите на Седмицата на НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ЗА СИГУРНОСТ, ОТБРАНА И КОСМОС са да подкрепи изпълнението на тези приоритети и да насърчи създаването на контакти и взаимодействие между представители на науката и на индустрията, с оглед обмен на опит и бъдещо сътрудничество в областта на сигурността, космоса и отбраната.

В програмата са предвидени да се проведат поредица от тематични събития, адресиращи два основни аспекта – от една страна, предизвикателствата, пред които сме изправени в светлината на актуалните геополитически събития и приетите приоритети на ЕС за укрепване на европейската отбранителна индустрия, а от друга - глобалните предизвикателства, свързани с неблагоприятните последици от климатичните промени и ролята на науката, иновациите и космическите технологии за ускоряване на прехода към зелена, устойчива и сигурна Европа:

  • Международна научна конференция „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“ – 6-7 юни 2024г.;
  • Семинар на тема: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“ – 6 юни 2024г. - https://www.eurisy.eu/event/satellite-based-services-for-disaster-risk-management-bulgaria/about/;
  • Семинар на тема: „Космос за устойчиво бъдеще“ – 7 юни 2024г.
  • Хакатон  „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (Space for Green, Sustainable and Secure Europe – S4GSS) – 7-8 юни 2024г. - https://hackathon24.rst-tto.com/

Събитията ще дадат възможност да се дискутират предизвикателствата и да се търсят решения, като ще събере представители на националната и местната власт, специалисти, експерти и учени от водещи европейски организации, както и представители на бизнеса от различни сектори.

Събитията са без такса за участие. Работните езици ще бъдат български и английски.

Допълнителна информация и отговор на въпроси може да намерите на следните адреси:

За конференцията: hemusconf@di.mod.bg, office@di.mod.bg, тел.: +359 2 92 21821, за регистрация и актуална информация – https://di.mod.bg/hemus2024/

Регистрация за семинарите и Хакатона: https://forms.gle/5oA3AUQTnuXYv4wL7

За допълнителна информация : office@cnsdr.bas.bg; office@rst-tto.com; тел.: 359 2 979 2498; https://cnsdr.bas.bg/;  https://www.hemusbg.org/bg,

 
Министерство на иновациите и растежа на Република България
Посолство на Кралство Белгия в Република България

С подкрепата на:

Национална научна програма „Сигурност и отбрана“