Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Видове посетители

След отбелязания ръст, както в общия брой на посетителите, така и в броя на официалните делегации, които присъстваха на „Хемус 2020“, привличането на по-голям брой и по-широк спектър от посетители, с цел постигане на максимални резултати от Изложението ще бъде основен приоритет на oрганизаторите и за „Хемус 2022“.

За реализиране на тази амбиция Изложението „Хемус 2022“ адресира чрез покани и послания следните основни категории посетители:

- Чуждестранни национални делегации, делегации от Европейската агенция по отбрана (ЕАО), агенциите на НАТО, представители на Европейската комисия и др. международни организации, както и Националните директори по въоръженията на страните от ЕС и НАТО по официална покана на Министъра на отбраната и Министъра на икономиката;

 - Представители на българските държавни институции и ведомства;

- Висшето военно ръководство на Българската армия, командирите на Видовете Въоръжени сили, командири на военни формирования с ранг на съединение;

- Директорите на Дирекции в МО и ръководителите на структури пряко подчинени на министъра на отбраната;

- Ръководители на чуждестранни мисии, военни и търговски представители акредитирани в София;

- Делегации и лица дефинирани като интерес за контакт от страна на СБОИ и други партньори на организаторите;

- Представители на академичната среда и висшите военни и граждански учебни заведения, научни звена и висши учебни заведение, млади учени, студенти;

- Военнослужещи;

- Училища;

- Граждани от Пловдив и страната.