Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Видове посетители

Това издание на изложението предизвика разширен интерес и посещение от редица представители на българските държавни институции, от официални делегации и гости на министъра на отбраната, от дипломатическия корпус, от представители на българския и чуждестранен бизнес и не на последно място от множество български и чуждестранни граждани. Позитивна тенденция е привличането на нови посетители от всички категории, както и на високопоставени делегации от нови страни при запазване на интереса на традиционните посетители.

Впечатление прави завръщането на много чуждестранни специалисти или представители на чуждестранни военни делегации след значителния отлив през 2020г.

Общият брой посетители на изложението и съпътстващите го мероприятия надмина 3000 души, с което позитивната тенденция за увеличаване на посещаемостта се запазва. Това увеличение е предимно за сметка на ръст в интереса проявен от представителите на българските държавни институции, на частния бизнес, на българската академична среда и посетителите по покана на чуждестранните и нашите изложители.