Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Видове посетители

Привличането на голям брой и широк спектър от посетители, с цел постигане на максимални резултати ще бъде основен приоритет на организаторите на  16-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - "Хемус 2024".

За реализиране на тази амбиция „Хемус 2024“ адресира чрез покани и послания следните основни категории посетители:

- Чуждестранни национални делегации, делегации от Европейската агенция по отбрана (ЕАО), агенциите на НАТО, представители на Европейската комисия и др. международни организации, както и Националните директори по въоръженията на страните от ЕС и НАТО по официална покана на Министъра на отбраната и Министъра на икономиката;

 - Представители на българските държавни институции и ведомства;

- Висшето военно ръководство на Българската армия, командирите на Видовете Въоръжени сили, командири на военни формирования с ранг на съединение;

- Директорите на Дирекции в МО и ръководителите на структури пряко подчинени на министъра на отбраната;

- Ръководители на чуждестранни мисии, военни и търговски представители акредитирани в София;

- Делегации и лица дефинирани като интерес за контакт от страна на СБОИ и СКОИ;

- Представители на академичната среда и висшите военни и граждански учебни заведения, nаучни звена и висши учебни заведение, млади учени, студенти и ученици;

- Военнослужещи;

- Граждани от Пловдив и страната.