Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Индустриален форум

УВАЖАЕМИ УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ ФОРУМ,

На 5 юни 2024 г. от 15:30 до 17:30 ч. в Конгресния център на Международния Панаир Пловдив ще се проведе заседание на Индустриалния форум като събитие от програмата на XVI Международната изложба „Хемус 2024 – Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Oт своето учредяване си през 2012 г. Индустриалният форум е традиционно мероприятие в програмата на изложбата. Целта на форума е изграждане на устойчиви партньорски отношения и непрекъснат диалог между държавата, бизнеса и научно-изследователската общност в областта на отбраната и сигурността, базирани на предвидимост, прозрачност, доверие и най-добри бизнес практики. В рамките на Индустриалния форум се провеждат дискусии за перспективите пред българския бизнес с оглед на възможностите за инвестиции, иновациите, съвместни научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната.

Основни акценти в програмата на тазгодишното заседание на Индустриалния форум в рамките на „Хемус 2024“ ще бъдат дейността на Агенцията за поддръжка и придобиване на НАТО (NSPA), представена лично от генералния мениджър на Агенцията; представяне на актуалните европейски инициативи и програми в подкрепа на отбранителната индустрия – новата „Европейска стратегия за отбранителната индустрия“, проекта на регламент за създаване на Европейска програма за отбранителна индустрия и др.; поуки от досегашното участие на български предприятия и научни организации в Европейския фонд за отбрана (ЕФО) и представяне на Работната програма на ЕФО за 2024 г.; мерки за насърчаване на научно-изследователската дейност и иновациите в областта на отбраната.

В тази връзка, за участие в предстоящото заседание на Индустриалния форум приложено Ви изпращам покана от министъра на отбраната г-н Атанас Запрянов и министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов в качеството им на съорганизатори на „Хемус 2024“. За да вземете участие в заседанието на Индустриалния форум и в случай че не сте официален гост или изложител на „Хемус 2024“ е необходимо да направите посетителска електронна регистрация на следния адрес: https://www.hemusbg.org/posetiteli/registracia-posetiteli. Моля да разпечатате и носите със себе си генерирания в края на регистрационния процес индивидуален баркод.

За допълнителни въпроси, моля да се обръщате към посочените в приложената покана лица за контакт от Министерството на отбраната и/ или Министерството на икономиката и индустрията.
Ще се радваме да вземете участие в тазгодишното издание на Индустриалния форум.
За регистрация за участие, моля следвайте линка: https://forms.gle/5hh2TnTvsDpEhxgE6