Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

Индустриален форум

По традиция Изложението се съпътства от Индустриален форум, събитие което цели да даде платформа на представители на индустрията, научни, правителствени и неправителствени организации и институции за дискусии и решения в интерес на инвестициите, иновациите, съвместните научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната. През 2020 г. предстои поредното издание на Индустриалния форум.

По време на предишното издание на Изложението през 2018 г., Индустриалният форум беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведе на 30 май. Това съпътстващо изложението събитие на свой ред също така привлече широк международен интерес. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, използвайки платформата предоставена от  Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP в контекста на вече постигнатото съгласие с Европейския парламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Практически резултат от работата беше подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум, към който тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и българското МВР.


Поредното заседание на Индустриалния форум по време на "Хемус 2020" ще бъде проведено на 30.09.2020 г. в зала „България" на Конгресения център на Международен панаир Пловдив.
 
Тема: Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (EDF) и перспективите пред българската отбранителна индустрия
 
Цел: Oбсъждане опита и поуките от участието на българската отбранителна технологична индустриална база и администрацията в програмата EDIDP през 2019 г.

Установяване на ясни и прозрачни модел и процедури за участие и подкрепа на EDIDP/EDF проекти от страна на индустрията, научните организациите и държавата.

Насърчаване на диалога между български и европейски компании за партньорство и участие в EDIDP (match-making).
 
Дневен ред:
 
14:30 – 15:00 - Регистрация

15:00 – 15:30 - Откриване и приветствия от официалните лица:

- г-н Красимир Каракачанов – заместник-министър председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната;

- г-н Лъчезар Борисов – министър на икономиката;

- адмирал Емил Ефтимов – началник на отбраната.

15:30 – 16:50     Опит и поуки от участието на страната и българската отбранителна индустрия в Европейката програмата за отбранително промишлено развитие (EDIDP) през 2019   г.

- Гледната точка на Министерството на икономиката – брифинг на г-жа Диляна Карагеоргиева, държавен експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, МИ;

- Опитът на индустрията – г-н Тошко Пунчев, представител на Бианор Сървисиз;

- Опитът на Министерството на отбраната – брифинг на г-н Росен Иванов – държавен експерт в дирекция „Политика по въоръженията“, Министерство на отбраната;

- Опитът на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (TBC) от участие в европейски проекти и програми.

16:50 – 17:05     Почивка за кафе;

17:05 – 17:25     Importance of the Defense Industry from the Perspective of the Service member in Uniform
- полковник Шанън Джонсън – аташе по отбраната и военновъздушен аташе на САЩ в България (Colonel Shannon L. Johnson, SDO/DATT)

17:25 – 18:00     Дискусия

За повече информация: https://iforum-bg.mod.bg

За контакти:

1. От Министерството на отбраната:
г-н Росен Милчев Иванов;
Държавен експерт в отдел „Военнотехническо сътрудничество” в дирекция „Политика по въоръженията";
Телефон: 00359 2 92 20 867;
Мобилен: 00359 888 889 468;
E-mail: rosen.ivanov@mod.bg.

2. От Министерството на икономиката:
г-жа Петя Лазарова Ценова;
Началник на отдел в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“,
Телефон: 00359 02 940 75 82;
Мобилен: 00359 888 810 519;
E-mail: p.cenova@mi.government.bg.