Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
препланирано за началото на октомври 2020г.

Индустриален форум

По традиция Изложението се съпътства от Индустриален форум, събитие което цели да даде платформа на представители на индустрията, научни, правителствени и неправителствени организации и институции за дискусии и решения в интерес на инвестициите, иновациите, съвместните научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната. През 2020 г. предстои поредното издание на Индустриалния форум.

По време на предишното издание на Изложението през 2018 г., Индустриалният форум беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведе на 30 май. Това съпътстващо изложението събитие на свой ред също така привлече широк международен интерес. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, използвайки платформата предоставена от  Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP в контекста на вече постигнатото съгласие с Европейския парламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Практически резултат от работата беше подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум, към който тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и българското МВР.