Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
30 септември - 3 октомври 2020г.

Индустриален форум

По традиция Изложението се съпътства от Индустриален форум, събитие което цели да даде платформа на представители на индустрията, научни, правителствени и неправителствени организации и институции за дискусии и решения в интерес на инвестициите, иновациите, съвместните научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната. През 2020 г. предстои поредното издание на Индустриалния форум.

По време на предишното издание на Изложението през 2018 г., Индустриалният форум беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведе на 30 май. Това съпътстващо изложението събитие на свой ред също така привлече широк международен интерес. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, използвайки платформата предоставена от  Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP в контекста на вече постигнатото съгласие с Европейския парламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Практически резултат от работата беше подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум, към който тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и българското МВР.

За повече информация: https://iforum-bg.mod.bg
За контакти:

1. От Министерството на отбраната:
г-н Росен Милчев Иванов;
Държавен експерт в отдел „Военнотехническо сътрудничество” в дирекция „Политика по въоръженията";
Телефон: 00359 2 92 20 867;
Мобилен: 00359 888 889 468;
E-mail: rosen.ivanov@mod.bg.

2. От Министерството на икономиката:
г-жа Петя Лазарова Ценова;
Началник на отдел в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“,
Телефон: 00359 02 940 75 82;
Мобилен: 00359 888 810 519;
E-mail: p.cenova@mi.government.bg.