Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Индустриален форум

По традиция Изложението се съпътства от Индустриален форум, събитие което цели да даде платформа на представители на индустрията, научни, правителствени и неправителствени организации и институции за дискусии и решения в интерес на инвестициите, иновациите, съвместните научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната. През 2020 г. предстои поредното издание на Индустриалния форум.

По време на предишното издание на Изложението през 2018 г., Индустриалният форум беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведе на 30 май. Това съпътстващо изложението събитие на свой ред също така привлече широк международен интерес. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, използвайки платформата предоставена от  Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP в контекста на вече постигнатото съгласие с Европейския парламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Практически резултат от работата беше подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум, към който тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и българското МВР.