Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Индустриален форум

По традиция Изложението се съпътства от Индустриален форум, събитие което цели да даде платформа на представители на индустрията, научни, правителствени и неправителствени организации и институции за дискусии и решения в интерес на инвестициите, иновациите, съвместните научни разработки и технологиите в областта на сигурността и отбраната. 

По време на "Хемус 2020" темата на Индустриалния форум беше "Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (EDF) и перспективите пред българската отбранителна индустрия". Основната цел на форума беше насочена към обсъждане на опита и поуките от участието на българската отбранителна технологична индустриална база и държавната администрация в програмата EDIDP; разработването и прилагането на национално ниво на ясни и прозрачни модел и процедури за участие и подкрепа на EDIDP/EDF проекти от страна на индустрията, научните организациите и държавата. Използваха се възможностите на Форума и за насърчаване на диалога между български и европейски компании за партньорство и участие в EDIDP (match-making).

През 2022 г. предстои поредното издание на Индустриалния форум.

Очаквайте повече информация.