Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Индустриален форум

Индустриалният форум беше на тема „Приоритети на България за развитие на отбранителни способности и иновации в отбраната – прилагане на засилено военно-техническо сътрудничество в рамките на ЕС и НАТО“. Събитието се проведе на 1 юни, в рамките на „Хемус 2022“.

Цели на Форума бяха:

- да се направи преглед на националните приоритети за развитие на отбранителни способности и за изграждане на отбранително-индустриални и технологични капацитети и иновации в отбраната; амбицията на България за участие в новите инициативи за сътрудничество на НАТО и ЕС в областта на отбраната; начални поуки от участието на български предприятия и научни организации въз основа на опита от Работната програма на Европейския фонд за отбрана 2021 г.;

- да се проведе дискусия за политиките и инструментите на държавата за подкрепа и насърчаване на индустрията и научните организациите в съвместни научни и иновационни програми и проекти, подкрепени от Европейския фонд за отбрана (ЕФО), Европейската агенция по отбрана и НАТО;

- да се насърчи създаването на контакти и взаимодействие между български и европейски компании за партньорство и участие в ЕФО.

Участниците в него бяха приветствани от заместник-министъра на отбраната Станимир Георгиев и заместник-началника на отбраната генерал-лейтенант Цанко Стойков. В работата взеха участие заместник-министъра на икономиката и индустрията Димитър Маргаритов, заместник-министъра на иновациите и растежа Карина Ангелиева, секретаря на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките Димитър Бучков, Диляна Карагеоргиева, държавен експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, Министерството на икономиката и индустрията, Марек Калбарчик, заместник-директор на дирекция “Научни изследвания, технологии и иновации” и ръководител на отдел “Финансирани от ЕС отбранителни изследвания”, Европейска агенция по отбрана, както и представители на българската и чуждестранната отбранителна индустрия, научни институти и организации.