Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Преглед на резултатите от "Хемус 2024"

Шестнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024“,
05.06. - 08.06.2024, Пловдив, България
   
„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“
 

Общ преглед.

Шестнадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“ се състоя от 5 до 8 юни 2024 г. в Международен Панаир Пловдив. Събитието се проведе в сложни геополитически и икономически условия. От организаторите бяха положени значими усилия за да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

Независимо от сложната обстановка „Хемус 2024“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2022 г. По-специално, „Хемус 2024“ разшири покритата изложбена площ за да разположи повишения брой изложители. За първи път от повече от 14 години на „Хемус 2024“ се използват три изложбени палати (Палати 3, 7 и 6). Значим брой нови изложители, от нови за „Хемус“ страни участваха успешно в това издание.

На изложбена площ от общо 5177 кв.м., от които 2820 кв.м. покрита и 2357 кв.м. открита бяха представени 157 изложители, от които 80 български и 77 чуждестранни от 25 държави, а именно Република Австрия (3 фирми), Австралийския съюз, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия (7 фирми), Република Гърция (2 фирми), Кралство Дания (2 фирми), Арабска република Египет (5 фирми), Държавата Израел (6 фирми), Република Индия (3 фирми), Кралство Испания (2 фирми), Италианска република (4 фирми), Китайската народна република (3 фирми), Кралство Норвегия, Ислямска република Пакистан (2 фирми), Република Полша (4 фирми), Република Корея (8 фирми), Румъния (2 фирми), САЩ (10 фирми), Словения, Република Турция (5 фирми), Украйна, Унгария, Френската република (2 фирми) и Чешка Република (6 фирми).

Сред нашите уважавани изложители, на които предложихме домакинство, отново беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования.

Българската академична среда продължи да показва значим интерес, като в „Хемус 2024“ взеха участие като изложители общо 12 научни звена и висши учебни заведения, от които 5 военни и 7 граждански.

Като цяло, независимо от сложната икономическа и геополитическа  обстановка в света, постигнатите търговски параметри на „Хемус 2024“ надвишиха с от 10% до 60 % постигнатото на предишното издание.

Това издание на изложението предизвика разширен интерес и посещение от редица представители на българските държавни институции, от официални делегации и гости на министъра на отбраната, от делегации на международни организации, от дипломатическия корпус, от представители на българския и чуждестранен бизнес и не на последно място от множество български и чуждестранни граждани. Позитивна тенденция е привличането на нови посетители от всички категории, както и на високопоставени делегации от нови страни и международни организации при запазване на интереса на традиционните посетители.

Така например от българска страна експозицията беше разгледана от президента на Република България, от народни представители, от министъра на отбраната, от заместник министри на отбраната, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа,  от заместник-началника на отбраната, от командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали.

Изложението беше посетено и от общо 24 чуждестранни делегации от които 17 на двустранна основа, гости на министъра на отбраната и 7 делегации от международни организации.

Гости на министъра на отбраната бяха делегации от Армения (министър на отбраната), Босна и Херцеговина (министър на отбраната), Кралство Саудитска Арабия (заместник-министър на отбраната и военна делегация, аташе по отбраната),  САЩ (помощник заместник министър на СВ, аташе по отбраната и началник на Офиса за военно сътрудничество), Федерална Република Германия (посланик и аташе по отбраната), Арабска Република Египет (аташе по отбраната и делегация от Министерството на военната индустрия), Република Полша (национален директор по въоръженията), Френска Република (национален директор по въоръженията и аташе по отбраната), Азербайджан (главен съветник в Министерството на отбранителната индустрия), Турция (аташе по отбраната), Унгария (изпълнителен директор на Агенцията по експорт), Република Хърватска (военна делегация), Социалистическа република Виетнам (военна делегация), Грузия, Република Гърция (военна делегация от МО), Република Румъния (делегация от МО), Република Северна Македония (военна делегация).

Седем международни организации бяха представени от техни делегации, а именно: НАТО (Международен секретариат), Агенция за поддръжка и придобиване на НАТО – NSPA (генерален мениджър), Европейската агенция за космическа програма - EUSPA (изпълнителен директор), Асоциацията на космическите агенции в Европа - EURISY (президент), Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (DG DEFIS) на Европейската комисия, Европейската космическа агенция (ESA) и Европейския съвет по иновации (EIC).

Наред с официалните делегации, на „Хемус 2024“ имаше посетители от 45 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка, Австралия и Азия. Редица страни, бяха представени като посетители и от аташетата си по отбраната акредитирани в София.

Общият брой посетители на изложението и съпътстващите го мероприятия надмина 3000 души, което представлява запазваща се позитивна тенденция във времето след 2018 г. Това увеличение е предимно за сметка на ръст в интереса, проявен от представителите на българските и чуждестранните държавни институции, международната бизнес среда, на българската академична среда и посетителите по покана на чуждестранни и наши изложители, независимо от сложните геополитически и икономически условия.

Проведеното независимо социологическо изследване отчита многократно усложнената геополитическа и икономическа обстановка при която е проведен „Хемус 2024“. В тази обстановка изданието успява да привлече значителен брой нови изложители и посетители, и е белязано от цялостно добра реализация на предварително поставените цели. Резултатите от проучването показват, че са налице достатъчно предпоставки за високи нива на цялостна удовлетвореност и намерения за участие на „Хемус 2026“. В заключение, проучването регистрира повишаващо се доверие към специализираната изложба и висока оценка за конкретните рационални ползи от нея.

Изложението и съпътстващите го мероприятия бяха отразени от представители на над 57 български и чуждестранни медии.

Експозицията на практика продължава да обхваща пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване, поддръжка на жизнения цикъл и утилизация.

Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

По този начин, „Хемус 2024“ доказа тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

Ето защо, ние отново и с гордост потвърждаваме основните същностни характеристики на „Хемус“, а именно:

„ТРАДИЦИЯ, изключително ПРЕДСТАВЯНЕ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ“.

Откриване, съпътстващи мероприятия и закриване на изложението.

Изложението беше открито от президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, Румен Радев. С приветствие към изложителите и посетителите се обърна министърът на отбраната, Атанас Запрянов.

Сред официалните лица на церемонията по откриването бяха още главният секретар и съветници на президента на Република България, народни представители, заместник-министрите на отбраната, на икономиката и индустрията и на иновациите и растежа, заместник-началникът на отбраната, командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали, министрите на отбраната на Босна и Херцеговина и на Армения, заместник-министърът на отбраната на Кралство Саудитска Арабия, помощник заместник-министърът на СВ на САЩ, ръководители на над 25 дипломатически мисии в страната ни, над 50 акредитирани аташета по отбраната и търговски аташета, както и много български и чуждестранни гости. Церемонията протече при активното участие на НГЧ, като преди откриването бяха представени части от спектакъла „Звезди“.

Непосредствено след откриването по утвърдена вече традиция беше проведен динамичен показ, в който взеха участие самолети от българските ВВС.

Традиционно, преди откриването се проведе пресконференция на която представителите на медиите бяха запознати от главния директор на Международен панаир Пловдив със значението на изложението и неговите основни параметри. Заместник министърът на отбраната, в качеството му на основен представител на Организационния комитет за подготовката и организацията на изложението акцентира върху факта, че основната цел на изложението „Хемус 2024“ е да предостави възможност за демонстрация на нови разработки в отбраната и сигурността и да подпомогне контактите между фирмите, науката и образователните институции и администрацията, като изложението традиционно продължава да отбелязва съществено увеличение на участващите изложители и посетители, както и на заетите изложбени площи по сравнение с предишните издания. Отбелязано беше още, че е значим и ръстът на международния интерес към „Хемус 2024“ и международния характер на събитието и съпровождащите го мероприятия, като изложението е посетено от 24 чуждестранни официални делегации и делегации от международни организации, двама министри на отбраната, двама заместник-министри, редица национални директори по въоръженията и др.

Заместник министърът на икономиката и индустрията, акцентира, че с 16-тото си издание, Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2024“ отново се утвърждава като значимо изложение в Югоизточна Европа на продукти и технологии за отбрана и сигурност. Доказателство за това е широкото участие на български и чуждестранни компании и правителствени представители. Днес „Хемус 2024“ е утвърдена платформа за представяне на международното индустриално сътрудничество в отбраната и сигурността, за развиване на съществуващи и създаване на нови партньорства, допълни заместник-министърът на икономиката и индустрията.

Събития съпътстващи „Хемус 2024“.

Делови срещи.

„Хемус 2024“ се утвърди като изключително успешна платформа за деловите срещи от всички видове – g2g, g2b, b2b. Бяха заявени, организирани и проведени над 60 делови срещи от различен вид, както по заявка на делегациите и останалите посетители, така и по заявка на самите изложители.

По отношение на формата g2g, всички официални делегации проведоха делови срещи с ръководството на българското МО, а много от тях – и двустранно.

На 7 юни се проведе още едно събитие от същия формат - Балканско-Украински форум на отбранителните индустрии. Целта на форума беше да даде платформа за укрепване на сътрудничеството и за създаването на нови бизнес контакти между отбранителната промишленост на Украйна и България в унисон с общите усилия за засилване на отбранително-индустриалното сътрудничество между Европейския съюз и Украйна.

Значимо събитие от формата g2b беше подписването на Споразумение по Програмата за индустриално сътрудничество между компанията „Локхийд Мартин“ и завод „Авионамс“ АД.  

В същия формат (g2b) беше и проведеното представяне на военните заводи на Египет от египетското Министерство на отбранителната индустрия.

По отношение на формата b2b, по-важни бяха изнесените презентациите от фирмите „Елта Системс“, „Рафаел“, „Елбит“, „Самел-90“, „Сейдж Консултанс“ и др. Над 30 изложители заявиха и проведоха делови срещи с техни бизнес партньори.

Динамичен показ.

Непосредствено след откриването и по възстановената през 2020 г. традиция беше проведен авиационен динамичен показ. Участие в показа взеха два самолета МиГ-29 от българските ВВС.

Динамичният показ на тазгодишното издание беше разширен и с още едно събитие – демонстрации на територията на изложението от СКСО. С това беше възстановена една прекъсната през 2016 г. традиция за динамично участие на специалните ни сили, в събитие съпътстващо изложението.

Статичен показ на въоръжение, техника и оборудване на Въоръжените сили на Република България, МВР на страната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

Експонатите бяха изложени в 9 центъра - Пътни превозни средства, Въоръжение, оптични прибори и специално оборудване, Средства за индивидуална и балистична защита, Специална техника и лабораторно оборудване, Системи за моделиране и симулации, Специализирани автомобили, Център за техника на МВР и Център за техника на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ, на който бяха представени бойна бронирана машини на пехотата и машина на реактивна система за залпов огън.

Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“.

Демонстрационни стрелби в рамките на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус–2024“ се проведоха на 7 юни, на Централния артилерийски технически изпитателен полигон (Полигон „Змейово“).

Участие в демонстрационните стрелби взеха 14 фирми и организации (две от които чуждестранни), които демонстрираха 40 вида нови отбранителни продукти. Стрелбите бяха наблюдавани от 8 чуждестранни делегации и Аташета по отбраната и редица компании от отбранителния сектор.

По време на стрелбите бяха демонстрирани 40 вида нови отбранителни продукти от следните български и чуждестранни производители от отбранителната индустрия: „Оптикс“ АД – Панагюрище, „БРОНЯ“ ЕАД – София, „АТН Дифенс“ ЕООД – Пловдив, „САМЕЛ 90“ АД – Самоков, „АЛЕКС-05 БГ“ ЕООД - София, „Дунарит” АД – Русе, „Сейдж Консултантс“ АД - София, „Ахелой ОПМ“ ООД – София, „ЕМКО“ ООД - София, „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот, Институт за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките, D-Fend Solutions – Израел и САЩ, и STEYER ARMS GmbH - Австрия. Също така бяха демонстрирани боеприпаси свързани с изпитания провеждани на ЦАТИП.

Изключителен интерес предизвикаха демонстрациите на ИКИТ-БАН и техните партньори от D-Fend Solutions, които демонстрираха мултикоптери, безпилотни самолети, авионика, наземни станции и антидрон системи.

На демонстрационните стрелби присъстваха заместник-министърът на отбраната, командирът на 61 мбр, директорът на дирекция „Политика по въоръженията“ – МО, директорът на Институт по отбрана „Проф. Цв. Лазаров“, както и офицери и служители от Сухопътните войски, Национален военен университет „Васил Левски“ – гр. Велико Търново и Клуб „Приятели на Българската армия“.

Събитието предизвика широк интерес и сред високопоставените гости и посетители на изложението, както и сред изложители от страната и чужбина. Сред присъстващите бяха делегациите на Азербайджан, Саудитска Арабия, Хърватска и Виетнам. По покана на българските фирми участваха гости от  Украйна.

Демонстрационните стрелби бяха наблюдавани и от представители на значим брой български и чуждестранни фирми, сред които “Сейдж консултанс “АД, „GES BG“, „САМЕЛ 90“ АД, „БИГ 97“ АД, „АРСЕНАЛ“ АД, „Трансмобил“ ЕООД, „АРМАДА ПОНТИКА“ ЕООД,  „ЕМКО“ЕООД, „Дунарит” АД и др.

Стрелбите бяха излъчвани на живо на територията на изложението, на мониторите на информационните щандове и в трите палати.

„Седмица на изследванията и иновациите за сигурност, отбрана и космос“.

Това ново съпътстващо събитие се проведе от 6-ти до 8-ми юни 2024 г. под общия патронаж на белгийското председателство на Съвета на ЕС и на посланика на Кралство Белгия в България и бе посветено на 155-ата годишнина от създаването на БАН и 15-ата годишнина от създаването на Института по отбрана.

Научният форум беше организиран съвместно от  Института по отбрана – МО и Центъра за изследвания по национална сигурност и отбрана към БАН (ЦИНСО-БАН). Включени бяха следните тематични събития: Международна научна конференция „Научни изследвания, иновации и индустриално сътрудничество – парадигма за адекватна отбрана“,  Семинар на тема: „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“, Семинар на тема: „Космос за устойчиво бъдеще“, Хакатон  „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“.

Основният фокус на откриването и пленарната сесия беше върху темата „Космос за сигурност и отбрана“. В своя поздравителен адрес на  министърът на отбраната подчерта стратегическото значение на изследванията и иновациите и приноса на космическите технологии за гарантиране на сигурността и отбраната. Поздравителни адреси бяха отправени и от Посланикът на Кралство Белгия в Република България, и почетния сенатор и президент на EURISY.

В последвалата пленарна сесия взеха участие експерти и представители на ключови организации - директорът на Европейската агенция за космическа програма (EUSPA), председателят на Парламентарната комисия по отбрана, представители на Генерална дирекция „Отбранителна промишленост и космическо пространство“ (DG DEFIS) на Европейската комисия.

Сред основните акценти на  Дванадесета международна научна конференция бяха развитието на технологиите и възможностите за повишаване на отбранителните способности на въоръжените сили, иновациите в сигурността и отбраната и опитът от войната в Украйна, нормативната база за научни изследвания, съществуващите финансови инструменти за внедряване на  иновации в отбраната и др.

Участие в конференцията взеха и представители на корпорации и фирми, като Leonardo, Rheinmetall, Konigsberg, IAI (Israel Aerospace Industries) и др. Създадоха се подходящи условия за осъществяване на контакти и взаимодействие между представители на науката и на индустрията за обмяна на опит и за бъдещо сътрудничество.

На събитието присъстваха над 180 делегати и гости от страната и чужбина – от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и индустрията, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, Командванията на видовете Въоръжени сили, от военно-образователната система, академичната общност, представители на български и чуждестранни фирми и организации, от отбранителната индустрия. На конференцията бяха представени над 100 научни доклада.

Семинарът „Използване на сателитни данни за управление на риска от бедствия“ беше съвместно организиран от EUSPA и EURISY, с фокус върху космическите възможности на ЕС и тяхното приложение на национално ниво през целия цикъл на управление на риска от бедствия. Сесията беше открита от г-н Матйо Батай от Европейския институт за космическа политика (ESPI). Участие взеха още г-жа Кристина Джанопапа, ръководител на офиса на изпълнителния директор на EUSPA, г-н Габриел Лазазара от ALSO Space, както и г-жа Динка Динкова, от DG DEFIS.

Семинарът „Космос за устойчиво бъдеще“ бе открит от кмета на Община Пловдив - г-н Костадин Димитров, който подчерта  значението  на  космическата  информация за справяне с въздействието на климатичните промени върху регионалното развитие. Сесията „Гражданска сигурност от Космоса“ започна с д-р Кристофър Топинг от Европейската космическа агенция (ЕКА). Участие взе още г-н Мартин Таслаков – ръководител на проекти в Европейския съвет по иновации (ЕСИ).

Втората сесия беше посветена на използването на космически технологии за целите на прехода към зелено бъдеще. Лектори бяха д-р Тан-Там Ле от Climate-KIC към Европейския институт за иновации и технологии – EIT, г-жа Богдана Цоневска от ЕКА, проф. Екатерина Бъчварова – директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водата към БАН. От страна на Офиса за трансфер на технологии „Риск-Спейс-Трансфер“ – БАН участва Катя Димитрова. Г-жа Михаела Иванова представи дейностите и проектите на Община Габрово, имащи за цел постигане на климатична неутралност.

Вторият ден завърши с пленарна сесия, в която г-жа Кристина Джанопапа, ръководител на офиса на изпълнителния директор на EUSPA, д-р Кристофър Топинг от ЕКА, почетен сенатор г-жа Доминик Тилманс, президент на EURISY и г-жа Динка Динкова, зам.-началник на отдел „Иновации и ново космическо пространство – космическа отбрана“, DG DEFIS, ЕК дискутираха ролята на Космоса като ключов фактор за климатична адаптация.

Хакатонът за иновации ХЕМУС: „Космос за зелена, устойчива и сигурна Европа“ (HEMUS Innovation Hackathon -“Space for Green, Sustainable and Secure Europe) се проведе с  подкрепата на Национална научна програма „Сигурност и отбрана“.

Отборите, използвайки дигитални технологии и данни от дистанционното наблюдение на Земята, предложиха свои решения на актуални проблеми и нови идеи за по-устойчиво, по-сигурно и по-зелено бъдеще за Европа. В състезанието участваха осем отбора – 5 от наши военноучебни заведения и 3 от цивилни.

На първо място журито класира отбора на Технически университет – София, 2-ро място зае отбора от Аграрен университет – Пловдив, 3-то място – отбора на  Военна академия „Георги С. Раковски“.

Специални награди получиха отборите от Технически университет - София, филиал Пловдив, както и отбора на Национален военен университет „Васил Левски“.

Индустриален форум.

Заседанието на индустриалният форум беше на тема „Възможности за българската отбранителна индустрия с оглед на повишените усилия за насърчаване на европейското и евроатлантическото сътрудничество в областта на въоръженията “. Форумът привлече участието на широк кръг представители на българските и европейски институции, както и представители на българската и чуждестранната отбранителна индустрия, научни институти и организации.

Основни акценти в програмата бяха дейността на Агенцията за поддръжка и придобиване на НАТО (NSPA); представяне на актуалните европейски инициативи и програми в подкрепа на отбранителната индустрия – новата „Европейска стратегия за отбранителната индустрия“, проекта на регламент за създаване на Европейска програма за отбранителна индустрия и др. Форумът беше открит от заместник-министъра на отбраната  Приветствия и пожелания за ползотворна работа към участниците отправиха и заместник-министърът на икономиката и индустрията и заместник-министърът на иновациите и растежа.

В работата взеха участие Стейси Къмингс, генерален мениджър на NSPA, представител на Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ на ЕК, представители на Министерството на икономиката и индустрията, на Института по отбрана и на Министерството на отбраната.

Закриване на изложението.

Церемонията по закриването се проведе на 8 юни от 10.30 ч. до 13.00 ч. Заместник-министърът на отбраната, Аделина Николова връчи плакет на всеки един от изложителите, както и сертификати за иновативни разработки представени на изложението на шест екипа от НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен.

От страна на организаторите и на Международен панаир Пловдив на всеки изложител беше връчен Сертификат за участие.