Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Делови срещи

По време на 16-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - "Хемус 2024" на участниците се предоставят широки възможност и удобства за провеждане на делови срещи в техния пълен спектър:

- с бизнес-партньори и потенциални клиенти от България и участващите държави;

- с високопоставени и упълномощени да вземат решения цивилни и военни представители на държавни институции;

- с високопоставени и упълномощени да вземат решения цивилни и военни представители на европейски и международни организации и институции;

- с членове на европейски и други чуждестранни официални делегации;

- с представители на международни организации и агенции за обществени поръчки и доставки;

- с представители на академичната общност, научни организации и институти.

Желанието си за среща можете да заявите тук.
Чрез сайта на изложението можете да направите и  заявка за наемане на зали и технически средства, чрез попълване на съответния формуляр - Формуляр 7. Формулярът може да бъде свален от секция "Изложители", подсекция "Формуляри за участие".