Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Делови срещи

По време на цялото Изложение на участниците се предоставят широки възможност и удобства за провеждане на делови срещи в техния пълен спектър:

- с бизнес-партньори и потенциални клиенти от България и участващите държави;

- с високопоставени и упълномощени да вземат решения цивилни и военни представители на държавни институции;

- с високопоставени и упълномощени да вземат решения цивилни и военни представители на европейски и международни организации и институции;

- с членове на европейски и други чуждестранни официални делегации;

- с представители на международни организации и агенции за обществени поръчки и доставки;

- с представители на академичната общност, научни организации и институти.

Желанието си за среща можете да заявите тук, или на сайта на изложението, където също така можете да направите и  заявка за наемане на зали и технически средства, чрез попълване на съответния формуляр.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ