Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
препланирано за началото на октомври 2020г.