Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Защо "Хемус 2024"

Разположено на кръстопътя между Изтока и Запада, Севера и Юга, най-голямото българско изложение на отбранителни продукти и услуги – „ХЕМУС" със своята над 29 годишна история на богат опит, традиции и успех предлага уникални възможности за съчетаване на интересите на националните институции, въоръжените сили, българската отбранителна индустрия, европейските и международните производители и потребители, научните институции и академичната общност. 

В годините Изложението се доказа като успешен форум за развитие на възможностите за бизнес в сферата на сигурността и отбраната, за разширяване на бизнес-мрежите, за укрепване и задълбочаване на контактите между бизнес партньорите, бизнеса и правителствените и неправителствени организации, за представянето на иновативни решения, продукти и услуги и за споделяне на знания и опит.    

Членството на България в Европейския съюз (ЕС) и НАТО разшири обхвата и увеличи привлекателността на Изложението за участници, както от държавите-членки на тези организации, така и за участници от държави извън тях. 

Последните издания на "ХЕМУС" - проведени в условия на сурови противоепидемични ограничения, геополитически и икономически кризи, осигурявайки привлекателни условия за изложители и посетители
показаха, че Изложението е устойчиво и с доказани възможности за неговото провеждане;

____________

Създаден през 1995 г., „ХЕМУС“ е посветен и насочен към укрепване на националната сигурност в нейните различни съставни части - отбрана (сухопътни войски, военноморски сили, военновъздушни сили, съвместни способности, комуникации, логистични способности и т.н.), антитероризъм, гранична сигурност, вътрешна сигурност, киберсигурност, безпилотни и роботизирани системи и т.н., както и към развитие на потенциала на българската отбранителна индустрия. 

„ХЕМУС“ е събитие, което събира заедно упълномощени да вземат решения представители на национални, европейски и международни институции и организации, компании от отбранителния сектор и академичната общност, с цел разширяване на международното стратегическо сътрудничество и диалог. 

Нашето Международно изложение на отбранителни продукти и услуги осигурява платформа за европейските и международни компании да демонстрират техните иновации пред широка аудитория, която включва техни партньори от отбранителната и в областта на сигурността индустрия, високопоставени представители на държавни институции и Въоръжените сили, официални гости от европейската и международна общност. Събитието също така дава широки възможности за нови контакти с подходящи партньори.   

От българска страна основни потребители на излаганите продукти и услуги са Въоръжените сили, структурите на МВР и Службите за сигурност. 

Изложители, посетители и гости могат да намерят разнообразни причини да участват в поредното издание на Изложението - „ХЕМУС 2024“ и неговите съпътстващи събития. Бизнесът ще има възможност да представи своите продукти, услуги и иновативни решения на индивидуални щандове или на щандове в национални павилиони, както и да покаже възможностите на своите продукти в реални демонстрации и стрелби. 

За цялото време на Изложението на участниците се предоставя възможност за провеждане на срещи с бизнес-партньори, високопоставени представители на държавата и Въоръжените сили, членове на европейски и други чуждестранни официални делегации, представители на международни организации, научни организации и академичната общност.  

Индустриалният форум, като  съпътстващо Изложението събитие, е също една добра възможност за изнасяне на презентации и за срещи с Българската отбранителна индустрия. При желание, изнасянето на презентации може да се организира и отделно, извън рамките на съпътстващите събития. 

На друго събитие от съпътстващите Изложението - Международната научна конференция, нашите участници и присъстващи могат да споделят своите най-нови разработки, резултати от научни изследвания и нови теории по отношение на различните аспекти на националната сигурност.

Социалните събития, съпътстващи Изложението, предоставят отлична възможност за разширяване на мрежата от контакти на изложители и посетители с потенциални партньори и клиенти. 

В допълнение, „ХЕМУС 2024“ предлага различни възможности за спонсорство и реклама. 

И най-накрая, но не по значение,  „ХЕМУС 2024“ ще се проведе в Пловдив - град с хилядолетна история, който е уникален микс от различни култури и религии. Град, който беше избран да бъде Европейска столица на културата за 2019 г.