Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Преглед на резултатите от "Хемус 2020"

Четиринадесетото юбилейно издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020“,
30.09.2020 - 03.10.2020, Пловдив, България

   
„ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ на кризи“

 
Общ преглед.

     Четиринадесетото юбилейно издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020- Отбрана, антитероризъм и сигурност“ се състоя от 30 септември до 3 октомври 2020 г. в Международен Панаир Пловдив. В световен мащаб, Събитието беше едно от само няколкото в бранша проведени присъствено в условия на сурови противоепидемични ограничения и икономически трудности. Огромни усилия бяха положени от Организаторите за да бъдат спазени всички кризисни изисквания и да се осигурят не само привлекателни, но и безопасни място и условия за изложители и посетители.

     Независимо от сложната епидемиологична и икономическа обстановка в световен мащаб „Хемус 2020“ постигна значителен ръст по всички търговски параметри в сравнение с предишното издание на изложението през 2018 г. Показателно, „Хемус 2020“ зае още една, допълнителна изложбена палата за да разположи нарасналия брой изложители. На изложбена площ от общо 3319 кв.м., от които 2003 кв.м. покрита и 1316 кв.м. открита бяха представени 95 фирми и организации, от които 68 български и 27 чуждестранни от 17 държави, а именно Република Австрия, Австралийския съюз, Република Беларус (2 фирми), Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия (4 фирми), Кралство Дания, Държавата Израел (4 фирми), Кралство Испания (2 фирми), Обединени Арабски Емирства, Република Полша, САЩ (3 фирми), Република Турция, Република Финландия, Френската република (3 фирми) и Чешката Република. Българската академична среда показа доста по-висок по сравнение с предишни години интерес, като изложението участваха 12 научни звена и висши учебни заведения, от които 6 военни и 6 граждански. Сред нашите уважавани изложители, за първи път в историята на „Хемус“ беше и Контингент от Сухопътните войски на САЩ, който участва в Статичния показ заедно с български военни формирования, както и изтребители от ВВС на САЩ, които участваха заедно с вертолети от  българските ВВС в Динамичния показ.

     Като цяло, независимо от сложната икономическа и епидемична обстановка в света, постигнатите търговски параметри на „Хемус 2020“ надвишиха с от 10% до 50 % постигнатото на предишното издание.  

                      

     Това издание на изложението предизвика разширен интерес и посещение от редица представители на българските държавни институции, от официални делегации и гости на министъра на отбраната, от много посланици, аташета по отбрана и търговски аташета от дипломатически представителства, акредитирани в София, от представители на българския и чуждестранен бизнес и не на последно място от множество български граждани.

     Така например от българска страна експозицията беше разгледана от президента на Република България, от народни представители, от двама заместник министър-председатели, от министри и заместник-министри, от Началника на отбраната, от командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали.

     Изложението беше посетено и от 15 чуждестранни делегации, гости на министъра на отбраната от Алжир (военна делегация и акредитиран посланик), Бразилия (заместник министър и акредитиран посланик), Гърция (национален директор по въоръженията), Египет (военна делегация), РС Македония (национален директор по въоръженията), Молдова (военна делегация), Ирак (министър на отбраната и управляващ посолството), Испания (заместник НДВ), Камерун (министър на отбраната и военна делегация), Катар (военна делегация), Полша (заместник НДВ), Румъния (национален директор по въоръженията), Саудитска арабия (висша военна делегация), Финландия (постоянен секретар на отбраната), Франция (военна делегация и акредитиран посланик). Наред с официалните делегации, на „Хемус 2020“ имаше посетители от около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Африка и Азия. Редица страни, бяха представени като посетители и от аташетата си по отбраната акредитирани в София.

                       

     Общият брой посетители на изложението и съпътстващите го мероприятия надмина 3000 души, което представлява значимо увеличение в сравнение с изданието през 2018 г. По отношение на посетителите впечатление прави повишения по сравнение с предишни издания на изложението интерес от страна на българските и чуждестранни институции и международната бизнес среда, независимо от възприетите в световен мащаб ограничения поради пандемията.

     Проведеното независимо социологическо изследване отчита многократно усложнената епидемична и икономическа обстановка при която е проведен „Хемус 2020“. В тази обстановка изданието бележи значителен ръст в броя нови изложители, като удовлетвореността им остава висока. Въпреки специфичната ситуация, тазгодишното издание на Хемус, за разлика от предходното, успява да привлече повече посетители, ориентирани към сключване на договори. Перспективите за сключване на сделки по време на изложението и след това се оценяват преимуществено като отлични и много добри. Предварително уговорените срещи с бизнес партньори също са изпълнени изцяло. Оценката за “Хемус 2020” в сравнение с предишни издания се променя в позитивна посока, както при изложителите, така и при посетителите, а готовността им за участие в изданието през 2022 г. се запазва на високо ниво. В заключение изследването посочва, че “Хемус 2020” се реализира в условията на изключително сложна икономическа ситуация, но успява въпреки нея да удовлетвори потребностите на своите изложители и посетители.

     Изложението и съпътстващите го мероприятия бяха отразени от представители на над 36 български и чуждестранни медии.

     Експозицията на практика продължава да обхваща пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

     Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

     По този начин, „Хемус 2020“ доказа тенденцията не само да бъде растящ в годините успех, но и се утвърди дори  в условия на кризи, като един от най-надеждните партньори на националните и международни институции, въоръжените сили, отбранителната индустрия и академичната общност в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

     Казано накратко, Четиринадесетото юбилейно издание на изложението отбеляза рекорд в най-несигурните времена.

     Ето защо, организаторите и техните партньори с гордост добавят още едно послание към вече използваните за характеризиране на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус“, а именно: „ТРАДИЦИЯ, растящ УСПЕХ, УСТОЙЧИВОСТ на кризи“.
 
Откриване, съпътстващи мероприятия и закриване на изложението.

     Изложението беше открито от президента на Република България и Върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, Румен Радев. С приветствия към изложителите и посетителите се обърнаха заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, Красимир Каракачанов и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

     Сред официалните лица на церемонията по откриването бяха още народни представители, главният секретар и съветници на президента на Република България, заместник министърът на отбраната, Анатоли Величков, заместник министърът на икономиката, Стамен Янев, началникът на отбраната, адмирал Емил Ефтимов, командирите на Видовете ВС, генерали и адмирали, областният управител на Пловдивска област, кметът на гр. Пловдив, главният директор на Международен панаир Пловдив, Иван Соколов, министрите на отбраната на Ирак и Камерун, ръководители на над 20 дипломатически мисии в страната ни, над 50 акредитирани аташета по отбраната и търговски аташета, както и много български и чуждестранни гости.

     Непосредствено след откриването и за първи път от 2016 г. българските ВВС и ВВС на САЩ проведоха съвместно Динамичен авиационен показ, с което беше възстановена традицията на това съпътстващо изложението събитие.


  

     Традиционно, преди откриването се проведе пресконференция на която представителите на медиите бяха запознати от главния директор на Международен панаир Пловдив, Иван Соколов със значението на изложението и неговите основни параметри. Заместник министърът на отбраната, Анатоли Величков, в качеството му на основен представител на Организационния комитет за подготовката и организацията на изложението акцентира върху факта, че въпреки изключително сложната здравна обстановка в световен мащаб, свързана с продължаващото разпространение на COVID 19, изложението традиционно продължава да отбелязва съществено увеличение на участващите изложители и посетители, както и на заетите изложбени площи по сравнение с предишното издание. Отбелязано беше още, че е значим и ръстът на международния интерес към „Хемус 2020“ и международния характер на събитието и съпровождащите го мероприятия, като изложението е посетено от 15 чуждестранни официални делегации, двама министри на отбраната, един заместник министър и постоянен секретар на отбраната, редица национални директори по въоръженията и др.

     Заместник министърът на икономиката, Стамен Янев акцентира, че с 14-то си юбилейно издание Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020“ отново се утвърждава като значимо изложение в Югоизточна Европа на продукти и технологии за отбрана и сигурност. Доказателство за това е широкото участие на български и чуждестранни компании и правителствени представители. Днес „Хемус 2020“ е утвърдена платформа за представяне на международното индустриално сътрудничество в отбраната и сигурността, за развиване на съществуващи и създаване на нови партньорства.

                                                

Събития съпътстващи „Хемус 2020“.

Делови срещи.


      „Хемус 2020“ се утвърди като изключително успешна платформа за деловите срещи. Благодарение на разработения от организаторите механизъм бяха заявени, организирани и проведени над 40 делови срещи от различен вид.

     По отношение на формата g2b най-значима беше съвместната срещата на президента Радев, вицепремиера Каракачанов, министъра на икономиката Борисов, началника на отбраната адмирал Ефтимов и заместник-министъра на икономиката Янев с ръководителите на над 20 компании от българската отбранителна индустрия. Тази съвместна инициатива демонстрира единство в позициите на държавните институции и обща загриженост за развитието на българската отбранителна индустрия и икономика, като цяло в една изключително сложна икономическа обстановка в света.

     По отношение на формата g2g, всички официални делегации проведоха делови срещи с ръководството на българското МО, а много от тях – и двустранно. В този контекст бяха проведени Българо-испански форум за военнотехническо сътрудничество, както и среща на заместник-министър Запрянов с националните директори по въоръженията, участващи в изложението.

     По отношение на формата b2b, по-важните проведени среши бяха тази на българския с испанския бизнес, както и презентациите на фирмите „Елта Системс“, „Самел-90“, Сейдж Консулт“. Над 30 изложители заявиха и проведоха делови срещи с техни бизнес партньори.

                       

Динамичен показ.

     Непосредствено след откриването и за първи път от 2016 г. беше проведен динамичен показ, с което беше възстановена традицията на това съпътстващо изложението събитие.

     Участие в показа взеха вертолет Ми-17 с българския трибагреник и два вертолета БЕЛ от българските ВВС, които за първи път в историята на изложението летяха съвместно с два самолета Ф-16 от ВВС на САЩ.

                        

Статичен показ на въоръжение, техника и оборудване на Въоръжените сили на Република България, МВР на страната и Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ.

     Експонатите бяха изложени в няколко центъра – „Автотранспортен“, „Специализирана техника“, „Авиационна техника и водолазна екипировка на ВМС“ „Въоръжение и оптични прибори“ „Средства за индивидуална и балистична защита“, „Полеви комуникационни средства на ВВС“, Специализирана автомобилна техника“, „Център за техника на МВР“, на който бяха представени СОБТ, ГДПБЗН  и ГДГП. За първи път в историята на изложението Статичният показ включи Център за техника на Европейското командване на Въоръжените сили на САЩ, на който бяха представени две бойни бронирани машини на пехотата и един безпилотен летателен апарат с близко действие.


          

Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“.

     Демонстрационните стрелби в рамките на Международното изложение на отбранителни продукти и услуги „Хемус–2020“ се проведоха на 2 октомври, на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“. Участие в демонстрационните стрелби взеха 7 фирми и организации, които демонстрираха 24 вида нови отбранителни продукти от следните български производители от отбранителната индустрия: „Вазовски Машиностроителни Заводи”  ЕАД – Сопот, „Аркус” АД –  Лясковец, „Ахелой ОПМ“ ООД – София, „ДУНАРИТ” АД – Русе,  „Арсенал 2000“ АД – Казанлък и „МЕТАЛИКА АБ“ ЕООД – София. Също така бяха демонстрирани изпитания на боеприпаси свързани с дейността на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

     Събитието предизвика широк интерес и сред високопоставените гости и посетители на изложението, както и сред изложители от страната и чужбина. Сред присъстващите бяха делегациите на Алжир, Бразилия, Молдова, Катар, Румъния и Северна Македония, аташетата по отбраната на Канада и Унгария, българските фирми ЛОМИНИ и ЕМКО, както и чуждестранни – Partia, Финландия и General Dynamics European Land Systems, Швейцария.

     За пореден път демонстрационните стрелби бяха излъчвани на живо на територията на изложението, но за първи път това беше направено и на мониторите на информационните щандове и в двете палати.

        

Международна научна конференция.

     Десетата международна научна конференция „Научните изследвания и инвестициите в технологични иновации – решаващ фактор за отбраната и сигурността” се проведе на 1 октомври 2020 г. в Международния панаир в Пловдив в рамките на „Хемус 2020“.

     Участие в конференцията взеха присъствено над 100 делегати и гости от страната и чужбина, включително от Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, структури на държавното централно управление, Щаба на отбраната, Съвместното командване на силите, командванията на видовете въоръжени сили, от военно-образователната система, академичната общност, военни дипломатически представители и представители на български и чуждестранни фирми и организации от отбранителната индустрия. Сред участниците бяха и официалните делегации на Алжир, Молдова и Румъния. Изнесени бяха над 70 научни доклада.

     За първи път тази година участието в международната научна конференция беше проведено, освен присъствено, също и дистанционно. В условията на повишената епидемиологична обстановка в света това даде възможност да се изнасят доклади онлайн, а всички презентации и докладващи можеха да се наблюдават в интернет през web от видеосървър на Института по отбрана.

                                                                    

Дискусия.

     На 29.09. в деня преди официалното откриване на „Хемус 2020“ Фондация „Хемус-95“ съвместно с Атлантическия клуб в България организираха още едно ново събитие съпътстващо изложението  - дискусия на тема: „Бъдещето на отбраната: Технологичната иновация в НАТО“. Събитието целеше да се обсъдят технологичното бъдеще на Алианса и сътрудничеството между държавите-членки на НАТО в областта на новите технологии, информационната и комуникационна сигурност, както и основните предизвикателства за сигурността в дигиталния свят. Участие в дискусията взе генерал-лейтенант Илиев, Заместник началник на отбраната, както и специално поканени за случая представители на българските институции, технологични компании и компании от отбранителната индустрия. Участие в дискусията взеха още военнослужещи, представители на български институции в областта на сигурността (МВР, ДАНС, ДАЕУ), високотехнологични компании и изложители на „Хемус 2020“, експерти в сферата на киберсигурността, представители на академичната среда и висшето образование.

                                                                            

Индустриален форум.

     Индустриалният форум беше на тема "Европейската програма за промишлено развитие в отбраната (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (EDF) и перспективите пред българската отбранителна индустрия". Събитието се проведе на 30.10.2020 г. в Конгресния център на Международния панаир Пловдив, в рамките на „Хемус 2020“.

     Основната цел на форума беше насочена към обсъждане на опита и поуките от участието на българската отбранителна технологична индустриална база и държавната администрация в програмата EDIDP през 2019 г.; разработването и прилагането на национално ниво на ясни и прозрачни модел и процедури за участие и подкрепа на EDIDP/EDF проекти от страна на индустрията, научните организациите и държавата. Използваха се възможностите на Форума и за насърчаване на диалога между български и европейски компании за партньорство и участие в EDIDP (match-making).

     Гледна точка по темата споделиха представители на Министерството на икономиката, Министерството на отбраната (ДПВ и ИО), българския бизнес, както и Аташето по отбраната на САЩ, полковник Джонсън, който изнесе доклад на тема: „Значението на отбранителната индустрия от гледната точка на военнослужещите“.

   

Закриване на изложението.

     Церемонията по закриването се проведе на 3 октомври от 11.00 ч. до 14.00 ч. Заместник-министърът на отбраната, Анатоли Величков връчи плакет на всеки един от изложителите, както и сертификати за иновативни разработки, представени на изложението на шест екипа от НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен.
От страна на организаторите и на Международен панаир Пловдив на всеки изложител беше връчен Сертификат за участие.