Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, Пловдив, България
30 септември - 3 октомври 2020г.

Преглед на резултатите от „Хемус 2018"

Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2018”,
30.05.2018 - 02.06.2018, Пловдив, България

„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“
„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

Общ преглед

   От 30 май до 2 юни 2018 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018 - Отбрана, антитероризъм и сигурност”. При това издание тематичните направления бяха допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност, стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.

    На изложбена площ от общо 4436 кв.м., от които 1536 кв.м. покрита и 2873 кв.м. открита, бяха представени общо 69 фирми и организации, от които 48 български и 21 чуждестранни. С изложители, подизложители или представени на щанд участваха 17 държави – Република Австрия, Република Беларус, Република България, Федерална република Германия (5 фирми), Кралство Дания, Държавата Израел (2 фирми), Италианската република, Канада, Китайската народна република, Република Литва, Кралство Испания, Република Полша, Съединените Американски Щати (4 фирми), Република Турция, Република Финландия, Френската република (4 фирми), Чешката Република. За първи път като изложители участваха две организации от състава на българското Министерство на вътрешните работи. Българската академична среда разшири участието си, като 10 научни и висши учебни звена представиха свои образователни продукти, услуги и иновативни научни разработки в областта на сигурността и отбраната. Търговските параметри на изложението отбелязаха най-значимия си ръст за последните 10 години.

    Броят на посетителите надмина 2800 души и показа висок национален и международен ръст на интереса към изложението, също така най-значимия за последните 10 години. В национален контекст експозицията беше разгледана от президентът на Република България, от председателят на Парламентарната комисия по отбрана и народни представители, от двама заместник министър-председатели, от двамата заместник-министри на отбраната, от заместник министрите на икономиката, на Министерството на вътрешните работи и на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018, от Началникът на отбраната, от Командванията на Видовете въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

     Изложението предизвика изключително висок международен интерес. Експозицията беше разгледана от европейският комисар по вътрешен пазар, промишленост, предприемачество, малки и средни предприятия, от главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана, от заместник-генералният директор на Генерална дирекция "Растеж" в Европейската комисия, от заместник-директорът на Дирекция „Инфраструктурни услуги“ в Агенцията на НАТО за комуникации и информация, от представителите на Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа и др. Изложението беше посетено и от 12 чуждестранни делегации, гости на българския министър на отбраната от Република Албания, Алжирската народно-демократична република (военна делегация), Република Турция (ниво съветник в МО), Украйна, Ливанската република (ниво министър на отбраната), Гръцката република (национален директор по въоръженията), Република Австрия (заместник-национален директор по въоръженията), Френската република (ниво национален директор по въоръженията), Босна и Херцеговина (заместник-министър на отбраната), Република Естония, Обединените Арабски Емирства (военна делегация), Кралство Саудитска Арабия (военна делегация), посетители от Индия, Гана и много други държави. Редица страни бяха представени от ръководителите на дипломатическите си мисии в страната ни, както и от аташетата по отбраната акредитирани в София.
 
     Според проведеното независимо социологическо изследване, удовлетвореността на изложителите и посетителите от изданието тази година бележи значим ръст по сравнение с предишни издания, като над 80% от изложителите и 90% от посетителите са изцяло удовлетворени, а негативни оценки липсват. Над 85% от изложителите и над 90% от посетителите дават конкретна заявка или заявяват намерение за участие в едно следващо издание. При изложителите, 17% са реализирали намеренията си за сключване на сделки по време на изложението, а други 61% очакват сключване на такива в периода след събитието. Посетителите от своя страна дават висока оценка за значимостта на изданието през 2018 г., като почти всички анкетирани са категорични, че подобни изложения ще продължават да имат значение за вземането на решения и развитието на бизнеса и ще останат полезни и ефективни през следващите 5-6 години, което е еднозначен показател за правилната посока на Хемус и за целесъобразността изложението да се развива в бъдеще.

     По този начин „Хемус 2018” се превърна успешна платформа за координация и партньорство между българските държавни институции, националната ни отбранителна индустрия, Въоръжение сили на страната, и академичната общност и се утвърди като емблема на синергията на усилията в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.
Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.
Изложението и съпътстващите го мероприятия бяха отразени от представители на над 40 български и чуждестранни медии.
Експозицията на практика обхвана пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.
 
Откриване, съпътстващи мероприятия и закриване на изложението.

     Тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018“ беше открито на 30 май от президента на Република България, Румен Радев. В приветствието си президентът подчерта значимостта на изложението за задълбочаване на съществуващите и установяването на нови партньорства от различен тип в името на международния престиж на страната ни и на нейната икономическа сигурност. Заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на отбраната, Красимир Каракачанов отправи приветствен адрес към изложителите, гостите и посетителите на събитието. Основен акцент в обръщението беше, че тринадесетото издание се провежда в момента в който българското правителство вече гласува два от най-големите модернизационни проекти, за българските СВ и ВВС и е предстоящо до няколко седмици гласуването и на третия – този за ВМС.

     На традиционно провеждащата се преди откриването пресконференция заместник министрите на отбраната, Анатоли Величков и на икономиката, Александър Манолев, отправиха подкрепени с цифри послания, както към потенциалните участници в модернизацията на БА, така и към възможните клиенти на фирмите от българската отбранителна индустрия. Посочено беше, че общата стойност на трите големи проекта за инвестиционни разходи одобрени от правителството е над 2,125 млрд. евро, а правителството ще осигури при реализацията им максимално възможното участие на българската отбранителна промишленост, както при реализирането на проектите, така и по време на целия жизнен цикъл на придобитото въоръжение и техника. По отношение на състоянието на българската отбранителна индустрия беше подчертано, че за изминалата година е реализиран износ на продукцията й в размер на 1,215 млрд. евро, докато вносът на такава продукция е бил 0,274 млрд. евро. Тази част на българската икономика ангажира 15 000 работни места и преди седмица в страната ни е открита база за производство на бронирани автомобили при инвестиция за близо 3 млн. евро.

           
 
Девета международна научна конференция.
 
    Деветата международна научна конференция на тема „Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата Европейска отбрана и сигурност” се проведе на 31 май. Основните тематични направления обхванаха ролята и функциите на Европейския фонд за отбрана, приоритетите за придобиване на способности в Европейския съюз, насърчаването на изследванията за отбрана, изпълнението на Подготвителното действие за научни изследвания в отбраната, както и направленията въоръжение, бойни системи и технологии, комуникационни системи, киберсигурност и социални и икономически аспекти на отбраната.

      В конференцията взеха участие над 280 делегати и гости от страни от Европейския съюз, от Израел, Албания, Гана, Алжир и други, както и редица представители на световни водещи производители на отбранителна техника и академичните среди. По време на конференцията бяха изнесени 29 доклада, докато други 23 бяха изложени на постери.

           

Индустриален форум.
 
      Индустриалният форум беше на тема „Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“ и се проведе на 30 май. Това съпътстващо изложението събитие на свой ред също така привлече широк международен интерес. В работа му взеха участие представители от 15 европейски и световни фирми и организации, както и български участници от повече от 40 фирми, научни институти и организации. Основни акценти на дискусиите бяха използването на възможностите на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии, установяването на контакти между заинтересованите български и други европейски фирми и институти за съвместно участие в проектите от програмата за промишлено развитие в областта на отбраната, използвайки платформата предоставена от  Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD) и Европейската комисия, представяне на Работната програма за реализиране на EDIDP в контекста на вече постигнатото съгласие с Европейския парламент за създаване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Практически резултат от работата беше подписване на меморандума за сътрудничество между участниците в Индустриалния форум, към който тази година се присъединиха 4 нови български фирми, както и българското МВР.
     

Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“.

     На 1 юни се проведоха демонстрационни стрелби в рамките на “ХЕМУС 2018”. Участие в събитието взеха 7 фирми и организации. От българска страна бяха демонстрирани 18 вида нови отбранителни продукти от следните производители: „Вазовски Машиностроителни Заводи”  ЕАД – Сопот, „Аркус” АД –  Лясковец, „Ахелой ОПМ“ ООД – София, „ДУНАРИТ” АД – Русе,  „Стройпроект“ ЕООД – София и Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“.

     За първи път в историята на изложението на стрелбите през тази година участва и чуждестранна фирма – „Patria Land System”, Финландия която демонстрира маневрените и огневите възможности на бронираната модулна машина Patria AMV 8x8.

     За първи път демонстрационните стрелби бяха излъчвани на живо в палатата на изложението и достъпни за наблюдение от всяка точка чрез web-адрес в интернет.

     
 
Статичен показ на въоръжение, техника и оборудване на Видовете Въоръжени сили и МВР.
 
     Експонатите бяха изложени в няколко центъра – „Автотранспортен център“,  „Специализирана техника“, „Авиационна техника и водолазна екипировка на ВМС“, „Въоръжение и оптични прибори“, „Средства за индивидуална и балистична защита“, „Системи за моделиране и симулации“, „Полеви комуникационни средства на ВВС“ и „Център за техника на МВР“, на който бяха представени СОБТ и ГДПБЗН.

           
         
 Закриване на изложението.

       Церемонията по закриването се проведе на 2 юни от 11.00 ч. до 14.00 ч. На нея заместник-министърът на отбраната, Анатоли Величков, връчи плакет на всеки един от изложителите, както и сертификати за иновативни разработки, представени на изложението на шест екипа от НВУ „Васил Левски“, факултет „Артилерия, ПВО и КИС“, Шумен.

         От страна на организаторите и на Международен панаир Пловдив на всеки изложител беше връчен Сертификат за участие от контраадмирал (о.р.) Николов, председател на Управителния съвет на Фондация „Хемус-95“ и госпожа Тодорова, Търговски Директор на МПП.