Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Заяви среща

Уважаеми изложители и посетители,

Желанието си за среща с изложители и бизнес-партньори можете да заявите онлайн, чрез Каталога на изложителите на "Хемус 2022", след кратка и безплатна регистрация и след като същият бъде активиран.

По същия начин можете да заявите среща с изложители от предишното издание на "Хемус" - "Хемус 2020", чрез Каталог на изложителите 2020

Желанието си за среща с официални национални делегации, представители на национални, европейски и международни институции и организации можете да заявите тук. Списъкът с официалните гости и делегации ще бъде актуализиран при всяко изменение.