Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

Заяви среща

Уважаеми изложители и посетители,

Желанието си за среща с изложители и бизнес-партньори можете да заявите онлайн, чрез Каталога на изложителите на "Хемус 2020", след кратка и безплатна регистрация и след като същият бъде активиран.

По същия начин можете да заявите среща с изложители от предишното издание на "Хемус" - "Хемус 2018", чрез Каталог на изложителите 2018.

Желанието си за среща с официални национални делегации, представители на национални, европейски и международни институции и организации можете да заявите тук. Списъкът с официалните гости и делегации ще бъде актуализиран при всяко изменение.