Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Видео "Хемус 2022"

Общ преглед
Демонстрационни стрелби
Затова сме ние