Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Статичен показ

По време на "Хемус 2020" ще бъде организиран Статичен показ и демонстрационни мероприятия на Видовете Въоръжени сили.
Очаквайте повече информация скоро.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ