Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Симпозиум RISE-SD

На 31.05.2022 г. като ново съпътстващо събитие в рамките на „Хемус 2022“ беше открит първия симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана – „Научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана“ (RISE-SD).

Целта на симпозиума бе да се обменят знания и опит, да се споделят постигнати резултати и да се задълбочи сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната за по-пълно използване на възможностите, предоставени от новите технологични тенденции и научни постижения. Симпозиумът беше открит от директора на Института по отбрана – полк. доц. д.н. Борислав Генов, а приветствия бяха отправени от зам.-министъра на иновациите и растежа – г-жа Карина Ангелиева, от зам.-министъра на отбраната – г-н Станимир Георгиев, от г-н Себастиян Сервиак – DG Migration and Home Affairs в Европейската комисия, г-н Ерик Сщаудачер – General Manager, AFCEA Европа и др.

В приветствието си, зам.-министър Георгиев отбеляза, че в сегашната напрегната среда за сигурност е много важно усилията да се насочат към засилване на сътрудничеството чрез споделяне на придобити в изследванията знания и опит, за да се подпомогне европейската общност да бъде адекватна на бързо променящата се среда за сигурност и за използване на пълните възможности, предоставени от новите технологични тенденции и научни постижения. Всичко това определя и необходимостта учени, изследователи и специалисти да водят по-активна комуникация и дискусия за бъдещо сътрудничество при изпълнение на общи R&I проекти за постигане на целите на Европейската комисия в областта на сигурността и отбраната.

В симпозиума взеха участие повече от 30 лектори по проекти, финансирани от Европейския съюз, както и представители на EDA, Генерална дирекция за отбранителна индустрия и космос (DG DEFIS), Европейската комисия, Организацията за наука и технологии на НАТО (NATO STO) и други.

Симпозиумът беше трибуна на повече от 100 специалисти от различни европейски институти, научни и бизнес организации, събрани, за да обменят опит и установят трайни и полезни директни връзки, с цел задълбочаване на сътрудничеството между проектните екипи и организации за успешно усвояване на положителните резултати от изследванията в областта на сигурността и отбраната.