Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Симпозиум RISE-SD

СИМПОЗИУМ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ИНОВАЦИИ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА (RISE-SD)
31 май - 2 юни 2022 г., Международен панаир Пловдив, България

 
Първият „ Симпозиум за научни изследвания и иновации за европейска сигурност и отбрана “ (RISE-SD) ще проучи как дейностите в областта на научните изследвания и иновациите в областта на сигурността и отбраната (R&I) могат да допринесат за цялостната устойчивост на нашето европейско общество срещу днешните и предстоящите рискове и заплахи за националната сигурност. Амбицията на организаторите е симпозиумът да се провежда два пъти годишно.

Целта на симпозиума е да осигури форум за разпространение на научни резултати и обмен на знания, както и възможности за работа в мрежа за финансирани от ЕС проекти в областта на сигурността и отбраната. Освен това симпозиумът ще бъде платформа за засилване на сътрудничеството между научни организации, отбранителна индустрия, специалисти по сигурността и отбраната, политици и други заинтересовани страни.

RISE-SD ще подчертае необходимостта от задълбочаване на сътрудничеството между проектни екипи и организации, за да се гарантира успешното прилагане на положителните резултати от изследванията в областта на сигурността и отбраната.

Симпозиумът също така се фокусира върху необходимостта от засилени изследвания в областта на сигурността и отбраната, за да бъде в крак с бързо променящата се среда за сигурност, за да се използват напълно възможностите, предоставени от новите технологични тенденции и научни постижения.     

Предвижда се участие на повече от 30 лектори от проекти, финансирани от ЕС, както и представители на EDA, Генерална дирекция за отбранителна индустрия и космос (DG DEFIS), ЕК, Организацията на НАТО за наука и технологии (NATO STO) и Асоциацията на комуникационите и електроннни специалисти от въоръжените сили (AFCEA).

RISE-SD 2022 ще отбележи първата година след стартирането на Horizon Europe (HE) и EDF, новата рамкова програма за научни изследвания и иновации.

Симпозиумът ще се проведе като едно от съпътстващите събития на XV-та международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС – отбрана, антитероризъм и сигурност” и успоредно с XI-та международна конференция „ХЕМУС” – Научни изследвания, технологии и иновации – основа за изграждане на нови отбранителни способности.

За повече информация относно симпозиума, моля следвайте линка - https://rise-sd.net/