Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

Защо да посетите "Хемус 2020"

- „ХЕМУС 2020“ е изложението, което представя богата гама от отбранителни продукти, услуги и иновативни решения на утвърдени на световните пазари производители, от които продукти и услуги можете да подберете според потребностите си; 

-  „ХЕМУС 2020“ позволява да видите в динамика функционалните и мобилни характеристики на изложените експонати, а също така и да наблюдавате огневите им възможности по време на демонстрационните стрелби; 

- „ХЕМУС 2020“ дава широки възможности за делови срещи с колеги и партньори и за разширяване на мрежата от бизнес контакти; 

- „ХЕМУС 2020“ предоставя възможности за срещи с високопоставени представители на държавни институции, представители на европейски и международни организации и партньори от държави-членки на ЕС и извън него;

- „ХЕМУС 2020“ предоставя възможността да участвате в Международната научна конференция и да се информирате за най-новите разработки и научни постижения в областта на националната сигурност;

- „ХЕМУС 2020“ позволява да проведете проучване на пазара за отбранителни продукти;

- „ХЕМУС 2020“ дава широки възможности да обмените информация и идеи по текущи и бъдещи проекти, свързани с националната сигурност.