Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

ПОКАНЕНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛЕГАЦИИ

За участие в 16-тото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги – „Хемус“ през 2024 г. предстои да бъдат поканени официални делегации от над 65 държави, както и представители от агенциите на НАТО, Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана.

За посещение на  „Хемус 2022“ бяха поканени:

-  Представители на: Управление по инвестиции в отбраната на Международния секретариат на НАТО, Агенция за поддръжка и придобиване (NSPA), Агенция за комуникации и информация (NCIA), Организация за изследвания и технологии и Европейска агенция по отбрана (EAO);

- Делегации от министерствата на отбраната от 68 държави от Европа Азия, Африка и Америка;

- Национални директори по въоръженията от 32 държави;

- Представители на дипломатически мисии, акредитирани в България.