Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

ПОКАНЕНИ ЧУЖДЕСТРАННИ ДЕЛЕГАЦИИ

За участие в 16-тото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги – „Хемус“ през 2024 г. са поканени:

- Официални делегации от министерствата на отбраната на над 70 държави;

- Помощника на Генералния секретар на НАТО по инвестции в отбраната , Представители на Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA), Представители на Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA), Представители на Организацията на НАТО за изследвания и технологии и Представители на Европейска агенция по отбрана (EAO). 

Персонални покани са отправени още към:
Помощник генералния секретар на НАТО по иновациите, хибридните заплахи и киберотбрана; Директора по управление на жизнения цикъл в Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване , NSPA; Директора „Технологии“ на Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) и Генераления директор на Генерална дирекция „Отбранителна индустрия и космос“ в Европейската комисия.

- Национални директори по въоръженията от 32 държави;

- Представители на дипломатически мисии, акредитирани в България.