Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Защо да бъдете изложител на "Хемус 2024"

- „ХЕМУС“ е изложение, което се доказа че е устойчиво на кризи и с възможност да се провежда в условия на сурови противоепидемични ограничения и икономически трудности, осигурявайки не само привлекателни но и безопасни условия за изложители и посетители;

- „ХЕМУС 2024“ осигурява достъп до българския, европейския и международния пазар на стоки и услуги в областта на отбраната и сигурността и възможността да се проучи потенциала за бизнес на национално, европейско и международно ниво, при пряк контакт с български, европейски и международни производители и търговци; 

- „ХЕМУС 2024“ дава възможност не само за статично излагане на експонатите, но и за демонстрация на мобилност, функционалност и огневи възможности по време на Демонстрационните стрелби; 

- „ХЕМУС 2024“ предоставя на държавите, професионалните сдружения на отбранителната индустрия и на изложителите възможност да демонстрират техните продукти и услуги в национални павилиони или на щандове организирани в национални блокове, с оглед представяне на възможностите на съответната национална отбранителна индустрия; 

- „ХЕМУС 2024“ е международна бизнес платформа предоставяща еднаква възможност на национални и чуждестранни компании за стартиране на нови бизнес проекти;  

- „ХЕМУС 2024“ дава широк диапазон от възможности за:

          = разширяване на мрежата от бизнес контакти;

          = срещи с високопоставени и упълномощени да вземат решения служители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и други правителствени институции и неправителствени организации;

          = срещи с представители на национални, европейски и международни агенции за обществени поръчки и доставки;

          = среща с представители на национални, европейски и международни организации и чуждестранни официални делегации;

          = пряк контакт с бизнес-партньори и потенциални клиенти от България и участващите държави;

          = провеждане на търговски срещи;

          = пряк контакт с научни организации и институти;

          = проучване на възможностите за достъп до пазари на трети страни;

          = демонстриране на пълния диапазон от възможности на продуктите и услугите на изложителите в реални демонстрации и стрелби;

          = участие в съпътстващите събития – Международната научна конференция и Индустриалния форум, паралелно с участието в самото Изложение; 

- По отношение на удовлетворяване на потребностите на българските Въоръжени сили, „ХЕМУС 2024“ дава на изложителите уникалната възможност да представят предимствата на своите продукти и услуги, като алтернативен вариант за продължаващото или предстоящо изпълнение на приоритетни инвестиционни проекта за модернизация и съпътстващите ги дейности, в съответствие с „Програмата за развитие на отбранителните способности на българските Въоръжени сили до 2032 г.“, а именно:

= Придобиване на нов многоцелеви боен самолет;

= Придобиване на многоцелеви патрулни кораби;

= Придобиване на бойно оборудване за батальонни бойни групи;

= Придобиване на 3D радари;

= Придобиване на 155 mm гаубици;

= Придобиване на ракетна система за залпов огън (MLRS) с повишена мобилност;

= Придобиване на системи за противовъздушна отбрана с наземно базиране (GBAD);

= Придобиване на брегови противокорабни комплекси;

= Модернизация на танк Т-Т2;

= Мобилност и защита на Силите за специални операции.

- „ХЕМУС 2024“ предлага различни варианти за спонсорство, реклама и съобщения в пресата; 

- „ХЕМУС 2024“ е не само открит, но и активно насърчава за участие начинаещи компании на символични цени“; 

- „ХЕМУС 2024“ предлага разумни и рентабилни цени за наемане на изложбена площ и свързаните с това услуги.