Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Защо да бъдете изложител на "Хемус 2022"

- „ХЕМУС“ е едно от само няколкото изложения в бранша в световен мащаб, което е устойчиво на кризи и с доказана възможност да се провежда в условия на сурови противоепидемични ограничения и икономически трудности, осигурявайки не само привлекателни но и безопасни условия за изложители и посетители;

- „ХЕМУС 2022“ осигурява достъп до българския, европейския и международния пазар на стоки и услуги в областта на отбраната и сигурността и възможността да се проучи потенциала за бизнес на национално, европейско и международно ниво, при пряк контакт с български, европейски и международни производители и търговци; 

- „ХЕМУС 2022“ дава възможност не само за статично излагане на експонатите, но и за демонстрация на мобилност, функционалност и огневи възможности по време на Демонстрационните стрелби; 

- „ХЕМУС 2022“ предоставя на държавите, професионалните сдружения на отбранителната индустрия и на изложителите възможност да демонстрират техните продукти и услуги в национални павилиони или на щандове организирани в национални блокове, с оглед представяне на възможностите на съответната национална отбранителна индустрия; 

- „ХЕМУС 2022“ е международна бизнес платформа предоставяща еднаква възможност на национални и чуждестранни компании за стартиране на нови бизнес проекти;  

- „ХЕМУС 2022“ дава широк диапазон от възможности за:

          = разширяване на мрежата от бизнес контакти;

          = срещи с високопоставени и упълномощени да вземат решения служители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и други правителствени институции и неправителствени организации;

          = срещи с представители на национални, европейски и международни агенции за обществени поръчки и доставки;

          = среща с представители на национални, европейски и международни организации и чуждестранни официални делегации;

          = пряк контакт с бизнес-партньори и потенциални клиенти от България и участващите държави;

          = провеждане на търговски срещи;

          = пряк контакт с научни организации и институти;

          = проучване на възможностите за достъп до пазари на трети страни;

          = демонстриране на пълния диапазон от възможности на продуктите и услугите на изложителите в реални демонстрации и стрелби;

          = участие в съпътстващите събития – Международната научна конференция и Индустриалния форум, паралелно с участието в самото Изложение; 


- По отношение на потребностите на българските Въоръжени сили, „ХЕМУС 2022“ дава на изложителите уникалната възможност да представят предимствата на своите продукти и услуги, като алтернативен вариант за продължаващотои или предстоящо изпълнение на 18 инвестиционни проекта за модернизация и съпътстващите ги дейности, в съответствие с „Програмата за развитие на отбранителните способности на българските Въоръжени сили“, четири от които одобрени от Народното събрание, осигурени с финнсови средства в рамките на Централния държавен бюджет и бюджета на МО:

= „Придобиване на нов тип боен самолет“;

= „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб“;

= Придобиване на „Основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“;

= „Изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет“;

= „Осигуряване на експлоатацията на самолети МиГ-29“;

= „Въвеждане на техническо опознаване „свой-чужд“ в Режим 5 на военни платформи от ВС на Р България, декларирани за НАТО с висока степен на готовност“;

= „Придобиване на криптографско оборудване за защита на мрежи за обмен на класифицирана информация“;

= „Разширяване на националния сегмент на НАТО NS WAN за обмен на класифицирана информация до ниво NATO Secret“;

= „Преоборудване на малък военен транспорт в минен заградител за ВМС“;

= „Киберзащита“;

= „Ремонт и модернизация на бронетанкова и автомобилна техника“;

= „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети AS 532 AL „Cougar“ и двигатели за тях“;

= „Интегрирана логистична поддръжка на вертолети "Пантер" и двигатели за тях“;

= „Осигуряване на летателната годност на вертолети Ми-17“;

= „Възстановяване на летателната годност на вертолети Ми-24“;

= „Осигуряване летателната годност на самолет L-39ZA“;

= „Комуникационна и информационна техника и оборудване за поддръжка и разширяване на мрежи за обмен на информация“;

= „Интегрирана логистична поддръжка на самолети „PILATUS” РС-9М и РС12/45“;

- „ХЕМУС 2022“ предлага различни варианти за спонсорство, реклама и съобщения в пресата; 

- „ХЕМУС 2022“ е не само открит, но и активно насърчава за участие начинаещи компании на символични цени“; 

- „ХЕМУС 2022“ предлага разумни и рентабилни цени за наемане на изложбена площ и свързаните с това услуги.