Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2020”, Пловдив, България, 30 септември - 3 октомври 2020г.
✔ ПРОВЕДЕНО ПРИСЪСТВЕНО В ПРЕДВИДЕНОТО ВРЕМЕ!

Защо да бъдете изложител на "Хемус 2020"

- „ХЕМУС 2020“ осигурява достъп до българския, европейския и международния пазар на стоки и услуги в областта на отбраната и сигурността и възможността да се проучи потенциала за бизнес на национално, европейско и международно ниво, при пряк контакт с български, европейски и международни производители и търговци; 

- „ХЕМУС 2020“ дава възможност не само за статично излагане на експонатите, но и за демонстрация на мобилност, функционалност и огневи възможности по време на Демонстрационните стрелби; 

- „ХЕМУС 2020“ предоставя на държавите, професионалните сдружения на отбранителната индустрия и на изложителите възможност да демонстрират техните продукти и услуги в национални павилиони или на щандове организирани в национални блокове, с оглед представяне на възможностите на съответната национална отбранителна индустрия; 

- „ХЕМУС 2020“ е международна бизнес платформа предоставяща еднаква възможност на национални и чуждестранни компании за стартиране на нови бизнес проекти;  

- „ХЕМУС 2020“ дава широк диапазон от възможности за:
          = разширяване на мрежата от бизнес контакти;

          = срещи с високопоставени и упълномощени да вземат решения служители от Министерството на отбраната, Министерството на икономиката и други правителствени институции и неправителствени организации;

          = срещи с представители на национални, европейски и международни агенции за обществени поръчки и доставки;

          = среща с представители на национални, европейски и международни организации и чуждестранни официални делегации;

          = пряк контакт с бизнес-партньори и потенциални клиенти от България и участващите държави;

          = провеждане на търговски срещи;

          = пряк контакт с научни организации и институти;

          = проучване на възможностите за достъп до пазари на трети страни;

          = демонстриране на пълния диапазон от възможности на продуктите и услугите на изложителите в реални демонстрации и стрелби;

          = участие в съпътстващите събития – Международната научна конференция и Индустриалния форум, паралелно с участието в самото Изложение; 

- По отношение на българските потребители, „ХЕМУС 2020“ дава на изложителите уникалната възможност да представят предимствата на своите продукти и услуги, като алтернативен вариант за изпълнение на модернизационните проекти на българските Въоръжени сили, в съответствие с „Програмата за развитие на отбранителните способности на българските Въоръжени сили“, одобрена от Министерския съвет на Република България, като основните проекти с осигурен бюджет в рамките на Централния държавен бюджет са:

          = „Придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“. Интегрирана логистична поддръжка по време на целия жизнен цикъл на оборудването със съпътстващи изисквания по отношение на обучение, симулации, техническо обслужване, логистика и др.

          = „Придобиване на нов тип боен самолет“ със съпътстващи изисквания по отношение на обучението на летци, наземно оборудване, включително радиолокационно и навигационно, тренажорни комплекси, техническо обслужване, логистика и др.;

          = „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС“ със съпътстващите изисквания по отношение на оръжейните системи, радиолокационното, комуникационното и навигационното оборудване, системната интеграция, тренажорни комплекси, техническо обслужване, логистика и др.;

          = „Изграждане и функциониране на съвместен оперативен център на Съвместното командване на силите“ със съпътстващи изисквания по отношение на обучение, симулации, техническо обслужване и др.;

          = „Придобиване на лек витлов учебно-тренировъчен самолет“ със съпътстващи изисквания по отношение на обучението на летци, наземно, включително радиолокационно и навигационно оборудване, тренажорни комплекси, техническо обслужване, логистика и др.;

          = „Придобиване на нови трикоординатни радари“;

          = „Модернизация на фрегати клас Е-71“;

          = „Кибер защита“;

          = „Развитие на Автоматизираната информационна система на Министерство на отбраната, Българската армия, оперативните и тактически щабове“; 

- „ХЕМУС 2020“ предлага различни варианти за спонсорство, реклама и съобщения в пресата; 

- „ХЕМУС 2020“ е не само открит, но и активно насърчава за участие начинаещи компании на символични цени“; 

- „ХЕМУС 2020“ предлага разумни и рентабилни цени за наемане на изложбена площ и свързаните с това услуги.