Международно изложение за отбранителни продукти и услуги
„ХЕМУС 2020”, 27.05.2020 - 30.05.2020, Пловдив, България

Ранна регистрация и отстъпки

Съгласно “Общите условия за участие” в Изложението, раздел III, точка 10, при участие в Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2020“:

 „На изложителите се предоставят следните отстъпки:

  • при ранна регистрация за участие до 15.12.2019 г. и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация;
  • при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удво­ения размер на наетата покрита изложбена площ, изложителят получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ;
  • при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 изложителят получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ;
  • при заявяване на открита площ над 100 м2 изложителят получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ.“

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ