Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

Ранна регистрация и отстъпки

Съгласно “Общите условия за участие” в Изложението, раздел III, точка 10, при участие в Международното изложение за отбранителна техника и услуги „Хемус 2022“:

 „На изложителите се предоставят следните отстъпки:
  • при ранна регистрация за участие до 17.12.2021 г. включително и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация;
  • при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удвоения размер на наетата покрита изложбена площ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ;
  • при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ; 
  • при заявяване на открита площ над 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ.“