Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2024”
Пловдив, България, 05 - 08 юни 2024 г.

Ранна регистрация и отстъпки

Съгласно “Общите условия за участие” в 16-то издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги - "Хемус 2024", раздел III, точка 10, на изложителите се предоставят следните отстъпки:

  • при ранна регистрация за участие до 22.12.2023 г. включително и заплащане на минимум 50% от наемната цена и заявените услуги в рамките на същия период, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 5% отстъпка от платената стойност с изключение на таксата за регистрация;
  • при заявяване на открита изложбена площ за разполагане на експонати до удвоения размер на наетата покрита изложбена площ, ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 80% отстъпка от наемната цена за открита площ;
  • при заявяване на открита площ от 21 м2 до 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 25% отстъпка от наемната цена за открита площ; 
  • при заявяване на открита площ над 100 м2 ИЗЛОЖИТЕЛЯТ получава 30% отстъпка от наемната цена за открита площ.“