Международно изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2022”
Пловдив, България, 01 - 04 юни 2022 г.

COVID-19 ПРОТОКОЛ

COVID-19 и ЗДРАВНИ МЕРКИ

Считано от 1 май 2022 г. отпадат Covid-19 ограниченията за влизане на територията на Р България.

За повече информация относно правилата за пътуване по отношение на  конкретна държава, моля посетете интернет страниците на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи.

С решение на Министъра на здравеопазването на 1 април т.г. приключи извънредната епидемична обстановка, въведена заради пандемията от коронавирус.  С това отпадат задължителните противоепедимични мерки на открито като: задължителното носене на защитна маска за лице в закритите обществени пространства, спазването на физическа дистанция, ограниченията в броя на хората, които могат едновременно да посещават обекти на закрито, образователни центрове, обществени мероприятия и др. Аргумента за вземането на това решението е намалелият брой случаи на заразени, както и намалелият брой хоспитализирани за лечение пациенти.

Въпреки това Министерството на здравеопазването силно препоръчва спазването на противоепедимични мерки на закрито и при големи събирания.

В тази връзка при посещения на „Хемус 2022“ няма да се изисква представянето на сертификат за ваксинация.

Организаторите на „Хемус 2022“ също препоръчват на своите изложители и посетители, особено за хора с ниска  имунна защите, без ваксинация или с хронични заболявания да спазват по време на Изложението превантивни мерки за лична безопасност и осигуряване на физическа дистанция.