Структура на изложението

ВРЕМЕ
XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018” ще се проведе в периода 30.05.2018 г. – 02.06.2018 г.

МЯСТО
гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)

ПОД ПАТРОНАЖА НА
Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката на Република България

ОРГАНИЗАТОР
Фондация Хемус- 95

ОСНОВНИ ПАРТНЬОРИ
  • МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ АД
  • СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА ОТБРАНИТЕЛНА ИНДУСТРИЯ
РАЗДЕЛИ
  • Отбрана
  • Антитероризъм
  • Сигурност
УЧАСТНИЦИ
Изложба „Хемус” е предназначена за всички български и чуждестранни лица (физически и юридически), както и за организации с нестопанска цел, които осъществяват научно - изследователска, производствена и търговска дейност в областта на отбранителната техника, както и в направленията антитероризъм и сигурност.

ГОСТИ НА ИЗЛОЖБАТА
Министъра на отбраната на РБ и Министъра на икономиката на РБ. Чуждестранни делегации, представители на НАТО и Европейската агенция по отбрана.

ЦЕЛ НА ИЗЛОЖБАТА
Да създаде непосредствена връзка на доставчиците на оборудване и техника за Отбрана, Антитероризъм и Сигурност с потенциалните потребители, както на национално, така и на международно равнище. Да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят и да се запознаят с новостите и достиженията на индустрията. Да бъде форум на който да се разкриват нови възможности за кооперирани производства, сътрудничество и съвместни научно-технически разработки на нови изделия с военно предназначение.

СЪПЪТСТВАЩИ МЕРОПРИЯТИЯ
  • Международна научна конференция;
  • Демонстрационни и тестови стрелби;
  • Динамиен и статичен показ;
  • Организиране на срещи между изложители и представители на МО, МИ, чуждестранни делегации и/или други участници;
ЦЕНОВИ АКЦЕНТИ
Отстъпки при комбинирано наемане на външна (на открито) и вътрешна (в палатата) площ – 80% отстъпка (21.80 ерво/кв.м. без ДДС) за външната площ до удвоения размер на квадратурата на наетата вътрешната площ. (при наета вътрешна площ от 20 кв.м. дружеството ще може да наеме до 40 кв.м. на цена 21.80 евро/кв.м. без ДДС външна площ).

Специална цена за наемане на цяла палата (780 кв.м.) – по договаряне.

ПЛОЩ
Покрита площ: 3700 кв.м., открита площ над 10 000 кв.м.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ