История

МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА „ХЕМУС“

С решение на Министерския съвет на Република България от 1995 г. е създадена Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС”, която се провежда веднъж на две години, в последната седмица на месец май, на територията на Международен Панаир Пловдив.

Изложбата се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката.

Фондация „ХЕМУС – 95“, с принципал Министъра на отбраната, е ангажирана с финансирането и организацията на изложбата.

През периода на своето съществуване изложбата преследва и постига своята основна цел, а именно да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят въоръжение и бойна техника, както и целия спектър от отбранителни продукти. Създава възможности за кооперирани производства, ремонтни дейности и съвместни научно-технически разработки на нови изделия в областта на отбраната и сигурността.

От 2011г. идейната концепция на изложбата бе разширена и обогатена в три направления „ОТБРАНА, АНТИТЕРОРИЗЪМ И СИГУРНОСТ“. Особено място се отделя на иновациите, научно-развойната дейност, като се организират научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.

От 25 до 28 май 2016 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе дванадесетото издание на Международната изложба за отбранителна техника „Хемус 2016 - отбрана, антитероризъм и сигурност”. Изложбата беше открита на 25-ти май от Министъра на отбраната на Република България, който заедно с официалните гости отдели повече от 2 часа за разглеждане на изложбата и посети всички изложбени щандове.

На изложбена площ от около 3700 м2 покрита площ и 2600 м2 открита площ на изложението бяха представени общо 57 организации, от които 37 български и 20 чуждестранни. Бяха представени и иновативни разработки на научно-технически организации и университети.

С изложбени площи участваха фирми от Австрия, Холандия, Германия, Китай, Израел, Полша, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. Тази година най-голям бе броят на чуждестранните изложители от Полша (5 организации). Франция беше представена с 4 фирми, а Германия с 3 фирми. В сравнение с 2014 година има нарастване на броя на изложителите от чужбина, както и разширяване на териториалния обхват с участие на фирми от по-голям брой държави, включително и такива, които до сега не са били представени.

Броят на посетителите на изложбата надмина 2,500 души. През първите два дни посетителите бяха само представители на военната индустрия и Министерство на отбраната, както и официални чуждестранни делегации и представители на НАТО. Изложбата отбеляза сериозно международно участие, което включваше 21 официални чуждестранни делегации на държави от Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Изложението бе посетено и от представители на различни структури на НАТО и от аташета по отбраната на различни държави. Някои от делегациите бяха ръководени от министри на отбраната (Камерун, Молдова и Нигерия), други – от заместник-министри на отбраната (Босна и Херцеговина, Италия и Китай).

Проучването на удовлетвореността на изложителите, проведено от независима компания (Alpha Research) показва, че по време на „ХЕМУС 2016” мнозинството от изложителите са успели да реализират предварително поставените си цели. Над 75% от изложителите посочват, че са удовлетворени от участието си на “Хемус 2016”, а над 50% оценяват перспективите за след-изложбени сделки като добри или много добри. В анкетите изложителите посочват че щандовете им са били посетени от представители на МО и държавни агенции на Р. България, както и от чуждестранни гости от следните държави: Турция, Нигерия, Полша, Китай, Украйна, Молдова, Германия, Алжир, Франция, Кувейт, Камерун, Грузия, Босна и Херцеговина, Гърция, Катар, Чехия, Уганда, Монголия, Италия, Словения, Словакия, Южна Корея, Израел, Сърбия, Македония, Литва, Египет, Австрия, Сирия.

В рамките на изложението Министерство на отбраната на домакинства сесия на Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) в рамките на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA). Представителите на Комитета посетиха изложението в деня на откриването му.

По традиция изложбата беше съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Темата на осмата международна конференцията беше „Научнитеизследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителниспособности”. Тя се проведе на 26ти май. На конференцията бяха представени над 80 доклада от автори от различни страни, между които Обединеното кралство, Испания, Ирландия, Израел, Гърция и България. При откриването на конференцията присъстваха чуждестранни гости и делегации от Молдова, Алжир, Украйна, Босна и Херцеговина, Нигерия и други страни, както и представители на отбранителните структури и отбранителната индустрия в България.

На 27ми май бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, организирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. На стрелбите 4 български фирми показаха действието на своите продукти („Аркус“ АД, „ВМЗ“ АД, „Дунарит“ АД и „Стройпроект" ЕООД). „Ласа инженеринг” ЕООД направи презентация на система S.C.A.R. – POD. Официални гости на стрелбите бяха министри на отбраната на Федерална република Нигерия и Република Камерун, заместник-министърът на отбраната по ресурсите на Федерална република Босна и Херцеговина. За първи път от провеждането си, стрелбите се посетиха от представители от Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) на НАТО.

По време на изложбата от Съвместното командване на силите беше организиран статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО, обособени в следните центрове: „Автобронетанкова техника”; „Въоръжение и оптични прибори”; „Средства за индивидуална и балистична защита”; „Специална техника”; „Авиационна техника” и „Системи за моделиране и симулации”.

Беше и проведен динамичен показ за демонстрация на действия при провеждане на специални операции по единен сценарий на тема „Демонстрация на бойни умения в екстремни ситуации”. Показът включваше следните елементи: „Търсене, откриване и локализиране на терористи”, „Прочистване на обект, задържане и неутрализиране на терористи” и „Действия на EOD тим по откриване и унищожаване на импровизирани взривни устройства”.

“ХЕМУС 2016” се утвърди като форум на отбранителна и военна експертиза, покриващ пълния цикъл на съществуването на отбранителния продукт – иновация, внедряване, търговска реализация, придобиване от българската армия и равнище на усвояване от българските военнослужещи.

Опирайки се на натрупания опит и създадените традиции, разчитайки на създадените контакти и делови отношения с нашите партньори от Европейския съюз и НАТО и страните от близо и далеч, съблюдавайки взаимния интерес гледаме с оптимизъм към следващото изложение за отбранителна техника „ХЕМУС 2018“.

НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ, ДОБРЕ ДОШЛИ!

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ