Заседание на Индустриалния форум

 
Основна тема: Отбранително-индустриално сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия

Политически контекст: Максимално използване на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната за подпомагане на инвестициите в съвместни научни изследвания и разработване на отбранителни изделия и технологии.

Цели:
- Представяне на напредъка по разработване на работната програма за изпълнение на Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) и възможностите за участие на националната и Европейската отбранителна индустрия;
- Създаване на условия и насърчаване на диалога между българските и европейски компании, насочен към успешно съвместно партньорство за участие в EDIDP (match-making).

Предмет на форума: Развитие на конкурентна и иновативна Европейска отбранителна индустрия
- EDIDP като механизъм за повишаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на националната и Европейска отбранителна индустрия;
- Коопериране между държавите-членки, предприятия, научно-изследователски центрове и университети;
- Отражение на EDIDP върху отбранителните способности на държавите-членки и на Европейския съюз като цяло.

Опорни моменти по подготовката и провеждането:

Подготовка:
- Провеждане на Заседанието на Индустриалния форум в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз;
- Провеждане на предварителни срещи за координиране и осигуряване на високопоставено участие във форума;

Време: От 15.00 часа на 30 май 2018 г.

Място: Международен пловдивски панаир: Конгресен център, Зала „България“.

Дневен ред:
15.00 – 15.05               Откриване;
15.05 – 15.20               Приветствия от официалните лица;
15.20 – 15.35               Работна програма за изпълнение на EDIDP;
15.35 – 15.50               Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD);
15.50 – 16.30               Технологични области в сферата на отбраната;
16.30 – 16.45               Въпроси и отговори;
16.45 – 16.50               Церемония по подписване на меморандума;
16.50 – 17.30               Неформални бизнес срещи.
 
Модератор на заседанието - директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ на Министерството на отбраната на Р България.

 Участници:
- Членове на Индустриалния форум;
- Други представители на българската отбранителна индустрия, държавни и неправителствени организации, научни институти;
- Потенциални нови членове на Индустриалния форум на национално ниво.


 Високопоставени  гости и лектори:

- Встъпителни и заключителни думи от директора на дирекция „Отбранителна аквизиция“ на МО;

Приветствия към форума от:

- Министъра на отбраната на Р България;
- Министерството на икономиката на Р България;
- Министерството на вътрешните работи на  Р България (непотвърдено);

Лектори:

- Председателят на Групата „Приятели на Председателството“ Friends of Presidency (FoP) EDIDP;
- Директор „Отбрана и сигурност“ в Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD);
- Членове на Комитета за изследвания в областта на отбраната към ASD.

За повече подробности по форума: http://iforum-bg.mod.bg

За контакти:

полковник Николай Николов
Министерство на отбраната на Република България
ул. "Дякон Игнатий" 3, 1000 - София
 тел.  +359 2 92 20 865
факс: +359 2 951 51 69
e-mail: n.v.nikolov@mod.bg

Николай Величков
Министерство на отбраната на Република България
ул. "Дякон Игнатий" 3, 1000 - София
тел. +359 2 92 20875
факс: +359 2 951 51 69
e-mail: n.velichkov@mod.bg

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ