Статичен показ

СТАТИЧЕН ПОКАЗ

По време на "Хемус 2016 от Съвместното командване на силите беше организиран статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО.
Експонатите за статичния показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО, бяха изложени в обособени центрове пред и в панаирна палата №3, за времето от 25.05.2016 г. до 28.05.2016 г. и включваха:

• Център „Автобронетанкова техника”’
• Център „Въоръжение и оптични прибори”;
• Център „Средства за индивидуална и балистична защита”;
• Център „Специална техника”;
• Център „Авиационна техника”;
• Център „Системи за моделиране и симулации”.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ