Международна научна конференция

По традиция изложбата е съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2018 година предстои деветото издание на конференцията.

Темата на Деветата международна конференция, която ще се проведе на 31 май 2018 год. ще бъде "Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска отбрана и сигурност".

В конференцията ще бъдат поканени да участват директорите по изследвания и технологии и директорите по въоръженията на страните, членки на Европейския съюз, както и представители на Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана. Тя ще се проведе като събитие от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В този научен форум ще вземат участие също така и представители на академичните среди, университети и научноизследователски организации от страната и чужбина.

Очаквайте повече информация, скоро.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ