Международна научна конференция


По традиция изложбата е съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. През 2018 година предстои деветото издание на конференцията.

Темата на Деветата международна конференция, която ще се проведе на 31 май 2018 год. ще бъде "Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска отбрана и сигурност".

Тематичните направления на конференцията са:

- Иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска отбрана и сигурност:
• Европейският фонд за отбрана – възможности и перспективи;
•Европейски инициативи в подкрепа на научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество;
• Бъдещата програма за научни изследвания в областта на отбраната;

-Научни изследвания, технологии и системи за сигурност и отбрана:
• Въоръжение, бойни системи и технологии;
• Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
• Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната.

Целта на конференцията, като открит форум за споделяне на мнения, решения и идеи, е да се представят политиките, програмите и инициативите в областта на изследванията за отбрана и индустриално сътрудничеството в рамките на Европейския съюз; проучване на последните развития, свързани с Европейския отбранителен фонд, както и възможностите за участие в проекти в рамките на Подготвителното действие за научни изследвания в областта на отбраната и бъдещата Европейска програма за научни изследвания в областта на отбраната.

Конференцията ще се проведе като събитие от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. В нея са поканени да участват директорите по изследвания и технологии и директорите по въоръженията на страните, членки на Европейския съюз, както и представители на Европейската комисия и Европейската агенция по отбрана. В този научен форум ще вземат участие също така и представители на академичните среди, университети и научноизследователски организации от страната и чужбина.

Допълнителна информация за конференцията и оформлението на докладите може да бъде намерена
на уебсайта на конференцията:
http://www.di.mod.bg/hemus
Регистрация за участие: 07 април 2018

Лица за контакт:

1. доцент д-р Росен Станков Илиев;
Институтпоотбрана„ПрофесорЦветанЛазаров"
София1592,бул."Проф.Цв.Лазаров"№2;
Тел.:+ 359 2 92 21 821;
Факс:+359 2 92 21 808;
Е-мейл:r.iliev@di.mod.bg; hemusconf@di.mod.bg

2. асистент Росица Калинова Александрова;
Институтпоотбрана„ПрофесорЦветанЛазаров"
София1592,бул."Проф.Цв.Лазаров"№2;
Тел.:+359 2 92 21 853;
Факс:+359 2 92 21 808;
Е-мейл:r.aleksandrova@di.mod.bg; hemusconf@di.mod.bg

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ