Категории посетители

Привличането на по-голям брой и по-широк спектър от посетители и през 2018 г. ще бъде основен приоритет на организаторите, с цел постигане на максимална полезност за изложителите. През 2016 г. изложението отбеляза ръст, както в общия брой на посетителите, така и в броя на официалните делегации, които присъстваха.

В качеството си на патрон на събитието Министерство на отбраната и Министерство на икономиката канят официални чуждестранни делегации, както и официални лица от Европейската агенция по отбрана (ЕАО), НАТО, NAMSA и NC3A и Национални директори по въоръженията от редица държави. За изложението през 2018 се планира да бъдат поканени над 50 официални, чуждестранни делегации.

Броят на посетителите на изложбата през 2016 г. надмина 2,500 души. Изложбата отбеляза сериозно международно участие, което включваше 21 официални чуждестранни делегации на държави от Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Изложението бе посетено и от представители на различни структури на НАТО и от аташета по отбраната на различни държави. Някои от делегациите бяха ръководени от министри на отбраната (Камерун, Молдова и Нигерия), други – от заместник-министри на отбраната (Босна и Херцеговина, Италия и Китай).

Специалистите от Министерство на отбраната в областта на придобиване, усвояване и използване на военни продукти се възползват от възможност да посетят изложбата и да се запознаят с новостите, които са представени на изложбата. Научните среди участват като посетители на изложбата и като участници в Международната научна конференция, организирана в рамките на изложението.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ