Достъп

Право на достъп в изложбата през първия ден имат само официално поканените гости.

Право на достъп в изложбата за периода от втория ден до нейния край имат специалисти, търговци и представители на деловите среди с покани или предварителна онлайн регистрация.

Посетители с входен билет се допускат само през последните 2 дни.

От съображения за сигурност, лица под 16 години имат право на достъп до Изложбата с придружител, лице над 18 г., носещо отговорност за техните действия.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ