НОВИНИ И СЪБИТИЯ

30
Авг
Организационният комитет по подготовката и провеждането на изложението взе решение да се проведе XIV-тото поредно издание на „Хемус 2020“ от 27 до 30 май 2020 г. в Международен панаир гр. Пловдив.

Предвид постигнатите високи резултати и реализираните цели на „Хемус 2018“ беше взето решение за провеждане на следващото по ред, четиринадесето издание на изложението. В решението си Комитетът формулира основните параметри на изложението и възложи отговорности на участниците в подготовката.

Мотото на изложението остава „Отбрана, антитероризъм и сигурност“, но тематичните направления следва да бъдат актуализирани, като се постави акцент на областите кибернетична сигурност, гранична сигурност, стратегически комуникации и автономни системи за наблюдение, информация и реагиране.

Традиционно, „Хемус 2020“ ще бъде организиран и проведен под патронажа на Министерството на отбраната и Министерството на икономиката. Като основни съпътстващи мероприятия са определени провеждането на Десетата международна научна конференция, Индустриален форум, Демонстрационни стрелби на ЦАТИП „Змейово“, Статичен показ и демонстрационни мероприятия на видовете Въоръжени сили на Българската армия и други ведомства с отговорности в областта на националната сигурност.

Фондация „Хемус-95“ е определена за непосредствен организатор на XIV-тото издание „Хемус 2020“ с основни партньори „Международен панаир Пловдив“ – АД и Сдружение „Българска отбранителна индустрия‘. На Фондацията е възложено да проведе преговори с основните партньори в резултат на което да бъдат сключени съответните договори и споразумения за сътрудничество.

На редица структури от Министерството на отбраната също така са възложени функции и отговорности по подготовката на „Хемус 2020“ и съпътстващите изложението мероприятия.
22
Юни
Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ и съпътстващите го мероприятия потвърждава в цифри неговия категоричен успех.

          Окончателният преглед на проведеното изложение „Хемус 2018“ включително и резултатите от независимото изследване на удовлетвореността на изложителите и посетителите е публикуван. Документът потвърждава в цифри категоричния успех на тринадесетото издание на изложението.

Виж повече - http://hemusbg.org/za-hemus/pregled-na-rezultatite-na-hemus-2018
20
Юни
Резултатите от проведеното изложение „Хемус 2018“ го представят като безспорен успех за последните 10 години.


    От 30 май до 2 юни 2018 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе тринадесетото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2018”. Тематичните направления бяха допълнени в областите на кибернетичната и трансграничната сигурност, стратегическите комуникации и автономните системи за наблюдение, информация и реагиране.

    Бяха представени общо 69 фирми и организации, от които 48 български и 21 чуждестранни. С изложители, подизложители или представени на щанд участваха 17 държави. За първи път като изложители участваха две организации от състава на българското Министерство на вътрешните работи. Българската академична среда разшири участието си, като 10 научни и висши учебни звена представиха свои образователни продукти, услуги и иновативни научни разработки в областта на сигурността и отбраната. Търговските параметри на изложението отбелязаха най-значимия си ръст за последните 10 години.

    Броят на посетителите надмина 2800 души и показа висок национален и международен ръст на интереса към изложението, също така най-значимия за последните 10 години. В национален контекст експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на българските държавни институции, в т.ч. от Началникът на отбраната, от Командванията на Видовете въоръжени сили, генерали, адмирали, военнослужещи и граждани.

     Изложението предизвика изключително висок международен интерес. Експозицията беше разгледана от ръководители и високопоставени представители на европейските и евроатлантическите институции, от 12 чуждестранни делегации, и посетители от много други държави.

  Проведеното независимо социологическо изследване потвърди високата удовлетвореност на изложителите и посетителите. По този начин „Хемус 2018” се превърна в успешна платформа за координация и партньорство между българските държавни институции, националната ни отбранителна индустрия, Въоръжените сили на страната, и академичната общност и се утвърди като емблема на синергията на усилията в интерес на националната сигурност и индустриалното развитие.

    Разширеното международно участие и проявеният силен международен, европейски и евроатлантически интерес към изложението го превърнаха във висок международен форум за реализиране на интереси, както в домейна „бизнес - бизнес“, така и в областите „държава - държава“ и „бизнес - държава“.

       Експозицията на практика обхвана пълния цикъл на развитието на отбранителния продукт или услуга – иновация, внедряване, производство, търговска реализация, придобиване и усвояване.

       Две основни послания характеризират приключилият „Хемус 2018“:
„Събитие, където Запада и Изтока съчетават интереси“
„Платформа на която Европейският съюз среща партньорите си“

   Очаквайте до дни на сайта ни да бъде публикуван окончателен преглед за изложението и съпътстващите го мероприятия.

                                 

                                        

                                      

                 

03
Май
За първи път чуждестранен изложител на „Хемус 2018“ участва в демонстрационните стрелби на полигон „Змейово“.

От особена важност е участието за първи път в историята на изложението на чуждестранен изложител в демонстрационните стрелби. Финландската Patria Land Systems Oy ще представи своята модулна (AMV) 8X8 БМП (IFV). Машината ще демонстрира стрелба със своите 30 мм. оръдие и 7.62 мм. картечница в статика и в движение по неподвижни цели.

От страна на българските изложители, към момента свои нови продукти ще демонстрират „ВМЗ“ ЕАД, АРКУС АД, Ахелой ОПМ ООД и Централния артилерийски технически изпитателен полигон.

За подробности - http://www.hemusbg.org/sybitia/demonstracionni-strelbi


23
Апр
Каталогът на изложителите на „Хемус 2018“ се актуализира непрекъснато.

Освен обща информация за изложителите по различни критерии, каталогът дава възможност за безплатна регистрация, която допълнително позволява: пълен достъп до подадената от фирмите информация, планиране и организиране на срещи, получаване на персонализиран мини каталог с необходимите фирми и тяхното местоположение на панаира, получаване на навременна информация за събитията, към които има проявен интерес. За подробности и безплатна регистрация - http://fairinfo.fair.bg/?evids=295&lang=bg
17
Апр
Индустриалният форум, като събитие съпътстващо изложението привлича нарастващ интерес.

Поради повишения интерес към събитието и разширеното желание за участие в него, мястото на провеждането му е преместено в зала с по-голям капацитет - зала „България“, Конгресен център. За подробности - http://www.hemusbg.org/sybitia/zasedanie-na-industrialniq-forum
13
Апр
Детайлната програма на Международното изложение за отбранителна техника „Хемус 2018 е публикувана. За подробности – http://www.hemusbg.org/za-hemus/programa
04
Апр
Организаторите на 13та Специализирана международна изложба за отбранителна техника – „Хемус 2018” имат удоволствието да обявят присъединяването на Turkish Defence Industry (TDI) News към групата на медийните партньори на изложението.  

TDI News е електронна медия, която публикува новини, информация и мнения, свързани с  турската отбранителна индустрия и отбранителния сектор на Р. Турция като цяло. 

Към TDI News е създадена международна група от специалисти  експерти - TDI News Group, като социална мрежа, предоставяща платформа за обмяна на идеи, мнения, съобщения и въпроси, отнасящи се до сектора за сигурност. Приканваме посетителите и участниците в „Хемус 2018“, принадлежащи към отбранителната индустрия, научни организации и национални институции, интересуващи се от въпроси свързани с отбранителния сектор да се присъединят към TDI News Group, като използват връзката: http://www.turkishdefenceindustrynews.com/gKayit.asp?kkonu=Turkish%20Defence%20Industry%20News%20Group 
27
Мар
Дефинирани са основните параметри на Индустриалния форум, като събитие съпътстващо „Хемус 2018“.

Темата на форума е определена като: „Отбранително-индустриалното сътрудничество в Европейския съюз – нови възможности за европейската отбранителна индустрия“, а провеждането му цели развитието на конкурентна и иновативна Европейска отбранителна индустрия.

Освен членовете на Индустриалния форум, в събитието е предвидено да участват и други представители на българската отбранителна индустрия, държавни и неправителствени организации, научни институти, както и потенциални нови членове на Индустриалния форум на национално ниво.

Основни лектори са председателя на Групата „Приятели на Председателството“ Friends of Presidency (FoP),  директора на Дирекция „Отбрана и сигурност“ в Асоциацията на аерокосмическата и отбранителна индустрия в Европа (ASD), както и членове на Комитета за изследвания в областта на отбраната към ASD.

За повече подробности - http://www.hemusbg.org/sybitia/zasedanie-na-industrialniq-forum
15
Мар
Отворена е регистрацията за участие в Международната научна конференция

Тематичните направления на Деветата международна научна конференция, която се провежда в рамките на „Хемус 2018“ са определени като:

- Иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска отбрана и сигурност:
• Европейският фонд за отбрана – възможности и перспективи;
• Европейски инициативи в подкрепа на научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество;
• Бъдещата програма за научни изследвания в областта на отбраната.

-   Научни изследвания, технологии и системи за сигурност и отбрана:
• Въоръжение, бойни системи и технологии;
• Комуникационни и информационни системи, киберсигурност;
• Военно-политически, социални и икономически аспекти на отбраната. 

На сайта на конференцията са публикувани и изискванията по оформлението на докладите, които ще бъдат изнесени. За подробности и регистрация - http://www.di.mod.bg/hemus
27
Фев
Възможности за демонстрации и стрелби в динамични условия.

Изложителите на „Хемус 2018“ могат да демонстрират възможностите на своите експонати, както и да проведат демонстрационни стрелби на 1 юни 2018 г., на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово” от 10.30 часа.

Организатотор на стрелбите е Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров”.

Желаещите да участват в демонстрациите и стрелбите могат да се регистрират като попълнят Формуляр 2А. Същият може да бъде изтеглен от страницата на изложението.
22
Яну
Сериозна международна посещаемост се очаква на Хемус 2018 г.

Традиционно изложбата отбелязва много добро международно участие. През 2016 то включваше 21 официални чуждестранни делегации на държави от Европа, Близкия изток, Африка и Азия. За предстоящото тринадесето издание на изложението през 2018 год. са поканени до 57 държави, 4 агенции на НАТО, Европейската агенция по отбрана и Националните директори по въоръженията на 32 страни. Подробна информация за поканените делегации можете да намерите на уеб страницата на Хемус: http://www.hemusbg.org/posetiteli/delegacii

Очакваме международната посещаемост тази година да е дори по-висока, поради факта, че Международната научна конференция, като част от съпътстващата програма на изложението ще се проведе като събитие от календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.
07
Дек
IX Международна научна конференция

Темата на Деветата международна научна конференция, която ще се проведе в рамките на Хемус 2018 е определена като: "Научните изследвания, иновации и индустриално сътрудничество в интерес на общата европейска отбрана и сигурност". Към момента е разработена предварителната концепция на конференцията, която предвижда в първите три пленарни сесии да вземат участие с експозета високопоставени представители от Европейската комисия, от Европейската агенция по отбрана, както и директорите по изследвания и технологии и директорите по въоръженията на страните от ЕС. Ето защо не само на конференцията, но и на изложението, като цяло може да се гледа като на удачна платформа и форум за работата на страните от ЕС по Подготвителните действия за изследванията в областта на отбраната с оглед развитието на бъдещата Европейска програма за отбранителни изследвания, а също така и в дейността по постигането на общ европейски подход по Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната.
30
Ное
Официално поканени делегации и гости на Хемус 2018

Беше изпратен основният пакет покани до чуждестранни делегации, структури на НАТО и ЕС, както и до Националните директори по въоръженията на страните от НАТО. Министър Каракачанов покани оофициално 57 държави, 4 агенции на НАТО, Европейската агенция по отбрана и Националните директори по въоръженията на 32 страни да посетят Хемус 2018.
05
Сеп
Хемус 2018 отново се провежда под надслов „Отбрана, антитероризъм и сигурност”

В заповед на министъра на отбраната мотото на тринадесетото изложение "Хемус 2018" беше определено, като "Отбрана, антитероризъм и сигурност". За представител на министъра на отбраната в Организационния комитет по подготовката и провеждането на изложението беше определен заместник-министъра на отбраната Анатоли Величков. Със заповедта бяха възложени конкретни отговорности на Дирекциите в администрацията на МО, на съответните структури от Българската армия, както и на Фондация "Хемус-95". Заповедта определи, като мероприятия съпътстващи изложението, провеждането на Международна научна конференция, демонстрационни стрелби, статичен и динамичен показ на въоръжение и техника от Видовете Въоръжени сили и МВР и демонстрационни мероприятия проведени съвместно от МО и МВР.
05
Юли
Първи изложители за Хемус 2018

Посетителите на изложението ще имат възможност да се запознаят с продуктите и услугите на:

  • Оптикс АД, лидер в производството и разработката на оптични изделия и системи - http://www.optixco.com/bg/

  • MBDA Франция, световен лидер в областта на ракетните системи - http://www.mbda-systems.com/about-us/

  • МТГ Делфин АД, строителство на специализирани плавателни съдове - https://dolphin1.bg/en/home/

  • Електрон Прогрес ЕАД, разработване и внедряване на комуникационни и информационни системи за командване и контрол - http://www.eprogress.bg/bg/index.html

Очаквайте още..
20
Юни
Чуждестранните аташета по отбраната поканени на Хемус 2018

Информационни материали за изложение "Хемус 2018" бяха изпратени до чуждестранните аташета по отбраната, акредитирани в София, както и до военните и търговските представителства към посолствата на страната ни в чужбина. Като част от процеса за привличане на посетители на изложението, аташетата допринасят за достигането да специализираната аудитория, която отбранителната индустрия търси.
22
Мар
Новият ни медиен партньор -Bulgarian Military Industry Review- е англоезичен проект в подкрепа на българската военна индустрия състоящ се от:
  • Електронен бюлетин разпространяващ се сред военната индустрия в цял свят;
  • Уеб портал за новини, събития, продукти, интервюта, анализи и доклади от българската военна индустрия;
  • Интернет ежеседмична телевизия, която ще стартира през 2017 г.
  • Ежедневен печатен бюлетин за изложението.
Bulgarian Military Industry Review ще отрази всичко свързано с изложението през настоящата и следващата година чрез всичките си информационни канали.
23
Яну
Гарантиране на сигурността на страната – приоритет за новия президент на Република България.

В словото си пред Народното събрание след полагане на клетва, новият президент на Република България, Румен Радев заяви „Гарантирането на сигурността на България и българите се превръща в приоритетна задача”.

По отношение на българските въоръжени сили президентът Радев каза още „Като върховен главнокомандващ ще работя за изграждане на въоръжени сили, способни не само да участват достойно в колективната отбрана на НАТО, но и да гарантират суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. След дълго протакане най-сетне можем да се похвалим с приети инвестиционни проекти и гарантирано финансиране за превъоръжаването на част от Българската армия. Ще следя отблизо действията на отговорните институции, защото в този сложен процес и от избора на новото въоръжение ще зависят за десетилетия напред отбранителните ни способности. Реализацията на проектите трябва да бъде от полза не само за отбраната, но и за цялото общество, да бъде съпроводена задължително с принос към икономическото развитие на страната чрез разгръщане на програми за индустриално сътрудничество, внедряване на високи технологии, създаване на нови работни места и стимулиране на българската отбранителна индустрия. Финансовото осигуряване на превъоръжаването не трябва в никакъв случай да снема вниманието от проблемите в отбраната. Придобиването на съвременно въоръжение е необходимо, но не достатъчно условие за модернизация на армията. Решаването на трупаните с десетилетия проблеми изисква прилагане на системен и всеобхватен подход. Необходимо е усъвършенстване на нормативната уредба на организационната структура на въоръжените сили, на системата на военното образование и обучение.”
21
Ное
XIII Специализирана международна изложба за отбранителна техника „ХЕМУС 2018” ще се проведе в периода 30.05.2018 г. – 02.06.2018 г. Изложбата се провежда под патронажа на Министерство на отбраната и Mинистерство на икономиката на Република България. Организатор на изложбата е Фондация Хемус-95.

Запазва се структурата на изложбата:
Място на провеждане: гр. Пловдив, Международен панаир Пловдив (бул. "Цар Борис III Обединител" №37)
Тематични направления:
- Сухопътни войски
- Военновъздушни сили
- Военноморски сили
- Антитерористично оборудване
- Техника и технологии за общо осигуряване на войските
- Услуги и информация

ЦЕЛ НА ИЗЛОЖБАТА: Да създаде непосредствена връзка на доставчиците на оборудване и техника за Отбрана, Антитероризъм и Сигурност с потенциалните потребители, както на национално, така и на международно равнище. Да стимулира развитието на отбранителната промишленост, като предоставя на производителите и търговците възможност да представят и да се запознаят с новостите и достиженията на индустрията. Да бъде форум на който да се разкриват нови възможности за кооперирани производства, сътрудничество и съвместни научно-технически разработки на нови изделия с военно предназначение.

Акцент в изложбата отново ще бъдат иновациите, научно-развойната дейност, като се организират научни конференции, демонстрационни и тестови стрелби, представяне на науката и висшите учебни заведения.
01
Юни
От 25 до 28 май 2016 г., на територията на Международен панаир Пловдив, се проведе дванадесетото издание на Международната изложба за отбранителна техника „Хемус 2016 - отбрана, антитероризъм и сигурност”. Изложбата беше открита на 25-ти май от Министъра на отбраната на Република България – Николай Ненчев, който заедно с официалните гости отдели време за разглеждане на изложбата и посети всички изложбени щандове.

На изложбена площ от около 3700 м2 покрита площ и 2600 м2 открита площ на изложението бяха представени общо 57 организации, от които 37 български и 20 чуждестранни. Бяха представени и иновативни разработки на научно-технически организации и университети.

С изложбени площи участваха фирми от Австрия, Холандия, Германия, Китай, Израел, Полша, Турция, Франция, Швейцария, Швеция. Тази година най-голям бе броят на чуждестранните изложители от Полша (5 организации). Франция беше представена с 4 фирми, а Германия с 3 фирми. В сравнение с 2014 година има нарастване на броя на изложителите от чужбина, както и разширяване на териториалния обхват с участие на фирми от по-голям брой държави, включително и такива, които до сега не са били представени.

Броят на посетителите на изложбата надмина 2,500 души. През първите два дни посетителите бяха само представители на военната индустрия и Министерство на отбраната, както и официални чуждестранни делегации и представители на НАТО. Изложбата отбеляза сериозно международно участие, което включваше 21 официални чуждестранни делегации на държави от Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Изложението бе посетено и от представители на различни структури на НАТО и от аташета по отбраната на различни държави. Някои от делегациите бяха ръководени от министри на отбраната (Камерун, Молдова и Нигерия), други – от заместник-министри на отбраната (Босна и Херцеговина, Италия и Китай).

Проучването на удовлетвореността на изложителите, проведено от независима компания (Alpha Research) показва, че по време на „ХЕМУС 2016” мнозинството от изложителите са успели да реализират предварително поставените си цели. Над 75% от изложителите посочват, че са удовлетворени от участието си на “Хемус 2016”, а над 50% оценяват перспективите за след-изложбени сделки като добри или много добри. В анкетите изложителите посочват че щандовете им са били посетени от представители на МО и държавни агенции на Р. България, както и от чуждестранни гости от следните държави: Турция, Нигерия, Полша, Китай, Украйна, Молдова, Германия, Алжир, Франция, Кувейт, Камерун, Грузия, Босна и Херцеговина, Гърция, Катар, Чехия, Уганда, Монголия, Италия, Словения, Словакия, Южна Корея, Израел, Сърбия, Македония, Литва, Египет, Австрия, Сирия.
31
Май
В рамките на изложението Министерство на отбраната на домакинства сесия на Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) в рамките на Агенцията на НАТО за поддръжка (NSPA). Представителите на Комитета посетиха изложението в деня на откриването му.

По традиция изложбата беше съпътствана от Международна научна конференция, организирана от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. Темата на осмата международна конференцията беше „Научните изследвания - ключов фактор за придобиване на нови отбранителни способности”. Тя се проведе на 26ти май. На конференцията бяха представени над 80 доклада от автори от различни страни, между които Обединеното кралство, Испания, Ирландия, Израел, Гърция и България. При откриването на конференцията присъстваха чуждестранни гости и делегации от Молдова, Алжир, Украйна, Босна и Херцеговина, Нигерия и други страни, както и представители на отбранителните структури и отбранителната индустрия в България.

На 27ми май бяха проведени демонстрационни стрелби на Централния артилерийски технически изпитателен полигон „Змейово“, организирани от Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“. На стрелбите 4 български фирми показаха действието на своите продукти („Аркус“ АД, „ВМЗ“ АД, „Дунарит“ АД и „Стройпроект" ЕООД). „Ласа инженеринг” ЕООД направи презентация на система S.C.A.R. – POD. Официални гости на стрелбите бяха министри на отбраната на Федерална република Нигерия и Република Камерун, заместник-министърът на отбраната по ресурсите на Федерална република Босна и Херцеговина. За първи път от провеждането си, стрелбите се посетиха от представители от Комитета на Партньорството за бойни припаси (ASPC) на НАТО.

По време на изложбата от Съвместното командване на силите беше организиран статичен показ на съществуващи и придобити нови образци техника и въоръжение в МО, обособени в следните центрове: „Автобронетанкова техника”; „Въоръжение и оптични прибори”; „Средства за индивидуална и балистична защита”; „Специална техника”; „Авиационна техника” и „Системи за моделиране и симулации”.

Беше проведен и динамичен показ за демонстрация на действия при провеждане на специални операции по единен сценарий на тема „Демонстрация на бойни умения в екстремни ситуации”. Показът включваше следните елементи: „Търсене, откриване и локализиране на терористи”, „Прочистване на обект, задържане и неутрализиране на терористи” и „Действия на EOD тим по откриване и унищожаване на импровизирани взривни устройства”.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ