Тематични направления

91. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
91.1. Стрелково въоръжение и боеприпаси
91.2. Артилерийски системи и боеприпаси
91.3. Реактивни системи за залпов огън и боеприпаси
91.4. Противотанкови гранатомети и боеприпаси
91.5. Управляеми противотанкови комплекси
91.6. Зенитно-ракетни комплекси
91.7. Ракетни системи “земя - земя”
91.8. Барутни, взривни вещества и пиротехнически вещества
91.9. Радиолокационна техника
91.10. Танкове
91.11. Бронетранспортьори и бойни машини за пехотата
91.12. Военна автомобилна техника
91.13. Средства за криптозащита
91.14. Средства и системи за устройване на минни заграждения и разминирване
91.15. Инженерни машини и съоръжения
91.16. Фортификационни съоръжения
91.17. Средства за маскировка
91.18. Системи и средства за радиационно и химическо разузнаване
91.19. Средства за индивидуална и колективна химическа и радиационна защита
91.20. Запалителни вещества
91.21. Автоматизирани системи за управление на войските и оръжията
91.22. Оптически, оптикоелектронни и термовизионни прибори и системи
91.23 Средства за идентификация на бойното поле
91.24 Средства за индивидуална балистична защита

92. ВОЕННОВЪЗДУШНИ СИЛИ
92.1. Бойни самолети и вертолети
92.2. Авиационно въоръжение и боеприпаси
92.3. Бордови свързочни средства
92.4. Бордови радиолокационни средства и системи
92.5. Авиационни силови установки
92.6. Електро- и специално оборудване на летателните апарати
92.7. Бордови системи за разузнаване и РЕП
92.8. Безпилотни летателни апарати
92.9. Самолетообслужваща техника
92.10. Парашутно-десантна техника
92.11. Системи и средства за осигуряване на полетите

93. ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ
93.1. Бойни и спомагателни кораби
93.2. Технически средства, осигуряващи аварийно-спасителната дейност на ВМС
93.3. Технически средства за измерване и компенсация
на корабните физически полета
93.4. Въоръжение и бойни средства на ВМС
93.5. Хидроакустични средства
93.6. Средства за навигационно и хидрографско осигуряване на ВМС
93.7. Технически средства за осигуряване на подводно-техническа, подводно-диверсионна и водолазна дейност

94. АНТИТЕРОРИСТИЧНО ОБОРУДВАНЕ
94.1. Индивидуални средства за защита на населението
94.2. Механични системи за сигурност
94.3. Технологична защита
94.4. Специализирано въоръжение
94.5. Специализирани транспортни средства
94.6. Система за защита на данни
94.7. Контролна и наблюдателна техника
94.8. Специално оборудване, обучение

95. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОБЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОЙСКИТЕ
95.1. Тилова техника и технологии
95.1.1. Методи и средства за съхранение и обслужване на техниката
95.1.2. Учебно-тренировъчни системи и средства
95.1.3. Технологии за ремонт на бойна техника, въоръжение и военно-технически имущества
95.1.4. Средства и технологии за производство и съхранение на ГСМ
95.1.5. Технически средства за осигуряване на храненето на личния състав
95.1.6. Технологии за производството на консервирани храни
95.1.7. Вещево осигуряване на личния състав
95.1.8. Технологии и апаратура за анализи
95.2. Комуникационни системи
95.2.1. Радиостанции
95.2.2. Радиорелейни системи
95.2.3. Средства за проводна връзка
95.2.4. Електронно-оптични системи
95.2.5. Видеосистеми
95.2.6. Кодиращи и декодиращи устройства
95.2.7. Персонални средства за свръзка
95.2.8 Апарати за далечен достъп
95.3. Военно-медицинска техника и апаратура
95.3.1. Болнично стационарно и мобилно оборудване
95.3.2. Диагностична апаратура
95.3.3. Лабораторна апаратура и системи
95.3.4. Лекарства и медицински материали
95.3.5. Медицински издания
95.3.6. Медицински транспортни машини
95.3.7. Полеви медицински и ветеринарни пунктове
95.3.8. Пожарна и аварийна безопастност

98. УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ
98.1. Съюзи, организации, фондации и институции
98.2. Панаири, изложби, конгреси
98.5. Банки, банково и застрахователно дело
98.6. Издателска дейност, печатни и онлайн издания
98.7. Рекламни услуги
98.8. Търговска дейност, вкл. онлайн магазини
98.9. Научна дейност и разработки
98.10. Обучение и образование, учебни заведения
98.14. Сервизни услуги
98.15. Експертизи и контрол, сертифициране
98.16. Маркетинг и консултантска дейност
98.17. Патенти, лицензи, ноу-хау

99. ДРУГИ

Свали в pdf: SS-Hemus2018

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ